Vi har nettopp lansert nye sider – gi oss din tilbakemelding!

Nasjonale senter

Kunst- og kultursenteret har vært ett av elleve nasjonale sentre i opplæringen som tidligere var faglig underlagt Utdanningsdirektoratet. Sentrene er lokalisert på ulike vertsinstitusjoner over hele landet, og er nå organisert under sitt respektive universitet/høgskole. Sentrene har på ulike satsingsområder nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Ny modell for kompetanseutvikling legger opp til at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for å drive lokalt utviklingsarbeid – i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren). De elleve nasjonale sentrene er naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Sentrene er spydspisser innenfor sine respektive fagområder, og har ekspertise på kompetanseutvikling i fagdidaktikk. Sentrene har lang erfaring med å lage kompetanseutviklingsløp og fagressurser i tett samarbeid med praksisfeltet.

De nasjonale sentrene kan:

  • Organisere kompetanseutvikling i barnehager, på skoler og/eller i kommuner/fylkeskommuner
  • Være involvert i kompetanseutviklingsprosjekt – fra planlegging og søknadslevering til evaluering
  • Bidra i utvikling av digitale ressurser

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringenLogo

 

NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringLogo

Sámi lohkanguovddáš / Saemien lohkemejarnge / Sáme låhkåmguovdásj

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Logo

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringaLogo

Lesesenteret:

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskingLogo

Skrivesenteret:

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskingLogo

Læringsmiljøsenteret:

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskingLogo

Matematikksenteret:

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Logo

Naturfagssenteret:

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Logo

Mat- og helsesenteret:

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Logo

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.