Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Nyheter

Rustes studentene for arbeid med estetiske læringsprosesser? 

Estetiske læringsprosesser har fått en tydelig plass i det nye læreplanverket for grunnskolen. Dette kommer særlig fram i kapittelet Skaperglede, engasjement og utforskertrang i Overordnet del  –  verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fremtidens lærere skal kunne bruke estetiske læringsprosesser for å skape integrering og helsefremmende læringsmiljøer, uansett hvilke fag de...

Zoom inn på nye mastere i design, kunst og håndverk

Gjennom faglig fortettede og inspirerende presentasjoner i Zoom la årets masterstudenter i design, kunst og håndverk, ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), fram sine undersøkelser. KKS var tilstede 4. og 5. juni og fikk en første forståelse for deres bidrag til fagfeltet. Vi gleder oss over at så mange dyktige lektorer...

Ressurser

ET BLIKK INN – praksisfortelling Y-fag

I andre uke av mai åpnes verksteder og klasserom igjen for alle elever i skolen. Mette Solbakk, lektor ved Bodin videregående skole, har allerede vært i sving sammen med sine yrkesfagelever i flere uker. De har på forespørsel produsert smittevernutstyr for Nordland tannhelsetjeneste. I ET BLIKK INN forteller Mette om...

ET BLIKK INN – praksisfortelling KDA

«Det som jeg har tenkt mye på nå i det siste er: Hva skjer når vi kommer tilbake til klasserommet? Hvordan vil det være, og hva kan vi legge opp til?» I ET BLIKK INN avslutter Bjørg Anita Murud, lektor ved Sentrum videregående skole, med sitatet ovenfor. Denne uken møter...

ET BLIKK INN – praksisfortelling K&H, 8.-10. trinn

Hva gjør læreren når han/hun ikke vet hvilke rammebetingelser elevene arbeider under i hjemmeskolen? Hvordan tilrettelegge for at alle elever skal kunne mestre og skape i kunst og håndverk disse dagene? ET BLIKK INN tar oss med på innsiden av ulike hjemmekontor og hjemmeskoler etter at Norge, våren 2020, ble...

ET BLIKK INN – praksisfortelling K&H

Hvilken betydning har praktiske oppgaver i kunst og håndverk og musikk i elevenes hjemmeskole? Hvordan tilrettelegges det i kunst og håndverk disse dagene? Og hvilke utfordringer kan lærere og elever stå overfor? ET BLIKK INN tar oss med på innsiden av ulike hjemmekontor og hjemmeskoler etter at Norge, våren 2020,...

Kommende arrangement

Se flere arrangement

Vil du dele en læringsressurs med oss?

Send oss en epost på kunstkultur@nord.no

Hvem er vi og hva gjør vi?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (ofte forkortet til KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

KKS har ti ansatte som jobber for å øke interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og for at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og ta i bruk rammeplanen og læreplanverket. KKS skal videre støtte lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.

Les mer om KKS og oss som jobber her.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.