iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Om nettverket

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH – sektor (KHUH) ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) på bakgrunn av ønsker og behov fra fagmiljøet. Nettverket har årlige nettverkskonferanser med keynote og paperframlegg. Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg (AU) og en vitenskapelig komité.

Tekst: Merete Hassel, seniorrådgiver, KKS

Nettverket skal

  • Være en arena for kunnskaps- og forskningsbasert erfaringsutveksling på sitt fagområde
  • Arrangere en årlig nettverkskonferanse med keynote speaker og presentasjon av paper
  • Bidra til en mer kunnskapsbasert opplæring i lærerutdanningene
  • Stimulere til samarbeid, utvikling og forskning på fagområdet
  • Bidra til kunnskapsspredning og forskningsformidling i utdanningssektoren
  • Spre kunnskap og informasjon om formgiving, kunst og håndverk
  • Bidra til økt rekruttering til formgiving, kunst og håndverk
  • Bistå KKS i arbeidet med å spre forskning til opplæringssektoren
  • Bidra i utvikling av støtte- og veiledningsmateriell, artikler eller lignende etter egne oppdrag fra KKS
  • Nettverket skal ikke drive fagpolitisk arbeid

«… dette er den viktigste nasjonale møteplassen vi har i fagfeltet og fordi en på to korte dager får breddeoversikt over hva som er best-practice på samtlige norske lærerutdanningsinstitusjoner […} og presentere papers for å bli oppdatert på fronten i undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Sjelden finnes en så god anledning til å få en effektiv oppdatering som kan brukes direkte inn i kvalitetsheving av egen undervisning.»

Professor Marte Sørebø Gulliksen ved USN, leder av vitenskapelig komité for nettverkskonferansen i 2018

Deltakere

Deltakere i nettverket er ansatte universitet og høgskoler med  barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning og PPU og annen utdanning knyttet til kunst og håndverk, dvs UH-institusjoner som utdanner til arbeid i barnehage- og grunnopplæring.

Mandat

Mandat kunst- og håndverk-nettverket 

Vedtatt av nettverket: Tromsø, 2014

Organisering

Nettverket organiseres med en koordinator og et arbeidsutvalg (AU) for en årlig nettverkskonferanse og arbeid mellom konferansene. Konferansen skal rullere geografisk og mellom store og små institusjoner. KKS er koordinator for nettverket.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av 4 medlemmer:

Én representant fra en UH-institusjon med et stort fagmiljø/faglærerutdanning
Én representant fra en UH-institusjon med et mindre fagmiljø/distriktsperspektiv
Én representant fra vertsinstitusjonen for kommende konferanse
Koordinator fra KKS.

Vitenskapelig komité

Det opprettes en vitenskapelig komité for godkjenning av innsendte abstracts til konferansene.

Artikler

Nielsen, L. M., Reitan, J. B., & Hassel, R. M. (2023). Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH): 10 år med praksisfellesskap i utvikling. FormAkademisk16(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4966

Hassel, R.M. (2023) Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 2013-2023. Form 57(1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.