Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Ansatte


Merete Hassel

Konstituert senterleder
Faglig leder/koordinator, stedfortreder for senterleder

Ansvarsområde:
Universitet- og høgskolesektor (UH), nettverk, forskningsformidling, tilpasset opplæring og spesialundervisning

Bakgrunn:
Master i tilpasset opplæring med spesialpedagogisk fokus, Cand.mag. med bachelor i bibliotek- og informasjonsfag, Mellomfag i sosialantropologi/samiske studier. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med samfunnsfagdidaktikk. Lang erfaring fra videregående opplæring og biblioteksektor.

Tlf: 75 51 79 06
E-post: ragnhild.m.hassel@nord.no


Cathrine Jenssen

Seniorrådgiver

Ansvarsområde:
Grunnskole, kulturarv og samisk

Bakgrunn:
Cand.polit. Hovedfag sosialantropologi med vekt på samisk kulturforståelse og museumsformidling. Praktisk pedagogisk utdannelse (PPU). Kulturkunnskapsstudiet. Aktiv innen billedkunst og håndverk.

Tlf: 75 51 77 75
E-post: cathrine.jenssen@nord.no


Hilde Hermansen

Seniorrådgiver

Ansvarsområde:
Videregående opplæring: Kunst, design og arkitektur og design og håndverk.

Bakgrunn:
Faglærer i formgiving. Div. studier i kunsthistorie, IKT og formgivingsfag, produktutvikling, foto og grafikk. Master i formgiving, kunst og håndverk. 30 års erfaring som faglærer i videregående skole.

Tlf:  75 51 75 21
E-post: hilde.hermansen@nord.no 


Martine Eidissen Nymo

Rådgiver (permisjon 01.09.2019-01.05.2020)

Ansvarsområde:
Grunnskole 1.-10, kunst og håndverk

Bakgrunn:
Adjunkt med fordypning i kunst og håndverk ved Nord universitet. Erfaring som lærer på ungdomstrinnet. Hun har også jobbet i Kulturskolen der hun har undervist i Visuell kunst. Martine er under utdanning, der hun tar master i kunst, design og håndverk ved USN.

Telefon:  75 51 74 45
E-post: martine.e.nymo@nord.no 


Ørjan Olsen

Rådgiver

Ansvarsområde:
Grunnskole 1-10, musikk

Bakgrunn:
Adjunkt med fordypning i musikk fra NTNU (tidl. HIST). Erfaring som lærer på ungdomstrinnet, praktiserende musiker og lydtekniker.

Tlf: 75 51 78 16
E-post: orjan.olsen@nord.no


Kathrine Pedersen

Rådgiver

Ansvarsområde:
Barnehage

Bakgrunn:

Utdanning: Bachelor Førskolelærerutdanning. Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Mentor og veilederutdanning, modul 1.

Jobbet som pedagogisk leder i barnehage fra 2010-2018

Tlf: 75 51 78 94
E-post: kathrine.pedersen@nord.no


Kristin Hals Kummernes

Rådgiver

Ansvarsområde:
Videregående opplæring MDD, kulturskole, universitets- og høgskolesektor (UH), musikk.

Bakgrunn:
Bachelor faglærerutdanning i musikk. Arbeidserfaring fra grunnskole og kulturskole.

Tlf: 75 51 77 29
E-post: kristin.h.kummernes@nord.no


Nina Gårseth-Nesbakk

Seniorrådgiver

Ansvarsområde:
Økonomistyring, oppfølging av prosjekter, budsjett, regnskap og rapportering.

Bakgrunn:

Siviløkonom med spesialisering i økonomistyring, påbygning med revisjonsfag. Flere års erfaring fra privat næringsliv og universitets- og høgskolesektor.

Tlf: 75 51 74 46
E-post: nina.garseth-nesbakk@nord.no


Gro Eli Stoltenberg

Rådgiver

Ansvarsområde:
Markedsføring, nettside, innkjøp.

Bakgrunn:
Bachelor i internasjonal markedsføring, underveis i en Master of Business and Administration.
Erfaring fra kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor og studieadministrativt arbeid ved Nord universitet.

Tlf: 75 51 74 27
E-post: gro.e.stoltenberg@nord.no


Nora Thue-Prepsl

Rådgiver

Ansvarsområde:
Grunnskole 1.-10, kunst og håndverk

Bakgrunn:

Telefon:  75 51 70 78
E-post: nora.l.thue-prepsl@nord.no

 

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.