iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Et rom i miniatyr, med forskjellige møbler.

Arkitektur og design – å lage et rom i miniatyr

Undervisningsopplegget gjennomført på Bankgata barne- og ungdomsskole viser hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med temaene arkitektur, design og målestokk i kunst og håndverk, samt i valgfaget design og redesign. Fagene matematikk og naturfag kan også knyttes til opplegget.

I denne oppgaven skal elevene gjennom eget arbeid bli kjent med nordisk design. De skal kunne se nordisk design i et internasjonalt perspektiv og de skal kunne gjøre rede for særtrekk ved nordisk design. Elevene skal også lære å innrede rom etter smak, stil og kunne visualisere egne ideer. De skal kunne lage bærende konstruksjoner i ulike materialer. De ulike møblene skal lages i riktig målestokk i forhold til størrelsen på rommet de lager. Undervisningsopplegget inneholder også en fordypningsoppgave som går ut på å lyssette et rom. Her kan man jobbe med naturfaglige prinsipper. Oppgaven kan tilpasses ulike elevgrupper. Fordypningsoppgaver ligger under punktet med tilleggsressurser.

Introduksjon og bakgrunn

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Universitetet i Nordland. Bankgata skole har deltatt i piloten og har blant annet vært med på å utarbeide en lokal læreplan fra 1.-10. trinn i kunst og håndverk. Med utgangspunkt i denne læreplanen, skal elevene på 9. trinn på Bankgata ungdomsskole lage et rom i miniatyr. De skal også designe en stol, bli kjent med nordisk design og bruke fotoredigeringsprogram som for eksempel Photofiltre. Se punktet med tilleggsressurser. Grunnen til at skolen valgte akkurat dette programmet, er at det er gratis og innehar flere av de funksjonene som blant annet Photoshop har.

1. Elevene starter med en inspirasjonsdel – de skal tenke over hvilken type rom de vil lage og hva slags farger/stil de ønsker i rommet. Elevene bruker i hovedsak interiørblader – klipp og lim.

2. Neste punkt er å lage en arbeidstegning. Elevene skal regne ut målestokk for alle møblene, og plassere møblene i riktig målestokk på millimeterpapir. Her er et eksempel på dette:

3. Før elevene går videre med det praktiske arbeidet, skal elevene bli kjent med nordisk design som tema. Et av kravene til miniatyrrommet de lager, er at det skal være tydelig inspirert av nordisk design. Enten ved nordisk stil i rommet, eller at for eksempel stolen er inspirert av Arne Jacobsens Egget, eller andre nordiske stoler.

4. Fordypning og muntlig presentasjon – Elevene presenterer «sin» designer som de har valgt å fordype seg i. De får tips om hvem de kan velge og lærer organiserer slik at ikke alle presenterer samme designer. Her er forslag til noen designere/design som kan være aktuelle:

Arne Jacobsen
Peter Opsvik
Sven Middleboe
Cathrineholm (ikke en designer, men kjent norsk design)
Bruno Mathsson
Poul Kjærholm
Hans J Wegner
Alf Sture
Olav Eldøy

5. Elevene begynner på det praktiske arbeidet, og får utdelt hver sin startpakke. Denne består av fem biter med kryssfiner i ulik størrelse (se bildet). Elevene kan selv velge om de vil bruke alle delene og hva som skal være grunnflate.

Videre skal elevene skjære ut minst ett vindu. Bruker de alle delene må de også ha dør inne i rommet.

6. Veggene og gulvet (og evt. taket) skal males og legges tapet på før rommet settes sammen. Bankgata skole har her brukt trelim og stiftemaskin.

7. Elevene jobber nå med møblene sine. Møblene skal være i målestokk og elevene må bruke sine egne utregninger. Det er viktig å la eleven slippe løs sin egen kreativitet når møblene skal lages. Elevene har ofte
ideer selv til hvordan de skal lage møblene, og de er sjelden et problem å finne materialer som kan brukes. De elevene som sliter litt i denne prosessen, får ekstra veiledning og mer konkrete tips om hvordan de skal løse oppgaven.

8. Når rommet er ferdig skal elevene ta bilder av eget arbeid, og ta disse med seg inn i bilderedigeringsarbeidet (Se tidligere liste).

9. Elevene lager en digital plakat med bilder og litt skrift.

Evaluering

Bankgata skole erfarte at elevene jobbet svært godt gjennom hele arbeidet. De var motiverte og jobbet selvstendig. De elevene som ikke hadde samme «arbeidsmotor» fikk i større grad en til en veiledning, dette var mulig fordi resten var mer eller mindre selvgående.

Skolen lyktes ikke denne gangen med å få inn topunktsperspektiv. For andres del anbefales det å inkludere dette perspektivet i et slikt prosjektarbeid.

Læreren erfarte også at å holde et stramt tidskjema er viktig. Det tar tid å prøve ut ulike konstruksjoner på møblene. Det betyr at de første oppgavene elevene skal løse må skje raskt. Det bør ikke brukes mer enn en økt på inspirasjonsiden/målestokk. En økt på nordisk design + en økt med presentasjon.

Se punktet for tilleggsressurser for fordypningsoppgaver og oppgaver knyttet til tilpasset opplæring

Elevene fikk tre vurderingspunkter i løpet av semesteret (oppgaven).

1. Muntlig presentasjon

 • Fullstendig svar på oppgaven
 •  God struktur og sammenheng
 •  Kunnskap
 •  Fri fra manus – kreativitet

2. Praktisk arbeid (inkludert arbeidsbok)

 • Fullstendig svar på oppgaven (at alt var med i rommet og arbeidsboka)
 • Funksjonalitet og stabilitet (møbler)
 • Nordisk design
 • Nøyaktighet og flid

3. Skriftlig «salgsplakat»/bildepresentasjon

 • Passende tekst/overskrift
 • Gode bilder (lite rot, godt fokus, redigert)
 • God layout

Fagressurser

 • Photofiltre
 • Det finnes også mange flere fotoredigeringsprogram.
 • Besøk nettsiden til Nrk Skole og se åtte ulike program som tar for seg temaet nordisk design; bad, terrasse, spisestue, arbeidsrom, stue, soverom, kjøkken og barnerom.
 • Fagboken Skandinavisk design (Sommar og Rød, 2005) gir en beskrivelse av klassisk og moderne skandinavisk design og dens innflytelse på resten av verden.
 • Nordisk eller skandinavisk design er for tiden «in» og derfor er det flere
  nettmagasin som skriver om det; Klikk.no
 • Det er også vanlig å finne en presentasjon av stilen gjennom møbelprodusenter. Se for eksempel voga.com/no/skandinavisk

Tilpasset opplæring

Denne oppgaven lot seg veldig enkelt tilpasse til både de som har gode ferdigheter i kunst og håndverk og de som strever litt mer. Oppgaven var inspirerende for de fleste og et pluss for de teoristerke elevene var at de også fikk vist seg fram gjennom to ulike presentasjoner (muntlig og visuell). Elevene med sterke ferdigheter i faget ble utfordret på design. De var effektive og lagde ulike møbler og hadde gode løsninger innen innredning og stil. Disse elevene var også sterk på den helhetlige nordiske designen i rommet.

Elever som strever mer i faget fikk en- til-en veiledning. Lærer og elev tenkte sammen om hvordan møblene skulle designes- og settes sammen. De fikk langt mer konkrete tips om hvordan de skulle angripe oppgaven. Dette var mulig fordi de fleste elevene jobbet godt og selvstendig.

Fordypningsoppgave

Arbeid med lys og geometri i kunst og håndverk og regning

Undervisningsopplegget Lys og geometri består i å lage en bordlampe med utgangspunkt i en tredimensjonal, geometrisk form. Opplegget er et utdrag fra et sentersamarbeid mellom Kunst og kultursenteret, Naturfagssenteret og Matematikksentret og har fokus på lampen som system. Undervisningsopplegget retter seg mot det formale og estetiske innen faget kunst og håndverk, men er like mye koblet til matematikkfaget og regning som grunnleggende ferdighet. Denne oppgaven gir elevene erfaring med å jobbe romlig og ta i bruk formale virkemidler, som bl.a. flate, romlig komposisjon, tekstur, overlapping, linjer, negativ og positiv rom.

Oppgaven kan i denne sammenhengen gi elever som ønsker det – og som arbeider med prosjektet; Å lage et rom i miniatyr, en faglig utfordring. Kanskje kan elevene ta med seg kunnskapen de tilegner seg fra denne oppgaven, og lage en bordlampe i miniatyrformat?

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.