iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
papirkunst Roland utstilling

Marit Roland Paper Drawing # 30, Sørlandets Kunstmuseum 2019 Foto: Lisbet Skregelid

Kristiansand Digitalt 2021

Vertskap for konferansen i 2021 er Universitetet i Agder (UiA). Intervju med vertskapet på UiA sin nettside.

Kunstens betydning?

Overordnet tema for konferansen er kunstens og kunst- og håndverksfagenes betydning for barnehage, skole og samfunn. Dette vil prege konferansen på ulike måter i form og innhold. Temaet er ikke førende for abstracts, men bidrag innenfor dette temaet er spesielt velkomne.

Med koronakrisen som bakteppe, et samfunn i stor endring og en uforutsett fremtid foran oss, også for kunst og kulturfeltet i Norge, ønsker vi til årets konferanse bidrag som drøfter relevansen av kunst og kultur og våre utdanninger innen visuelle kunstfag.

Vi ønsker å løfte frem både forskning, praksisfortellinger og posters som tematiserer og diskuterer hvilke muligheter det er i de praktisk estetiske fagene for å realisere opplæringsloven og «å opne dører mot verda og framtida» (§ 1-1). Hvilke potensial har fagene for å skape nye og alternative måter å omgås verden og hverandre på? Vi viderefører bærekraftsprofilen fra fjorårets nettverkskonferanse og spør oss hva som skjer om vi dreier fokus mot en verdenssentrert, demokratisk, økologisk, etisk og politisk fagforståelse? Fagfornyelsen og et skoleår med oppstart med nye læreplaner vil selvfølgelig også stå sentralt.

Abstracts

Call for abstracts i flere kategorier er sendt ut på epost til medlemmer i nettverket pr. juni 2020. Frist for innsending er 1.oktober 2020. Abstracts vil publisereres på nettverkets nettside i forkant av konferansen. Nytt i år er en mulighet til å sende inn abstracts på engelsk. Gert Biesta har sagt ja til å være chair for en sesjon.

CALL FOR ABSTRACT K&H 2021  – fristen er ute. 41 abstracts mottatt.

Abstracthefte KHUH 2021

Keynotes og program

Program KHUH 2021 ENDELIG

Program for konferansen vil følge strukturen fra foregående konferanser. Vi er svært glad for å presentere keynotes allerede nå: professor Gert Biesta, og professor Helene Illeris ved UiA. Kunstner og førsteamanuensis Marit Roland ved UiA vil bidra med en interaktiv performance.

Gert Biesta

Keynote 1. Professor Gert Biesta: Trying to be at home in the world: What we should not forget about art and education

National University of Ireland at Maynooth & University of Edinburgh
Professor II, University of Agder, Kristiansand, Norway
Les mer om Biesta på hans hjemmeside.

Abstract
I encountered the phrase ‘trying to be at home in the world’ in the work of Hannah Arendt, and think that it wonderfully captures the most fundamental challenge of our human existence. This is the challenge of trying to be ‘at home’ in ‘the world,’ knowing that the world is precisely not ‘home’ but is what we meet when we leave the safety of our home, literally and metaphorically. Whereas much educational discourse and practice nowadays seems to be focused on learning and, even worse, on the production of measurable learning outcomes, I see the question of how we can encourage and support the new generation to step into the world and try to be at home ‘out there’ as the most central task for education. I also think that art is an ongoing exploration of what this world in which we find ourselves actually is and what it might mean to try to be there. It is at this intersection where I think that art may encounter its educational mission. In my presentation I will explore the connections between art and education from this angle, arguing against a certain forgetfulness about art and education in our times.

Keynote 2. Professor Helene Illeris: Økologisk opmærksomhed gennem kunstnerisk praksis i kunst og håndverk / Intimacy, solidarity, vulnerability. Ecological awareness in, with and through arts and crafts education

Professor ved UiA, Institutt for visuelle og sceniske fag

Abstract
In 2020 sustainable development was introduced as one of three transdisciplinary themes in Norwegian arts and crafts education. The new curriculum emphasizes that arts and crafts education at all levels should help students to explore more sustainable ways of living for the future through creative practices. In order to pursue this goal it will be necessary to start thinking very differently both about education and about arts and crafts. In my recent research I have followed the Danish performance group Seidlers Sensorium while doing  performance-workshops with school classes in

Nature. In my presentation I will use examples from my research to explore ecological awareness as an existential theme in arts and crafts. Following the philosopher Timothy Morton and his ‘dark ecology’, I will argue that ecological awareness is not about ‘handling problems’, but rather about getting closer to other life forms, including objects, materials and what we usually call ‘nature’.

Førsteamanuensis Marit Roland , UiA, Institutt for visuelle og sceniske fag.

Dette går dessverre ut, men vi vil få noen smakebiter likevel. 

Marit Roland vil bidra med en performance som involverer deltakerne. Dette går dessverre ut ved digital løsning. Konferansebildet for konferansen 2021 er et av hennes verk. Paper Drawing # 30 Konferansebildet er tatt av Lisbet Skregelid i 2019, da hun hadde med GLU studenter i kunst og håndverk på Sørlandets Kunstmuseum for å erfare utstillingen Ser du tegninga?, og for å møte Marit Roland i denne installasjonen Paper Drawing # 30. Opplegget på SKMU var en del av emnet Innføring i skapende og eksperimenterende prosesser i nye GLU kunst og håndverk.

Arrangør

Arrangør for konferansen er som vanlig Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor i samarbeid med vertsinstitusjonen – denne gang Universitetet i Agder.

Arbeidsutvalg: Monica Klungland og Anita Skogen, UiA, Gro Eide, HVL og Merete Hassel, KKS

Vitenskapelig komité: Lisbet Skregelid, UiA, leder, Mari-Ann Letnes, NTNU og Nina Scott Frisch, DMMH

Kontakt

Spørsmål kan rettes til koordinator for nettverket Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), tlf. 75 51 79 06, ragnhild.m.hassel@nord.no

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.