iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Kunstverk Jente med headset ved pult i klasserom lytter og skriver

Gry Klepp, fotodokumentasjon av installasjonen "Fremmer selvbestemmelse ideutvikling, motivasjon og mestring?". Masterarbeid ved OsloMet 2022.

Oslo 2023 JUBILEUM

FORTID, NÅTID OG FRAMTID – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren (KHUH) fyller 10 år i 2023. Dette markeres med jubileumskonferanse og publiseringer.

Jubileumskonferansen 2023 arrangeres av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, i tett samarbeid med nettverket og vertskapet ved OsloMet, (22.) 23.- 24. januar 2023. Tema for jubileumskonferansen er Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk.

 • 14.00 – 15.00 Montering av postere OsloMet i P46 Clara Holst Hus.
 • 16.30 – 17.30 Omvisning på Nasjonalmuseet (for forhåndspåmeldte).
 • 20.00 Mingling på hotellet Scandic St. Olav, St. Olavs plass 1

 • 09.00 – 09.30 Kaffe og registrering. OsloMet i P46 Clara Holst Hus.
  09.30 – 09.50 Velkommen til jubileumskonferansen 2023. P46 Athene.
  FORTID, NÅTID OG FRAMTID – lærerutdanning i formgiving, kunst og
  håndverk. Åpning v/ Silje Fekjær, prorektor for utdanning, OsloMet.
  Arrangørene ønsker velkommen. Konferansebildet 2023 v/Gry Klepp.
 • 09.50 – 09.55 Jubileumsnummeret av FormAkademisk publiseres digitalt – LIVE!
  v/ Janne B. Reitan, ansvarlig redaktør i FormAkademisk
 • 09.50 – 10.10 Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren fyller 10 år. (A)
  Presentasjon v/ Liv Merete Nielsen, professor emerita, OsloMet, Janne B.
  Reitan, førsteamanuensis emerita, OsloMet og Merete Hassel,
  seniorrådgiver, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
 • 10.10 – 10.30 PAUSE
  Forflytning til P46 Kurs og konferansesenteret (KK-senteret) 3. etg
 • 10.30 – 11.30 SESJON 1 KK-senteret.
  Presentasjon av paper, praksisfortellinger og artikler.
  Se sesjonsoversikt og abstrakthefte
 • 11.30 – 12.15 LUNSJ P46 Foajeen.Utstilling av studentarbeid.
 • 12.15 – 13.15 SESJON 2 KK-senteret.
  Presentasjon av paper, praksisfortellinger og artikler.
  Se sesjonsoversikt og abstrakthefte.
 • 13.15 – 13.45 POSTERVRIMLING 1 P46 KK-senteret
  Posteransvarlig er tilstede. Se sesjonsoversikt og abstrakthefte.
 • 13.45 – 14.00 PAUSE Foajeen
 • 14.00 – 15.00 KEYNOTEArts education during times of distress: Sustaining hardship, embracing arts potential and building towards hopeful futures v/ Anniina Suominen (digital). Associate Professor of Art Pedagogy, Aalto University, Helsinki, Finland
  Spørsmål og kommentarer.
 • 15.00 – 15.30 Nytt fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).
  v/ Ann Karin Orset, førsteamanuensis og senterleder, Hilde Hermansen,
  seniorrådgiver, Kathrine Pedersen, rådgiver og Merete Hassel, seniorrådgiver
 • 15.30- 15.45 Refleksjoner over dagen.
  TAKK FOR NÅ – VI SEES TIL MIDDAG!
 • 19.30 Jubileumsmiddag Scandic St. Olav hotell

 • 08.30 Morgenkaffe og mingling i P46
 • 09.00 – 09.15 Velkommen til dag 2. P46 Athene. Presentasjon av vertsinstitusjonen v/Liv Dahlin, instituttleder EST, OsloMet
 • 09.15 – 10.00 Betydningen av håndverket og praktiske ferdigheter. Ole Thorstensen, tømrer og forfatter.
  Spørsmål og kommentarer.
 • 10.00 – 10.30 JUBILEUMSKAFFE
 • 10.30 – 11.00 POSTERVRIMLING 2 KK-senteret
  Posteransvarlig er tilstede. Se sesjonsoversikt og abstrakthefte.
  11.00 – 12.00 SESJON 3 KK-senteret.
  Presentasjon av paper, praksisfortellinger og artikler.
  Se sesjonsoversikt samt abstrakthefte.
 • 12.00 – 13.00 LUNSJ Foajeen. Posterutstilling og studentarbeid
 • 13.00 – 13.20 Presentasjon av doktorgradsavhandling (PhD) (digitalt)
  Kopiering og deling av visuelle uttrykk i kunst og håndverk
  v/ Silje Bergmann, førsteamanuensis, USN
 • 13.20 – 13.45 Presentasjon av forskningsgrupper ved OsloMet
  Design Literacy v/ professor Eva Lutnæs og Utdanning og samfunn v/
  professor Laila Fauske.
 • 13.45 – 14.00 PAUSE – beinstrekk
 • 14.00 – 14:45 PANELSAMTALE
  FORTID, NÅTID OG FRAMTID – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk
  Liv Dahlin, instituttleder, OsloMet, Irene Brodshaug, fagkonsulent, Oslo
  kommune, Mari-Ann Letnes, førsteamanuensis, NTNU, Christine Løkvik, leder Kunst og design i skolen, Ole Thorstensen, tømrermester og forfatter, Eidsvold, Harald Eivind Moe, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold.
 • 14.45 – 15.30 Oppsummering og veien videre
  Erfaringer og videre utvikling av nettverket
  Evaluering, avslutning og nye konferanser

TAKK FOR I ÅR. VI SEES PÅ NESTE KONFERANSE

Bilde og tekst
Nettverk for formgiving, kunst og hånsverk i UH-sektor. Abstrakthefte forside

Mer informasjon finner du i nedtrekksmenyene under.

Call KHUH 2023 – fristen er ute. Vurdering er utført.

Send inn bidrag innen 1.10.22 – svar fra komitéen er sendt ut

Revidert abstract sendes innen 28.11.22 – fristen er ute, svar sendt ut.

Vitenskapelig komité for jubileumskonferansen:

Mari-Ann Letnes, NTNU (leder), Laila Belinda Fauske, OsloMet, Anniken Randers-Pehrson, USN, Else Margrethe Lefdal, OsloMet

KKS har inngått et samarbeid med FormAkademisk og tidsskriftet FORM, om å lage jubileumspublikasjoner i forbindelse med nettverkets 10 års jubileum. Vi vurderer også en trykt publikasjon i regi av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Publikasjonene vil lanseres i forbindelse med nettverkets jubileumskonferanse i Oslo i januar 2023.

1. Temanummer av FormAkademisk – vitenskapelig artikkel – PUBLISERT 23.1.23

FormAkademisk. Vol 16 Nr. 2 (2023): Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk

Invitasjon:

I samarbeid med FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, inviterer vi til å skrive en vitenskapelig artikkel til et temanummer av FormAkademisk. Foreløpig tittel for jubileumsnummeret er: «Fortid, nåtid og framtid – lærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor». Artikler som publiseres i temanummeret av FormAkademisk må presenteres på jubileumskonferansen

Invitasjon til å skrive artikkel til 10-årsjubileum KHUH 2023 – fristen er ute

Temaredaksjonen for nettverkets jubileumspublikasjon i FormAkademisk:

Mari-Ann Letnes, NTNU (leder), Ingvard Bråten, HVL, Bente Skjelbred, NLA, Liv Merete Nielsen, OsloMet

Informasjon og veiledning ble gitt på Nettverkskonferansen 25.- 26. januar 2022, samt i eposter til nettverket.

2. Temanummer av FORM- praksisfortellinger og fagartiklar – FORVENTES 13.2.23

Invitasjon:

Bidrag til et temanummer av tidsskriftet FORM – fagdidaktisk tidsskrift innen kunst-, design og håndverksfag – fristen er ute.

Bestillinga frå FORM og styret i Kunst og design i skolen: I samband med at UH-nettverket markerer 10 år, skal vi rette merksemd mot UH-sektoren i perspektivet fortid, notid og framtid i tidsskriftet FORM nr. 1/2023. Redaksjonen i FORM søker skribentar som kan tenke seg å dele:

 • praksisfortellingar og
 • fagartiklar (gjerne noko som tar opp tradisjon og fornying. Kor er vi og kor vil vi.)

Vi ønskjer også artiklar/debattinnlegg som problematiserer følgande:

 • Akademia si rolle og faget i grunnskulen. Korleis unngå at akademia endar opp i elfenbenstårnet?
 • Iveren etter status som universitet. Kva er målet med utdanningane våre?
 • Studentar si kompetanse før – no. Utfordringar og moglegheiter.

Omfang: 500-1700 ord

Sjå også på nettsida til Kunst og design i skolen:  Form 2023 – Nr. 1. Tema: UH-nettverket 10 år. 

Skribentar oppfordrast sterkt til å sende foto som passar til teksten.
Kontakt Bibbi Omtveit, Tlf: 452 98 609, Formbanken.no 

Om nettverket

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH – sektor (KHUH) ble etablert i 2013 av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) på bakgrunn av ønsker og behov fra fagmiljøet. Nettverket organiserer lærerutdannere innen fagområdet og har årlige nettverkskonferanser med erfaringsdeling og presentasjon av forskning- og utviklingsarbeid.

«… dette er den viktigste nasjonale møteplassen vi har i fagfeltet og fordi en på to korte dager får breddeoversikt over hva som er best-practice på samtlige norske lærerutdanningsinstitusjoner […} og presentere papers for å bli oppdatert på fronten i undervisning, forskning og utviklingsarbeid. Sjelden finnes en så god anledning til å få en effektiv oppdatering som kan brukes direkte inn i kvalitetsheving av egen undervisning.»

Professor Marte Sørebø Gulliksen ved USN, og mangeårig leder av vitenskapelig komité for konferansen

Påmelding

Meld deg på konferansen via Deltager.no innen 20.12.22. Bindende påmelding.

Påmelding jubileumskonferansen

Overnatting

Vi har reservert rom på Scandic St. Olavs plass – bookingkode: BNAS210123
Bestill rom innen 20.12.22. Pris: 22.01.23 kr. 1100,- / 23.01.23 kr. 1390,-

Her vil også jubileumsmiddagen finne sted.

Konferansebildet

Konferansebildet for jubileumskonferansen er et utsnitt av et verk av Gry Klepp. Dette er hennes masterarbeid ved OsloMet. Tittel på verket er Fremmer selvbestemmelse ideutvikling, motivasjon og mestring? Figurene er i leire. Gry sier selv om verket:

Inspirasjonen til arbeidet mitt har jeg fått gjennom observasjon og veiledning  av  elever  i  arbeid  med  valgfri  fordypningsoppgave. Jeg ble inspirert av alle fasene og sinnsstemningene elevene gikk igjennom i løpet av kunst og designprosessene, og valgte derfor å lage et klasserom med elever i ulike faser av  prosessen.  “Klassen”  består  av  11  leireskulpturer  som uttrykker ulike sinnsstemninger. Essensen i arbeidet mitt er å få fram alle de ulike sinnsstemningene og fasene elevene går igjennom i løpet av en kunst og designprosess.

Gry Klepp

Evaluering

Evaluering av jubileumskonferansen 2023.

Keynote

Vår keynote ved jubiléet er Anniina Suominen, Associate Professor of Art Pedagogy, Aalto University, Helsinki, Finland. Hennes forelesning blir digital og på engelsk over temaet: Arts education during times of distress: Sustaining hardship, embracing arts potential and building towards hopeful futures

Anniina Suominen. Photo: Veera Konsti, 2019

Ole Thorstensen. Foto: Christina Ottosen Øygarden

Det vil bli en panelsamtale og flere plenumsinnlegg knyttet til konferansens tema.

Ole Thorstensen, tømrermester og forfatter forfatter av bøkene En snekkers dagbok (205) og Bare en jobb (2022), vil snakke om betydningen av håndverket og praktiske ferdigheter. Han deltar også i panelet.

Silje Bergmann fra USN vil presentere sin doktoravhandling Kopiering og deling av visuelle uttrykk i kunst og håndverk. Så blir det som alltid mange parallelle sesjoner med bidrag fra nettverket. Nytt i år er presentasjon av artikler antatt i FormAkademisk. Nettverkets jubileumsnummer publiseres under konferansen.

Så ser vi fram til å vrimle blant mange postere. Postere kan monteres på OsloMet fra kl 14.00 på søndag 22. januar. Omvisning på Nasjonalmuseet for de som er påmeldt starter søndag kl 16.30.

Arbeidsutvalg (AU) for jubileumskonferansen

Harald Eivind Moe, UiT / HiOF, Dag Johannes Sunde og Eva Nacke Øvreness, OsloMet,
Merete Hassel, KKS. Petter William Hansen og Else Margrethe Lefdal, OsloMet, var med i starten av arbeidet.

Abstracts og publikasjoner

Mari-Ann Letnes. førsteamanuensis ved NTNU, leder arbeidet med jubileumspublikasjonen i FormAkademisk, i vitenskapelig komite og temaredaksjon i samarbeid med redaksjonen i FormAkademisk.

Bibbi Omtveit og redaksjonen for FORM ved Kunst og design i skolen i forbindelse med temanummeret av FORM

Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen koordinerer arbeidet med konferansen og publikasjonene, tlf. 75 51 79 06 / 41 22 12 24, ragnhild.m.hassel@nord.no

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.