Gå til hovedinnhold

Nasjonale senter

Kunst- og kultursenteret har vært ett av elleve nasjonale sentre i opplæringen som tidligere var faglig underlagt Utdanningsdirektoratet. Sentrene er lokalisert på ulike vertsinstitusjoner over hele landet, og er nå organisert under sitt respektive universitet/høgskole. Sentrene har på ulike satsingsområder nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Ny modell for kompetanseutvikling legger opp til at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for å drive lokalt utviklingsarbeid – i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren). De elleve nasjonale sentrene er naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Sentrene er spydspisser innenfor sine respektive fagområder, og har ekspertise på kompetanseutvikling i fagdidaktikk. Sentrene har lang erfaring med å lage kompetanseutviklingsløp og fagressurser i tett samarbeid med praksisfeltet.

De nasjonale sentrene kan:

  • Organisere kompetanseutvikling i barnehager, på skoler og/eller i kommuner/fylkeskommuner
  • Være involvert i kompetanseutviklingsprosjekt – fra planlegging og søknadslevering til evaluering
  • Bidra i utvikling av støtte- og veiledningsmateriell og digitale ressurser

Fremmedspråksenteret

Logo Fremmedspråksenteret

 

 


NAFO

Logo Nafo.Sámi lohkanguovddáš / Saemien lohkemejarnge / Sáme låhkåmguovdásj / Nasjonalt senter for samisk i opplæringa


Logo samisk senter

Nynorsksenteret


Logo nynorsksenteret


Lesesenteret:

Logo lesesenteret.

Skrivesenteret:

Logo skrivesenteret.

Læringsmiljøsenteret:

Logo læringsmiljøsenteret.Matematikksenteret:

Logo matematikksenteret


Naturfagssenteret:

Logo naturfagsenteret.


Mat- og helsesenteret:

 

Logo mat- og helsesenteret.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.