iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Gutt sitter på sykkel og fotograferer med engangskamera.

Barn og fotografering

Fotoprosjekt i samarbeid med profesjonell fotograf. Lillevollen barnehage deltok i pilotprosjektet Bodøpiloten.

Tekst og foto: Lillevollen barnehage

Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av engangskamera dokumentere sin hverdag og detaljer i sine omgivelser. I prosessen vektla fotografen at det skulle være barnas egne uttrykk som kom frem gjennom fotograferingen. Bildene fra prosjektet «Barn og fotografering» ble vist på Galleri Bodøgard i en utstilling der også Tusseladden barnehage bidro med tegninger.

Mål for prosjektet

Barna fotograferer hverdagen sin. Bildene fremkalles og monteres i utstilling av Østnes.

Mål for personalet:

  • De får kunnskap om foto som kunstform
  • De skal tilrettelegge for at barna selv kan fotografere
  • De får oppleve glede og mestring ved å jobbe med barn og fotografering
  • De får kunnskap om hvordan man kan vise fram barnas kunst på en estetisk god måte

Mål for barna:

  • De får kjennskap til foto som kunstform
  • De får forståelse for at de kan skape gjennom fotografering
  • De får mestre å bruke fotografiapparat
  • De får oppleve at det er artig og spennende og fotografere
  • De får dokumenter sitt dagligliv sett fra deres ståsted

Bakgrunn for prosjektet

Fotograf Ronny Østnes har base i Skedsmo, og har drevet flere prosjekter i samarbeid med barn, der fokuset har vært barnas kreative bruk av foto i et kunstnerisk perspektiv. Bakgrunnen for vårt prosjekt var at Østnes kontaktet oss våren 2013. Han ønsket å få i stand et samarbeid med en barnehage i Nordland. Ideen hans var å gi en fotooppgave til barn mellom tre og fem år der de skulle fotografere med engangskamera fra sin barnehagehverdag. Filmene skulle så fremkalles og det skulle lages en utstilling av bildene. Dette var noe vi syntes passes godt med våre planer for entreprenørskap i barnehagen, og vi fant at det fint kunne tilpasses vårt arbeid med Bodøpiloten. Vi takket derfor ja til samarbeidet.

Arbeidsmåte

Lillevollens visjon er «jakten på den gode barndom», der omsorg, tid, lek og pedagogisk innhold vektlegges. Barnehagen var fra 2012 til 2015 med i prosjektet Bodøpiloten. Barn og fotografering er et resultat av Bodøpiloten der samarbeid med ekstern fagkompetanse har vært satsning barnehageåret 2013/2014.

Gjennomføring

Forberedelsene ble gjort via telefonmøter. Østnes brukte hjemmesiden vår for å få innsikt i hvordan vi er organisert, hvilket pedagogisk grunnsyn vi har og hvordan vi jobber. Østnes sier at det er vanskelig å fastsette tiden han brukte til planlegging fordi ”jeg ofte får nye ideer hele tiden og setter erfaringer sammen og jobber på en måte flytende i denne prosessen”. Han sier at han til sammen regner 6 dager jobb med prosjektet fordelt på forberedelser, gjennomføring i barnehagen, framkalling, montering av bilder og utstilling. Starttidspunktet for samarbeidet var altså våren 2013, og det ble avsluttet med fotoutstilling 01.11.13. Første del (planlegging) ble stort sett gjennomført av Østnes og styrer. Førskolelærerne var involvert i planleggingen av det praktiske i forbindelse med fotografens besøk i barnehagen, og de hadde jobben med å forberede barna og etterarbeid med dem. Alle barna og alt personale på storavdelingene var med på prosjektet. Østnes sier det er vanskelig å fastsette antall timer totalt. Men han antar at han har brukt 1 dag til planlegging, 2 ½ dag til gjennomføring av kurset i barnehagen inkludert åpning av utstilling. Fremkalling/etterarbeid montering av bilder 2 ½ dag. Totalt 6 dager.

Barn og voksne sitter i en ring på gulvet.

Fotografen begynner arbeidet med barna med å snakke med dem. De prater om hvordan tanker formes, om drømmer og bilder i hodet og om farger. Etter hvert får de tre tegneoppgaver som skal gjøres til ulik type musikk (rolig/rask, sterk/svak, klassisk/moderne/jazz). De tegner rare dyr, noe skummelt og havet. Fotografen er særdeles opptatt av å ikke legge føringer for barna. Han mener det er viktig for ikke å hemme kreativiteten. Han viser derfor ingen bilder, men gir barna impulser slik at de selv kan skape indre bilder.

Etter hvert får barna hvert sitt engangskamera som de skal fotografere med gjennom hele dagen. Oppgaven er å ta bilde av rare ting i barnehagen. Østnes vektlegger at vi ikke skal skape inntrykk av at vi forventer noen spesielle bilder fra barna. Bildene skal være deres dokumentasjon av opplevelser i hverdagen. Det er ikke viktig hva som fotograferes, det er uttrykket deres han vil fange. Østnes veileder og hjelper barna med det tekniske.

Etter denne dagen fremkaller Østnes bildene og klargjør dem til utstilling. Bildene merkes med navn. For å løfte prosjektet ut av hverdagen, og gjøre mer stas på det ungene har gjort, ønsker vi at bildene skal stilles ut en annen plass enn i barnehagen. Vi avtaler med Bodøgaard Kunst og Kultur en utstilling i deres galleri 01.11.13. Da inviterer vi alle foreldre til å komme å se. Utstillingen ble meget vellykket. Vi inviterte Tusseladden barnehage, som også er med på Bodøpiloten, til å delta med tegninger som de har laget. Barna fikk vise fram sin kunst, og foreldrene var både imponerte og stolte. Alle barna fikk samtidig omvisning i galleriet.

Barn på galleribesøk og studerer portrett av mann i sort/hvitt.

Målet med prosjektet var flersidig. Jeg ønsket å stimulere barna til å oppdage hvor gøy det er å fotografere, jeg ønsket å la de få utfordre seg gjennom å fotografere følelser i stedet for regler, jeg ønsket å vise hvor dyktige de er, skape mestringsfølelse gjennom utstilling, og i tillegg at prosjektet skulle være positivt for barnehagens omdømme. Etter responsen fra åpningen i Bodøgaard Kunst og Kultur så føler jeg at utstillingsprosjektet var vellykket. Vi fikk to ganger omtale i Avisa Nordland, hvorav bla en hel side fra dagen i barnehagen. Selv oppsummerer jeg prosjektet som en flott opplevelse, og er glad og stolt over resultatet.

Fotograf Ronny Østnes

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.