Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Nyheter

Eit hav av moglegheiter

TV-aksjonen NRK 2020 går til arbeidet WWF gjer for å kjempa mot plast i havet. Me har samla nokre ressursar frå ressursbasen vår, og viser til materiell frå aksjonen.

Spalteplass i Verktøykassa

Denne uken vil vi trekke frem et spennende samarbeid som vår rådgiver innen barnehage, Kathrine Pedersen, har gående med barnehagemagasinet Verktøykassa.

Ressurser

Kompetansepakke: Å skape i natur

Å skape i natur er den første av flere temabaserte kompetansepakker i kunst og håndverk. Målet med pakken er å inspirere til å ta i bruk naturen som læringsarena for å fremme skaperglede, engasjement og utforskertrang. Respekt for naturen, miljøbevissthet og bærekraft er sentralt i det nye læreplanverket. Å skape...

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun...

Elever i møte med Havmannen

I dette undervisningsopplegget viser Ann-Hege Fjelddahl oss hvordan geststaltteoriens varhetssoner kan omsettes til estetiske læringsprosesser for elever i ungdomsskolen. Opplegget tar for seg hvordan man aktivt kan ta i bruk sansene i møtet med kunst og bruke erfaringene som inspirasjon til å utvikle fortellinger i tekst og bilde.

Redesign av jeans

I den nye læreplanen for kunst og håndverk (LK20) legges det opp til at elevene skal kunne vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk. De skal være med på å bidra til bærekraftig utvikling i samfunnet og gjøre kritiske undersøkelser av forbrukerkultur.  Elevene skal også gjøre seg erfaringer...

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Kommende arrangement

Se flere arrangement

Vil du dele en læringsressurs med oss?

Send oss en epost på kunstkultur@nord.no

Hvem er vi og hva gjør vi?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (ofte forkortet til KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

KKS har ti ansatte som jobber for å øke interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, og for at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og ta i bruk rammeplanen og læreplanverket. KKS skal videre støtte lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling innenfor kunst- og kulturfag i skolene og barnehagene.

Les mer om KKS og oss som jobber her.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.