iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Bodøpiloten

Bodøpiloten var et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Nord universitet i perioden 2012 – 2015.

Forside av brosjyre om Bodøpiloten

Kvalitet og samhandling.

Utgangspunktet for piloten var et ønske om å styrke kvaliteten på opplæringen i kunst- og kulturfagene i skolene og barnehagene. Partene ville sammen bidra til å utvikle utvikle modeller for samhandling i og mellom barnehage og skole, kulturskole, DKS, videregående opplæring, lærerutdanning, museum, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner i nærmiljøet, ved bruk av tilgjengelig kompetanse. Mange aktører på ulike nivå i flere instanser har vært involvert.

Intensjonen var at modellen skulle ha nasjonal overføringsverdi.

Deltakere:

 • Bodø kommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Universitetet i Nordland (nå Nord universitet)
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Utvalgte barnehager og skoler i Bodø kommune
 • Ulike kulturinstitusjoner
 • Nordlandsmuseet
 • Bodø bibliotek
 • Kreativt gjenbrukssenter i Salten
 • Fotograf Roar Østnes
 • Bodøgaard kunst og kultur
 • Dansesenteret Rom for dans

Prosjektorganisering

Piloten var forankret politisk og organisert med en styringsgruppe og et arbeidsutvalg med medvirkende fra samarbeidspartene. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har hatt prosjektlederansvar.

Satsingsområder

 • Kompetanseutvikling
 • Styrking av/videreutvikle kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter
 • Utarbeide lokale læreplaner, årsplaner og fagplaner
 • Ha fokus på det flerkulturelle og internasjonale Bodø
 • Formidling

Bodøpiloten Handlingsplan 

Evaluering

Evaluering av Bodøpiloten Nordlandsforskning

Gjertsen, H., Lo, C., & Nordlandsforskning. (2015). Evaluering av Bodøpiloten : En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i opplæringen i barnehager og skoler (Vol. Nr. 1017/2015, NF-arbeidsnotat (trykt utg.)). Bodø: Nordlandsforskning.

Artikler og forskning

Gutt danser på skolepulten
Bodøpiloten KROM Foto Arve Svendsen

Lossius, Janne Vik (2015). Krom – kropp i rom. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Janne Vik Lossius KROM

Forskningsresultater i prosjektkatalogen i Cristin.

Konferanser

SamBa 2014. Nordisk konferanse, Bodø, 18.- 19. november 2014.
Keynote var professor Edvin Østergaard med foredraget Berøringer med verden. Flere av prosjektene fra piloten ble presentert.

SamBa 2014 Program
Innlederpresentasjon SamBa

SamBa 2015. Nordisk konferanse, Kristiansand, 11.- 12. november 2015.
Keynote var professor Anne Bamford som fulgte opp kartleggingen fra 2011 med foredraget Arts and cultural education in the Nordic countries – trends and perspectives for the future. Flere av prosjektene fra piloten ble presentert.

SamBa 2015 Program
SamBa 2015 Flyer 

Barnehagebarn som danser.
Jakobsli barnehage. SamBa 2015

Kompetanseheving

Det ble gjennomført en kompetansekartlegging i grunnskolen i regi av piloten og det ble gitt en rekke kompetansehevingstiltak for de ulike aktørene. Aktører fra universitetet, videregående skoler og eksterne har bidratt i  kompetansehevingstiltakene

Dokumentasjon i barnehagen, Kurs for barnehagene. Bodø, 19.11.2013

Digitale ferdigheter og tverrfaglighet Seminar for grunnskolene. Bodø, 28.11.2013
Bodøpiloten program seminar

Eksempler på prosjekter i piloten

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.