iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Vitenskapelige tidsskrift

Her finner du noen sentrale vitenskapelige tidsskrift og publiseringskanaler på nivå 1 og nivå 2, med artikler innen kunst- og kulturfag med relevans opplæringsfeltet. Flere fagtidsskrift har en avdeling med fagfellevurderte artikler.

Acta Didactica  Nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Barn  Med sin tverrfaglige profil bringer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi.

BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift er det første rene barnelitterære forskningstidsskriftet i Norge. Det er et elektronisk forskningstidsskrift som blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access

Drama – Tidsskriftet skal fremme dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema.

The European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ) is one of the most prestigious early childhood journals in the world. It is one of only four early years journals indexed by the Institute for Scientific Information.

FORMakademisk –  er et fagfellevurdert tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og designdidaktikk på alle nivå fra barnehage til doktorgrad.

Information – se Nordic Journal of Art and Research

Journal for Research in Cultural, Aesthetic, and Arts Education (IJRCAAE)
The peer-reviewed international Journal “aims to stimulate and disseminate research in arts and cultural education. Inspired by the UNESCO Goals for the Development of Arts Education (Seoul Agenda) the journal serves as a platform for a global polylogue of researchers in cultural, aesthetic, and arts education, interconnecting its wide-spread research fields by focusing on various aspects of cultural and social transformation and the contributions of cultural, aesthetic, and arts education toward global challenges, such as sustainability and resilience, heritage and transformation, digitalization and global citizenship, diversity and inclusion.”

Journal for Research in Arts and SportsEducation (JASED)
Nordic and international, open access peer-reviewed journal that publishes high quality original articles about research in the field of arts education, sports education and physical education. (NOASP)

Journal of Early Childhood Education Research (JECER )
The Journal of Early Childhood Education Research (JECER) is an international open access journal that publishes high-quality research in the field of early childhood education. Theoretical and empirical double-blind peer-reviewed articles are published either in Finnish or in English. Nivå 1.

Kunst og kultur i opplæring
Vitenskapelig skriftserie utgitt av NOASP, Cappelen Damm Akademisk. Skriftserien er initiert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Nord universitet, og drives gjennom et samarbeid med Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold. Kunst og kultur i opplæring publiserer forskning knyttet til kunst- og kulturrelaterte temaer i hele opplæringsløpet fra barnehage og skole til lærerutdanning. Serien har som mål å fremme ny fagspesifikk, tverrfaglig og interdisiplinær forskning, og utviklingsarbeid innen eksempelvis kunst og håndverk, musikk, dans, film, litteratur, drama og teater. Skriftserien tilbyr både antologier og monografier som utgis med åpen tilgang (Open Access) med mulighet for print on demand. Publiseringsspråket er norsk, men det er også mulig å publisere på svensk, dansk eller engelsk. .

MusPed:Research – is a peer-reviewed series of scholarly publications within the field of music pedagogy and is published by Cappelen Damm Akademisk/NOASP

Nordic Journal of Art and Research
Tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder. Tidsskriftet retter seg mot flere kunstfag og kunstpraksiser, som musikk, visuell kunst, dans, drama og teater.

Nordic Journal of ChildLit Aesthetics is an open access, online-only journal aiming to be a scholarly forum for aesthetics of children’s literature, analogue and digital media, verbal and visual expressions of art, and views on art and children.

Nordic Journal of Dance
Nordic Journal of Dance – practice, education and research. Tidsskrift. Utgis av Dans i skolen, redaksjon med nordiske forskere og praktikere. Støtte fra Norsk forskningsråd. Fagfellevurdert publiseringskanal for forskning. 2-4 nr pr år.

Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) – er Open Access-publisering av tidsskrifter og bøker etablert i 2015 av Cappelen Damm. På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres på norsk, engelsk, dansk eller svensk. Cappelen Damm Akademisk/NOASP er godkjent utgivelseskanal og har tidsskrift på både nivå 1 og 2.

Nordisk barnehageforskning  – Akademisk tidsskrift for publisering av vitenskapelig dokumentasjon av barnehagefaglig forsknings- og utviklingsarbeid. Tidsskriftet gir ut vitenskapelige artikler og essays på skandinaviske språk (norsk, svensk og dansk) og engelsk med norsk som redaksjonsspråk.

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis (tidl. FoU i praksis) – Tidsskriftet tar for seg FoU-arbeid i tilknytning til praksis på alle nivå og områder i utdanningssystemet som er av stor samfunnsmessig betydning. Tidsskriftet er en formidlingskanal for forskningsresultater med nytteverdi for pedagogisk praksis og videre forskning. Tidsskriftet er i stor grad orientert mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Artikler kan dreie seg om praksis på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. (NOASP)

Techne Series – Research in Sloyd Education and Craft Science – TECHNE SERIEN utgis av NordFo. Publisering av forskning innen formgiving, kunst og håndverk i de nordiske landene. Sløyd-begrepet rommer alle de nordiske fagvariantene forming, håndarbeid og sløyd, samt duodji. Publiseringskanal på nivå 1.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.