Gå til hovedinnhold
kofter

Foto: KKS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har hatt et særlig fokus på samisk kunst og kultur i flere år. Vi har utviklet pedagogiske ressurser og publikasjoner, som er etterspurt over hele landet, og arrangert konferanser og verksted. Gjennom dette arbeidet har vi etablert et godt nettverk innen samisk opplæring og forskning,

For ressurser og temapakker om samisk kunst og kultur, søk i vår ressursbase:

Sáme resursa mijá resurssavuorkán

Guovdátja birra

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (oanedum KKS) galggá vájkkudit alep kvalitiehttaj mánájgárde ja vuodoåhpadusá dájdda- ja kultuvrrafágajda.

Guovdásj galggá vájkkudit ienep berustibmáj dájdda- ja kultuvrrafágajda ja fágaj åhpadibmáj, ja vaj mánájgárde ja skåvlå  oadtju ienep máhtudagáv dádjadittjat ja operasjonalisieritjit rámmaplánav ja oahppoplánav. KKS galggá aj ietjá institusjåvnåjt ja sierraláhkáj åhpadiddjeoahpojt doarjjot ietjasa bargujn máhtudakåvddånahttemijn dájdda- ja kultuvrrafágaj gáktuj skåvlåjn ja mánájgárdijn. KKS galggá aj dárboj milta doajmmát rádevadden nasjonála åhpadusoajválattjajda dán fáhkasuorge gáktuj.

Mijá ulmmejuohkusa

Åhpadiddjeoahpo
Skåvllå- ja mánájgárddeæjgáda
Jådediddje ja bargge mánájgárdijn ja skåvlåjn
PP-dievnastus

Nuortta universitiehtta

KKS lij åvddåla fágalattjat Åhpadusdirektoráhta vuolen, valla le dálla oassen Nuortta univiersitiehtas, åhpadiddjeoahpo, dájdda- ja kultuvrrafága fakultiehtas.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.