iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Hodetelefoner ligger på noteark

Om musikknettverket

Nettverk for musikk i lærerutdanningene er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU innen musikk. Et viktig mål med nettverket er blant annet å spre forskning og dele praksiserfaringer.

Nettverket skal ha årlige nettverkskonferanser med key note og paperframlegg. Nettverket er organisert med et AU og en vitenskapelig komité. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er koordinator for nettverket.

Nettverket ble etablert i 2015 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, på bakgrunn av ønsker og behov fra fagfeltet. Første konferanse ble arrangert høsten 2016.

Nettverket skal

  • være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling og formidling gjennom samhandling
  • være en delingsarena i UH-sektor med betydning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole innen musikk
  • bidra til å styrke samarbeidet mellom UH-sektor og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i kvalitetsutviklingstiltak og forskningsformidling.

Nettverket arrangerer en årlig nettverkskonferanse, primært i oktober. Invitasjon og Call for papers sendes ut og kunngjøres i god tid før kommende konferanse. Konferansen avholdes på ulike steder i landet slik at rollen som vertskap rullerer.  Nettverket har også en egen lukket facebookgruppe.

Deltakere

Deltakere i nettverket er ansatte universitet og høgskoler med barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning og PPU og annen utdanning knyttet til musikk, dvs UH-institusjoner som utdanner til arbeid i barnehage- og grunnopplæring.

Mandat

Mandat musikknettverket

Organisering

Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg, en vitenskapelig komité og en koordinator. Vi tilstreber her en fordeling mht geografi og størrelse på institusjonene.

Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget består av 4 medlemmer:
To representanter fra ulike UH-institusjoner
Én representant fra vertsinstitusjonen for kommende konferanse
Koordinator fra KKS.

Vitenskapelig komite 
Komiteen består av kvalifiserte forskere fra store og små forskningsmiljøer.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.