iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
To jenter på scene med mikrofon

Foto: Tilhører EØS-prosjektet Write a Science Opera (WASO) der HVL er en av partnerinstitusjonene

Nettverkskonferanse 2019

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nettverk for musikk i lærerutdanningene inviterer til nettverkskonferanse 21. – 22. oktober 2019 i Bergen. Konferansen inviterer til faglig fordypning, erfaringsutveksling og presentasjoner av nye FoU-arbeider.

Vertskap for konferansen i 2019 er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Program Musikknettverk 2019

Tema for årets konferanse:

Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema både i rammeplanen for barnehagen og i den nye overordna delen av ny læreplan for grunnskolen. I ny overordna del står det at det tverrfaglige temaet skal «legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov».

I forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen står det at «kandidatene har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig utvikling». Temaet er også nevnt i rammeplan for barnehagelærerutdanningen under merknader til rammeplanen. Der står det at «Bærekraftig utvikling er inkludert i begrepet ”globale perspektiver”» under Kompetanse 4.

Temaet bærekraftig utvikling for skole og barnehage tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål som reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

For nettverkskonferansen 2019 – Musikkfaglige bidrag til bærekraftig utvikling inviteres det til presentasjoner som tar for seg ett eller flere av FNs bærekraftsmål og knytter dem til musikkpedagogisk praksis, enten i barnehage, skole, kulturskole eller musikklærerutdanning.

Et overordnet spørsmål for årets konferanse er: Hvilke bærekraftsmål kan musikkfaget aktualisere og på hvilke måter?

Årets Keynote er Øivind Varkøy

Årets keynote Øivind Varkøy

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og professor II i musikk ved lærerutdanningen på OsloMet. Han har tidligere arbeidet som musikklærer i ungdomsskolen i 10 år, ved lærerutdanning på Høgskolen i Innlandet, og ved Musikhögskolan, Örebro universitet. Varkøy har publisert en lang rekke artikler og bøker, bl.a. Hvorfor musikk? (1993/2015), Musikk – strategi og lykke (2004), og Musikk – dannelse og eksistens (2017). Som komponist/låtskriver står han bl.a. bak Poetenes evangelium (Morten Harket, 1993) og Poetisk tale (Solveig Slettahjell, 2016).

I tillegg vil det være forsknings- og praksispresentasjoner. Se program for mer informasjon.

Program Musikknettverk 2019

Abstracts Musikknettverk 2019

Vi har avtale med Scandic Byparken, og dersom rom bestilles innen 1.oktober får dere rabattert pris. Oppgi at bestillingen er i sammenheng med HVL sin konferanse for musikknettverk i lærerutdanningene. Pris 1170 kr (betales av den enkelte)

Arbeidsutvalg og vitenskapelig komité:

  • Silje Valde Onsrud, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Bengt Arve Haugseth, UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Felicity Burbridge Rinde, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Kristin Hals Kummernes, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)/Nord universitet

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.