Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene.  Nasjonal konferanse, Bodø 4. – 5. november 2021

Logo KKS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet, , arrangerer en to-dagers nasjonal konferanse med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene, 4.- 5. november 2021.

Vi håper å kunne arrangere den nasjonale konferansen fysisk i Bodø. Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om avlysing.

Målgruppe

Lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, lærere, forskere og andre aktører som kritisk og kreativt er interessert i å diskutere estetiske læringsprosessers muligheter og utfordringer  i grunnskolelærerutdanningene.

Målsetting

Den nasjonale konferansen vil være arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for fagpersoner og forskere som kan belyse ulike aspekter ved estetiske læringsprosesser i skole og grunnskolelærerutdanningene. Arrangørene har som mål å rette oppmerksomhet mot den gjennomgående vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket (LK20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. I den forbindelse vil det under konferansen løftes frem hvilke konsekvenser dette allerede har – og vil kunne få, for lærerutdanningene og for framtidas skole.

Call for paper

Call for paper er sendt ut til universitets- og høgskolesektoren. Merk: Frist for innsending av bidrag er 18. august i nettskjema 

Call Estetiske læringsprosesser 2021 Bodø

Vitenskapelig komité

Innsendte bidrag vurderes av vitenskapelig komite ledet av førsteamanuensis og senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord universitet. Øvrige komitémedlemmer er Regine Vesterlid Strøm, førstelektor (PhD) ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) med arbeidsområder innen musikk i grunnskolelærerutdanningene, master i logopedi og master i praktisk kunnskap Førsteamanuensis Jon Øyvind Hoem, ved Høgskolen på Vestlandet, Institutt for kunstfag. Han underviser og forsker blant annet på digitale medier.

Keynote

Vi er svært stolte og glade for å kunne annonsere professor emerita og forsker Anna-Lena Østern som konferansens æreskeynote.

Dame nærbilde

Anna-Lena Østern Foto NTNU

Anna-Lena Østern har arbeidet som lærerutdanner i Finland og Norge, først som lektor i muntlig kommunikasjon, deretter som professor i morsmålsdidaktikk i Finland og før hun ble professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU. I disse posisjonene har hun fremmet estetiske, kunstneriske og performative tilnærminger til læring. Hun var 2010-2015 faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning i Norge, NAFOL. Som professor emerita er hun aktiv som veileder og forsker, spesielt innenfor det nordiske nettverket «Røst, retorikk og relasjoner». Nylig publisert hun boken Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement.

Rapport KD

KKS er i tett dialog med utvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet, og ledet av Inger-Åshild By, som leverte sin rapport til KD i juni 2020: Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapporten vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for konferansen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt konferansen kan rettes til seniorrådgiver Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf: 75 51 79 06 eller e-post: ragnhild.m.hassel@nord.no

Mer informasjon om program og påmelding til konferansen vil bli oppdatert på www.kunstkultursenteret.no 

Kilder

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., og Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020.  https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement–og-utforskertrang.pdf

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.