Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Illustrasjonsbilde laget med penn og pensel

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene

Nasjonal konferanse, Bodø 4. – 5. november 2021

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet, arrangerer en to-dagers nasjonal konferanse med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.

Tid: 4. – 5. november 2021
Sted: Bodø, Stormen konserthus / Scandic Havet

Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om avlysing.

Program

Programmet for konferansen er klart og kunngjøres med forbehold om endringer. Vi ser fram til å høre professor Anna-Lena Østern, førstelektor og utvalgsmedlem Ingvild Birkeland og andre innledere fra både universitet- og høgskolesektor, samt praksisfelt. Det vil bli en panelsamtale mellom senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og en del av innlederne. Deltakerne presenterer forskning på bakgrunn av godkjente abstracts på andre dag av konferansen.

PROGRAM Estetiske læringsprosesser 2021

Påmelding

Konferanseavgiften kr 2500,- (inkl. mva.) dekker deltakelse begge dager inkl. lunsj, kaffe/te, samt konferansemiddag på torsdag. Det er mulig å melde seg på en av dagene. Bindende påmelding.

Påmelding Estetiske læringsprosesser

Påmeldingfrist 1. oktober.

Deltakere ordner reise og opphold selv. Vi har reservert rom på Scandic Havet til konferansepris 1190,- per rom per natt inkl. frokost og mva. Bookingkode BNOR031121 tastes for å få opp avtalt pris. Frist for å reservere er innen den 1. oktober. Prisen er kun gyldig for 3.- 5. november 2021. Alle må legge inn kort som garanti

Målgruppe

Lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, lærere, forskere og andre aktører som kritisk og kreativt er interessert i å diskutere estetiske læringsprosessers muligheter og utfordringer  i grunnskolelærerutdanningene.

Målsetting

Den nasjonale konferansen vil være arena for kunnskaps- og erfaringsdeling for fagpersoner og forskere som kan belyse ulike aspekter ved estetiske læringsprosesser i skole og grunnskolelærerutdanningene. Arrangørene har som mål å rette oppmerksomhet mot den gjennomgående vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket (LK20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene. I den forbindelse vil det under konferansen løftes frem hvilke konsekvenser dette allerede har – og vil kunne få, for lærerutdanningene og for framtidas skole.

Keynote

Vi er svært stolte og glade for å kunne annonsere professor emerita og forsker Anna-Lena Østern som konferansens æreskeynote.

Dame nærbilde

Anna-Lena Østern Foto NTNU

Anna-Lena Østern har arbeidet som lærerutdanner i Finland og Norge, først som lektor i muntlig kommunikasjon, deretter som professor i morsmålsdidaktikk i Finland og før hun ble professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU. I disse posisjonene har hun fremmet estetiske, kunstneriske og performative tilnærminger til læring. Hun var 2010-2015 faglig leder for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning i Norge, NAFOL. Som professor emerita er hun aktiv som veileder og forsker, spesielt innenfor det nordiske nettverket «Røst, retorikk og relasjoner». Nylig publiserte hun boken Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement på Routledge (Østern, 2021).

Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert?

Rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert?  (By, 2020) vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for konferansen. Utvalgsmedlem Ingvild M. Birkeland vil legge fram rapporten og bidra på flere måter i konferansen.

Call for paper

Call for paper er sendt ut til universitets- og høgskolesektoren. Frist for innsending av bidrag var 25.8.21 (se vedlegg).

Tilbakemelding fra vitenskapelig komité på innsendte abstract ble sendt til den enkelte på epost 20.9.21

Innsending av revidert abstract.    Frist 24. september.

Vitenskapelig komité

Innsendte bidrag vurderes av vitenskapelig komite ledet av førsteamanuensis og senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord universitet. Øvrige komitémedlemmer er Regine Vesterlid Strøm, førstelektor (PhD) ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) med arbeidsområder innen musikk i grunnskolelærerutdanningene, master i logopedi og master i praktisk kunnskap Førsteamanuensis Jon Øyvind Hoem, ved Høgskolen på Vestlandet, Institutt for kunstfag. Han underviser og forsker blant annet på digitale medier.

Kontaktinformasjon

Spørsmål rundt konferansen kan rettes til seniorrådgiver Merete Hassel ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, tlf. 75 51 79 06,  ragnhild.m.hassel@nord.no.

Spørsmål knyttet til påmelding kan rettes til rådgiver Kristin H. Kummernes,
tlf. 907 54 437, kristin.h.kummernes@nord.no

Litteratur

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., og Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020.  https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang : Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Strategi. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement–og-utforskertrang.pdf

Karlsen K.H., Skregelid, L. & Holdhus, K. (2020, 23. januar). Styrking av praktisk og estetisk innhold i skolen: Velment, men uforpliktende strategi. Utdanningsnytt.no https://www.utdanningsnytt.no/laereplaner-laererutdanning-praktisk-estetiske-fag/styrking-av-praktisk-og-estetisk-innhold-i-skolenvelment-men-uforpliktende-strategi/227587

Østern, A. (2021). Teaching and Learning Through Dramaturgy : Education As an Artful Engagement. Routledge.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.