Vi har nettopp lansert nye sider – gi oss din tilbakemelding!

Smilende gutt med malekost

Muligheter. Opplevelse, mestring og inkludering

Barn og ungdom med behov for særlig hjelp og støtte. Hvordan kan du trekke inn kunstfag i ditt pedagogiske arbeid?

Konferansen MULIGHETER  i Bodø 8. – 9. april gir deg noen svar.

Utenforskap, mestring, inkludering, kunst, kroppslig mangfold, musikk, tverrfaglighet, dans, samarbeid, drama, klassemiljø, adferd, pedagogisk støtte og estetiske læringsprosesser – pedagogisk og kreativ tilnærming til mangfold!

Konferansen setter fokus på kunst og kultur, estetiske fag og inkludering i møte med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, i barnehage og skole, kulturskole og andre aktuelle arenaer. Vi ønsker å bidra til økt kompetanse på feltet og presenterer eksempler på god praksis og forskningsbasert kunnskap gjennom forelesninger, parallelle sesjoner og workshops.

Hvilke muligheter gis barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging for estetiske erfaringer og opplevelser? Hvordan legger barnehage og skole til rette for opplæring i kunst- og kulturfag? Hvordan kan spesialpedagoger trekke inn kunstfagene i sin spesialpedagogiske praksis? Hvordan kan kunstpedagoger og kunstnere tilrettelegge for barn med særlige behov for hjelp og støtte?

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Folkehelse og livsmestring er et av de tverrfaglige temaene i den pågående fagfornyelsen, tidlig innsats er et satsingsområde, lokalt og statlig støttesystem er satt under lupen i Nordahl-rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (2018).

Sjekk programmet – noe for alle som er opptatt av mangfold og pedagogisk praksis!

Målgruppe

Konferansen retter seg mot lærere og spesialpedagoger, ansatte og ledere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, ansatte og studenter i lærerutdanning, kulturskole og DKS, PPT, kunstnere, og andre som er interessert i dette temaet.

Program

Program Muligheter (oppdatert 05.03.19)  (oppdatert med sesjoner)

Keynotes

Rikke Gürgens Gjærum

Dame med lyst hår og rød jakke

Kreativitet, innovasjon og nyskapning fremmes som verdier i fremtidens samfunn – hvordan skal vi rigge om norsk skole for å skape en bærekraftig og optimistisk fremtid for våre barn der det er plass til alle – der barna opplever lærelyst, mestring, tilhørighet og omsorg? Rikke Gürgens Gjærum er professor i drama/teater og leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning ved UiT, professor på master i estetiske fag ved OsloMet. Forelesningen vil fokusere på behovet for et mer et inkluderende, helhetlig og estetisk læringsparadigme i norsk skole.

Elen Øyen

Dansekunstner og barnevernspedagog

Danser i Danselaboratoriet, en gruppe for samtidsdansdans. Danselaboratoriet består av dansere med og uten funksjonsnedsettelser, profesjonelle og amatørerer og er grunnlagt av Tone Pernille Østern. Tone Pernille og Elen har samarbeidet tett sammen siden 2009. De har undervist sammen i inn- og utland, i dans og om Danselaboratoriet.

Tone Pernille Østern

Dame med svart hår og blå genser. Holder et hjul

Professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved NTNU. Spesialpedagog med finsk 5-årige spesiallærerutdanning, studerte dans i London og Stockholm. Som koreograf har hun interessert seg for å skape dansekunst med ulikekroppede mennesker. Har samarbeidet med Elen Øyen som dansekunstner fra 2005 og med undervisning i lærerutdanning fra 2009.

SPOR – kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

Tre elever smiler, holder rundt hverandre

Hva får du når du kobler ungdommer med og uten funksjonsnedsettelser sammen med profesjonelle kunstnere? Samspill, vennskap, personlig utvikling – og en forestilling som berører og sprenger grenser. Mette Midling-Jenssen, spesialpedagog og Rigmor Stakkeland, lektor med fagene religion, historie og musikk, Kristiansand katedralskole Gimle og Elisabeth Lindland, regissør og prosjektleder Kilden dialog forteller.

linosnitt svart hvitt bilde løk

Løk av Herleik Kristiansen, linosnitt. Foto: Sør-Troms Museum

Outsider Art

Trastad samlinger er Norges eneste museum som fremmer og formidler kunnskap om kunstfeltet Outsider Art, som omfatter blant annet kunst laget av mennesker med særskilte behov. Museet har lang erfaring med å utvikle tilrettelagte kunstneriske tilbud til barn, ungdom og voksne med særskilte tilretteleggingsbehov. Åse Løvås er konservator ved Trastad samling og vil gi et historisk og nåtids perspektiv på kunstens rolle i møte med elever med særskilte tilretteleggingsbehov.

Påmelding

Påmeldingfrist: 15.mars – og så lenge det er plass 

Meld meg på

Påmelding med faktura

Studentpåmelding

Konferanseavgiften  på kr 1500,- inkluderer deltakelse på konferansen begge dager samt lunsj, kaffe/te/frukt mm. Det er mulig å delta kun én av dagene. Festmiddag på mandag koster kr 475,-. Studenter kan delta gratis, men verksteder prioriterer betalende påmeldte.

Bindende påmelding, konferanseavgiften refunderes normalt ikke.

Reise og overnatting

Reise og overnatting må den enkelte deltaker ordne selv. Det finnes mange overnattingssteder i Bodø. Vi har reservert en del rom på Radisson Blu Bodø og rom kan bookes til konferansepris kr 1020,-. Dobbelrom kr 1220,-
Bestill hotellrom her. Booking via lenken varer så lenge det er ledige rom. Lenken utløper 15.3.19.

Til Bodø kan du reise med fly, tog og hurtigrute og selvfølgelig med bil og buss. Nord universitet ligger ca 8 km fra sentrum. Husk å bestille hotell og reise i god tid.

Arrangør og samarbeidsparter

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Nord universitet, OsloMet, Dronning Mauds Minne Høgskole
og Norsk Kulturskoleråd

Vitenskapelig komité:

Natallia Bahdanovich Hanssen, førsteamanuensis, Nord universitet, Morten Sæther, dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole og Torgeir Haugen, førstelektor, OsloMet.

2 damer og 2 menn rundt et arbeidsbord

Natallia B. Hanssen, Nord universitet, Morten Sæther, Dronning Maud Minne Høgskole, Torgeir Haugen, OsloMet og Merete Hassel, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Meld meg på

Program Muligheter (oppdatert 05.03.19)  (oppdatert med sesjoner)

Frist 15.mars 2019 – og så lenge det er plass!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.