iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Hender som dreier en klump leire.

Foto: SwapnIl Dwivedi, Unsplash

Vg1 design og tradisjonshåndverk

Det nye utdanningstilbudet Vg1 design og tradisjonshåndverk er i støpeskjeen. Både når det gjelder navn og faglig innhold er meningene mange og ulike. Les våre synspunkter og vårt svar på høringen.

Høringsfrist for læreplanen er 1.november.

Tekst: Hilde Hermansen, seniorrådgiver KKS

Navnet skjemmer ingen

Navnet skjemmer ingen, heter det seg. Vi er ikke så sikre på det. Når det nå nærmer seg 1. november og høringsfrist  for det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet Vg1 design og tradisjonshåndverk, viser de innsendte uttalelsene at nettopp navnet skaper debatt. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har helt fra første høring om den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i 2017, argumentert for at begrepet tradisjonshåndverk er uheldig som del av navnet på Vg1-tilbudet. Vi mener navneforslaget virker konserverende, og er redd det har liten appell blant 15 – 16-åringer. Vi spør oss hva ungdom, som f.eks. ønsker å utdanne seg innen søm, mote eller møbeldesign, tenker om navnet. Eller hva med ungdom som rett og slett bare er nysgjerrige og har lyst til å skape noe gjennom praktisk arbeid i materialer? Hva forteller navnet til dem? Fristes de til å søke Vg1 design og tradisjonshåndverk? Mange navneforslag er foreslått fra ulike fagpersoner og instanser. Hva med å gjøre det enkelt, og rett og slett kalle barnet for Vg1 håndverk og design?

Hva med å gjøre det enkelt, og rett og slett kalle barnet for Vg1 håndverk og design?

Tradisjon og innovasjon

Vg1 design og tradisjonshåndverk skal styrke de små og verneverdige fagene og ta vare på vår immaterielle kulturarv, inkludert den samiske. I så henseende har Norge internasjonale forpliktelser gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Samtidig er begrep som kreativitet, innovasjon og entreprenørskap helt sentrale i fagfornyelsen. Slik planen foreligger pr. i dag, mener vi at særlig den innledende teksten om Fagets relevans og sentrale verdier virker tilbakeskuende og noe snever med den dominerende vektleggingen av begrepene tradisjon, det tradisjonelle og kulturarv. KKS mener at læreplanen også må henvende seg til elever som ser håndverks- og designkompetanse som verdifullt, også dersom de ser for seg andre typer yrker enn de man kan ta fag- og svennebrev i. Dette er en yrkesutdanning som skal forvalte tradisjonelt håndverk, samtidig mener KKS at det er avgjørende at utdanningstilbudet blir oppfattet som framtidsrettet og relevant både for dagens unge og for arbeidslivet.

Det er svært viktig at utdanningsprogrammet oppleves som aktuelt, framtidsrettet og fristende, slik at 15- 16-åringer i hele landet vil søke på det.

Det er best å kalle alle ting ved sitt rette navn. Når det er sagt, så ser vi av høringsutkastet hvor problematisk det kan være å binde sammen interesser knyttet både til det tradisjonelle håndverket, til behov fra f.eks. tekstilindustrien og til kravet om innovasjon og nytenking. Hva blir det faglige innholdet og det rette navnet i så henseende? Det er svært viktig at utdanningsprogrammet oppleves som aktuelt, framtidsrettet og fristende, slik at 15- 16-åringer i hele landet vil søke på det. Det handler til syvende og sist nettopp om å ivareta vår materielle og immaterielle kulturarv, med blikket vendt mot utvikling og mot framtiden.

Husk høringsfrist 1. november

Fram til 1. november det mulig for alle interesserte å gi tilbakemelding på læreplanen.  KKS oppfordrer til å svare på høringsutkastet og slik være med på å fremme kvalitet i utdanninga og framtidig rekruttering til dette viktige fagområdet.

Les vårt svar på høringsutkastet til Vg1 design og tradisjonshåndverk

Svar på høringen her

Samtykke til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.