Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Illustrasjonsbilde laget med penn og pensel

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet, arrangerer en nasjonal konferanse med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.

Tid: 4. – 5. november 2021
Sted: Bodø, Stormen konserthus / Scandic Havet

Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om avlysing.

Målgruppe

Lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, lærere, forskere og andre aktører som kritisk og kreativt er interessert i å diskutere estetiske læringsprosessers muligheter og utfordringer  i grunnskolelærerutdanningene.

Målsetting

Konferansen vil være en arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for fagpersoner og forskere som kan belyse ulike aspekter ved estetiske læringsprosesser i skole og grunnskolelærerutdanningene. Arrangørene har som mål å rette oppmerksomhet mot den gjennomgående vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket (LK20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. I den forbindelse vil det under konferansen løftes frem hvilke konsekvenser dette allerede har – og vil kunne få, for lærerutdanningene og for framtidas skole.

Program

Se under Vedlegg i høyre marg for revidert program, abstracthefte og sesjonsoversikt

Programmet for konferansen er rikholdig. Vi ser fram til å høre innledere fra både universitet- og høgskolesektor, samt praksisfelt: Anna-Lena Østern, Ingvild Birkeland, Marie Møller-Skau, Anton Rygg, Audun Mathisen Anvik, Hilde Hermansen, Kristine Høeg Karlsen, Gunhild Brænne Bjørnstad, Claudia Lenz, Aase-Hilde Brekke, Laila Aleksandersen Nutti, Ilmi Wilberg, Lars Kirkhusmo Pharo, Elisabeth Misvær, Trygve Misvær og Andrej Stepanov.

På andre dag av konferansen presenterer deltakerne forskning på bakgrunn av godkjente abstracts . Oversikt over abstracts og sesjoner kunngjøres i forkant av konferansen.

Digitalt program og omtale av innlederne

Påmelding – innen 1.oktober – FULLT

Konferanseavgiften kr 2500,- (inkl. mva.) dekker deltakelse begge dager inkl. lunsj, kaffe/te, samt konferansemiddag på torsdag (drikke er ikke inkl.). Det er også mulig å delta en av dagene. Bindende påmelding.

Påmelding Estetiske læringsprosesser

Hurra! Samfunnet har åpnet opp igjen og vi har plass til flere. Vi utvider påmeldingsfristen til 7. oktober.

Reise og opphold

Deltakere ordner reise og opphold selv. Til Bodø kan du reise med fly, tog, hurtigrute, bil eller buss. Vi har reservert rom på Scandic Havet til konferansepris 1190,- per rom per natt inkl. frokost og mva. Bruk bookingkode BNOR031121 for å få opp avtalt pris. Frist for å reservere til konferansepris er 1. oktober. Prisen er kun gyldig for 3.- 5. november 2021. Alle må legge inn kort som garanti.

Jeg rører ved fremtiden, og den er estetisk – lærerutdanning, nomadisk dramaturgi og performativ didaktikk.

Dette er tittelen professor emerita, forsker og vår æreskeynote Anna-Lena Østern har satt på sitt bidrag.

Dame nærbilde
Anna-Lena Østern Foto NTNU

Anna-Lena Østern har arbeidet som lærerutdanner i Finland og Norge, først som lektor i muntlig kommunikasjon, deretter som professor i morsmålsdidaktikk i Finland og før hun ble professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU. I disse posisjonene har hun fremmet estetiske, kunstneriske og performative tilnærminger til læring. Hun var 2010-2015 faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning i Norge, NAFOL. Som professor emerita er hun aktiv som veileder og forsker, spesielt innenfor det nordiske nettverket «Røst, retorikk og relasjoner». Nylig publiserte hun boken Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement på Routledge (Østern, 2021).

Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert?

Rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert?  (By, 2020) er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for konferansen. Utvalgsmedlem Ingvild M. Birkeland vil legge fram rapporten og bidra på flere måter i konferansen.

Call for paper

Call for paper ble sendt ut til universitets- og høgskolesektoren, og frist for innsending av bidrag var 25.8.21. Tilbakemelding fra vitenskapelig komité på abstract er sendt ut. Oversikt over abstracts og sesjoner kunngjøres i forkant av konferansen.

Se under Vedlegg i høyre marg for abstracthefte og sesjonsoversikt

Innsendte bidrag vurderes av vitenskapelig komité ledet av førsteamanuensis og senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord universitet, Regine Vesterlid Strøm, førstelektor (PhD) ved Nord universitet og førsteamanuensis Jon Øyvind Hoem, ved Høgskolen på Vestlandet.

Velkommen til Bodø!

Bodø by. Foto
Foto Ernst Furuhatt www.nordnorge.com

Bodø har ca 52 000 innbyggere og ligger i Salten i Nordland fylke. Byen er fylkeshovedstaden i Nordland og er Nord-Norges nest største by. I Bodø finner du Nord universitet, hvor også Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen holder til. Konferansen vil foregå i sentrum i Stormen konserthus, med Stormen bibliotek og hotell Scandic Havet som nære naboer. Ta gjerne en tur på moloen eller i glasshuset. Du kan også bli her litt lenger og ta turen til en av verdens sterkeste malstrømmer Saltstraumen eller til Kjerringøy! Bodø er  Europeisk kulturhovedstad i 2024. Les om Bodø2024 og prosjektet ARCTiculation. Sjekk ut hva byen ellers har å by på hos Visit Bodø, og se Bodøfilmen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt konferansen kan rettes til seniorrådgiver Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf. 75 51 79 06,  ragnhild.m.hassel@nord.no.

Spørsmål knyttet til påmelding kan rettes til rådgiver Kristin H. Kummernes,
tlf. 907 54 437, kristin.h.kummernes@nord.no

Litteratur

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., og Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020.  https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement–og-utforskertrang.pdf

Karlsen K.H., Skregelid, L. & Holdhus, K. (2020, 23. januar). Styrking av praktisk og estetisk innhold i skolen: Velment, men uforpliktende strategi. Utdanningsnytt.no https://www.utdanningsnytt.no/laereplaner-laererutdanning-praktisk-estetiske-fag/styrking-av-praktisk-og-estetisk-innhold-i-skolenvelment-men-uforpliktende-strategi/227587

Østern, A. (2021). Teaching and Learning Through Dramaturgy : Education As an Artful Engagement. Routledge.

Years gone. Years to come. Katarina B. Storalm 2020
Utsnitt fra Years gone. Years to come. II Katarina B. Storalm 2020

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.