iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Barn spiller på trepinner i skogen.

Musikkskogen – bruk av gjenbruksmaterialer til å lage lydinstallasjoner montert i skogen

Bjerkhaug barnehage har sammen med en musikkpedagog fra Bodø kulturskole laget en musikkskog. Kreativt gjenbrukssenter Salten har bidratt med materialer og inspirasjon.

Tekst og foto: Bjerkhaug barnehage

Mål for prosjektet

 • Barna har fokus på å lytte
 • Barna erfarer å skape lyd/lydeffekter ved selv å lage instrumenter
 • Personalet erfarer å lede og skape et tverrfaglig prosjekt med utgangspunkt i lydlek
 • Vi lager lydløype ute
 • Vi lager en film med utgangspunkt i lydene barna finner
 • Barna eksperimenterer med lyd og rytme
 • Barna velger leketema knyttet til musikalsk inspirasjon

Kort om prosjektet

Bjerkhaug barnehage har laget en musikkskog på barnehagens uteområde. Her har de brukt gjenbruksmaterialer til å lage lydinstallasjoner som er montert i skogen. På trærne har de festet hermetikkbokser som barna kan slå på, de har hengt opp uroer laget av tomme kaffekapsler og festet hjulkapsler slik at barna kan bruke de som trommer. Skogen ble til gjennom et samarbeid med Bodø kulturskole og Kreativt gjenbrukssenter Salten som en del av Bodøpiloten.

Gjennomføring

I perioden februar til juni var en musikkpedagog fra Bodø kulturskole, Kristin Hals Kummernes, i barnehagen 9 ganger for å inspirere til lydlek inne og ute. I perioden mellom besøkene fortsatte vi å jobbe med prosjektet. Vi har tatt vare på materialer og ting som vi kan få bruk. Vi fant mye spennende både i kjelleren, på avdelinga og ute til å lage lyd med.

Vi er medlemmer på Kreativt gjenbrukssenter i Salten og involverte dem i prosjektet med å lage en lydløype ute. På gjenbrukssenteret fant barna og personalet mange spennende materialer og erfarte hvordan disse hadde forskjellige lyder. Barna laget instrumenter av materialene på gjenbrukssenteret, og tok de med tilbake til barnehagen.

I barnehagen jobbet vi videre med å lage instrumenter og lydinstallasjoner. Sammen med barna ble disse montert i skogen på barnehagens uteområde.

 • Hermetikkbokser og hjulkapsler ble festet til trær og fungerte som tromme.
 • Hermetikkbokser fikk en tråd med noe tungt i enden slik at de ble klokker.
 • Utbrente telys ble klemt flate og tredd på ståltråd.
 • Det ble spikret hull i bruskorker som ble tredd på ståltråd.
 • Uroer ble lagd av tomme kaffemaskinkapsler.
 • Barna fikk bruke drill til å bore hull i bl.a. trepinner med forskjellig lengde og tykkelse, som ble hengt opp som «klokkespill».

Nå ble det lyd i skogen!

Musikkpedagogen viste oss hvordan vi kunne bruke appen Garageband på iPad. I appen kan man spille instrumenter og ta lydopptak. Hun viste oss inspirerende klipp fra YouTube, blant annet Folkofonen av Ole Hamre og Stomp.

For å dokumentere og presentere Musikkskogen ønsket vi å lage en film. Vi tok opp lyd og film av at barna brukte lydinstallasjonene i musikkskogen. Det ble også tatt mange bilder av prosessen der barna var med på å utforme skogen. Kristin Kummernes hjalp til med å sette dette sammen ved å bruke programmet iMovie. Barna ble ikke involvert i dette arbeidet.

Barn spiller på blikkboks.

Våre tips til gjennomføring

I prosessen ble samarbeid med og inspirasjon fra musikkpedagogen viktig. Hun var opptatt av prosessen, og hvordan man kan skape nysgjerrighet og leke med lyd. Vi erfarte at musikkpedagogens kompetanse og pedagogiske syn passet godt inn i hvordan vi jobber og ble en berikelse for vår barnehage.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.