iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Fagfornyinga

Vi følger fagfornyinga for grunnskolen og den videregåande skolen tett. Her samlar vi våre nyheitsartikler om utviklinga av dei nye læreplanene, samt våre innspel til høring i dei aktuelle faga vi representerar.

Evaluering av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag 2022-2025

Høye forventninger til de praktiske og estetiske fagene. Evaluering av fagfornyelsen i fire fag Delrapport 1 og 2

Skoleeiere, ledere og lærere forventer at de praktiske og estetiske fagene skal gi elevene andre perspektiver og erfaringer enn det de gjør i de andre fagene. Dette skal de, i henhold til LK20, også ta med seg  inn i de andre fagene. Her er det en viss treghet. 

Last ned delrapport 1 hos Universitetet i Sørøst-Norge (PDF)
Last ned delrapport 2 hos Universitetet i Sørøst-Norge (PDF)

«EvaFag-2025» skal sjå på praktisk implementering av fagfornyinga i skule, fag og klasserom i barnetrinnet. Forsking knytta til fagfornyinga skjer fortløpande. Resultata presenterast på nettsida til Utdanningsdirektoratet etterkvart som dei publiserast. Fleire institusjonar bistår i arbeidet, mellom anna Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge, Samisk høgskule og Telemarksforskning.

Udir: Kva skal evaluerast og korleis gjer ein det?

Målene med evalueringen
-gi kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd med målene med fagfornyelsen
-gi kunnskap om hvorvidt strategiene for utvikling og implementering bidrar til å nå målene med fornyelsen
-vurdere virkningene av fagfornyelsen

Om prosjektet: Evaluering av hvordan fagfornyelsen realiseres i spesifikke fag – EvaFag-2025

«Den første utlysningen vektla prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket, hvordan de nye læreplanene tas i bruk, styring og ledelse av læreplanarbeid, og fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring. Denne evalueringen er allerede i gang og gjennomføres av UiO.

Den andre utlysningen fokuserte på hvordan fagfornyelsen blir iverksatt i samiske skoler og for samiske elever, og hvilken betydning dette har for disse elevenes læring. Her er det Samisk Høgskole som gjennomfører evalueringen.

Denne tredje utlysningen vektlegger altså hvordan fagfornyelsen realiseres i praksis i spesifikke fag.» (Kjelde: USN)

Udir lyste ut eit eige prosjekt i oktober 2021 retta mot dei praktiske og estetiske faga. USN fekk oppdraget i mars 2022. Trine Ørbæk Svee ved USN leier arbeidet.

Mer informasjon kjem etterkvart.

Nytt læreplanverk LK20

Nye læreplanar Kunnskapsløftet 2020

Udir si nettside om fagfornyinga

Målene med fagfornyelsen

Fagfornyelsen skal gi et læreplanverk som forbereder elevene på fremtiden. Fagene skal få mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer, og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Fagfornyelsen skal styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres som temaer i fag der det er relevant.

Høyringar og innspel frå KKS

26.03.20

Innspillsrunde 2 Arkitektur og samfunn
Innspillsrunde 2 Foto og grafikk
Innspillsrunde 2 Samisk visuell kultur

20.03.20

Høring: Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og eksamen

25.02.20

Kjennetegn på måloppnåelse K&H 25.02.20

10.02.20

Innsendt innspel til høyring i kunst og visuelle verkemiddel

Innsendt innspel til høyring i design og arkitektur

10.12.19

Mer lek, praktisk læring, kritisk tenkning og dybdelæring

09.12.19

Utprøving av eksamen i praktiske og estetiske fag 

Rapport fra Rambøll (2019) Oppsummering av spørreundersøkelse og dialogmøte.

26.11.19

Nye læreplanar i KDA

Høyringsutkast for faga kunst og visuelle verkemiddel og design og arkitektur er no lagt ut på Udir sine nettsider. Frist for høyring er 25. februar 2020.

18.11.19

Statsråd Sanner legg fram nye læreplanar – Regjeringen
Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo – Udir

30.10.19

Nye læreplanar i Vg1 design og tradisjonshandverk – nokre synspunkt

28.10.19

Innsendt innspel til høyring – Vg1 design og tradisjonshandverk

24.09.19

Nye læreplaner i KDA og MDD, nokre synspunkt

24.09.19

Innsendt innspel til høyring –  design og arkitektur

Innsendt innspel til høyring – kunst og visuelle verkemiddel

18.09.19

Vi jobber med innspill til nye læreplaner i KDA og MDD.

14.06.2019

Siste runde med innspill

13.06.2019

Innsendt innspel til høyring – kunst og håndverk

Innsendt innspel til høyring – duodji 

Innsendt innspel til høyring – musikk 

Innsendt innspel til høyring – musikk, samisk

Innsendt innspel til høyring – valgfag, sal og scene

Innsendt innspel til høyring – valgfag, design og redesign 

Innsendt innspel til høyring – norsk 

03.05.2019

Hva skjedde med de tverrfaglige temaene? 

18.03.2019

Høringen på nye læreplaner er her! 

30.01.19
Nytt utkast til læreplan for Vg1 design og tradisjonshandverk

01.01.2019

Nå starter arbeidet med programfag på studieforberende. Forslag til personer i læreplangruppene for KDA og MDD kan meldes inn til Udir innen 7. januar 2019. På Udir.no kan du lese mer om læreplangruppene på Udir.no.

Valgfagene på ungdomsskolen skal også fornyes. Udir søker derfor engasjerte og dyktige personer som kan være med å utvikle disse læreplanene. På Udir kan du lese mer om hvordan du kan foreslå personer til denne gruppen. Frist for å forslå personer er 31. januar 2019.

14.11.2018
Innsendt innspel til høyring – kunst og håndverk

Innsendt innspel til høyring – musikk – samisk

Innsendt innspel til høyring – duodji

19.10.2018
Spennande endring i læreplanane

01.10.2018
011018 Førebuing til fagfornyingainnsendt

04.06.2018
Kjerneelementane er klare

04.05.2018
Eksamen i musikk og kunst & handverk

07.03.2018
Musikk og kunst & handverk treng din stemme

19.02.2018
Vil du vera med å utvikle nye læreplanar

03.05.2017
Overordna del – verdiar og prinsipper

27.04.2017
Kunst og handverk fagfornyelse

Samlinga vår av nyheiter består ikkje berre av lenkjer men òg pdf-ar frå den gamle nettsida vår.

Tidslinje som viser milepæler i fagfornyelsen

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.