Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Høringer og innspill

En viktig del av vårt oppdrag er å komme med innspill i aktuelle høringer fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet mfl.

Høringer og innspill i 2019

Innlegg på innspillsmøte om barne- og ungdomskulturmeldingen 25.9.19 og skriftlig innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen levert KUD 1.10.19. Andre innspill til meldingen kan leses på regjeringens nettside.

Høringer og innspill som gjelder Fagfornyelsen har vi samlet på kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/fagfornyinga/

Kronikk av Kirsti Saxi: Barn og unge er nøkkelen i den kulturelle strategien i søknaden om Europeisk kulturhovedstad


Høringer i 2018

14.11.2018   Fagfornyelsen – innspill til skisser til læreplaner i musikk – samisk 

14.11.2018   Fagfornyelsen – innspill til skisser til læreplaner i kunst og håndverk 

14.11.2018   Fagfornyelsen – innspill til skisser til læreplaner i duodji

Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer musikk

Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer kunst og håndverk

Innspill til Udir på personer til læreplangruppene

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Innspill til Utkast til Tiltaksplan 2018-2019 for Strategisk handlingsplan for visuell kunst


Høringer og innspill i 2017

04.05.2017   Innspill til Utdanningsdirektoratetets utredning om de praktiske og estetiske fagene

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.