Gå til hovedinnhold
illustrasjon

Temapakke: Duodji/duodje/duedtie og dáidda

Duodji/duodje/duedtie og dáidda er en av flere temabaserte pakker i kunst og håndverk.

Målet med pakken er å gi lærere i grunn- og videregående skole inspirasjon og faglig påfyll for å møte de nye kravene i LK20, knyttet til samisk kunst og kultur. I temapakken vektlegges både den design og håndverksmessige delen gjennom ulike ressurser knyttet til duodji/duodje/duedtie, samt at samtidskunst av samiske kunstnere (dáidda) belyses på ulike vis. Duodji/duodje/duedtie og dáidda er svært aktuelt knyttet til tverrfaglige tema. Innholdet er også relevant på høyere nivå, for lærerstudenter.

PC: Før pekeren over de minste sirklene for å få mer informasjon om hver enkelt ressurs. Trykk for å låse lesefeltet, og trykk igjen for å lukke.

Telefon/tablet: Trykk på de minste sirklene for å åpne lesefeltet. Trykk på samme sirkel for å lukke lesefeltet.

Du finner også alle ressursene under «Relaterte ressurser» nederst på siden

Illustrasjonsbilde av reinsdyrsskaller.

Samisk kunst - et mangfold av praksiser

Førsteamanuensis Hanna Horsberg Hansen ved UiT, Norges arktiske universitet, gir oss et innblikk i mangfoldet av ulike uttrykk og praksiser innen samisk samtidskunst. Artikkelen er svært relevant med tanke på kompetansemål i kunst og håndverk etter 10.trinn og i faget kunst og visuelle virkemidler på KDA.

Klikk her for å lese artikkelen.

Illustrasjonsbilde av vinduer for en lenkesamling

Samiske samtidskunstnere

Lenkesamlingen viser til 12 samtidskunstnerne fra Norge, Sverige og Finland, Disse representerer et stort spenn i materialbruk, teknikker og uttrykksformer.  Lenker  og tilleggslitteratur er ment som støtte til arbeidet med de nye læreplanene, både i grunnskolen og videregående skole.

Klikk her for å komme til lenkesamlingen.

Illustrasjonsbilde av spraybokser i forskjellige farger.

Get OFF deFence

Murmaleriet «Get OFF deFence» appellerer til ungdom gjennom sin gatekunstestetikk og  skaper raskt engasjement og meningsutvekslinger. Undervisningsopplegget er svært godt egnet i en tverrfaglig kontekst, både for de øverste trinnene i ungdomsskolen og for elever i videregående skole.

Klikk her for å komme til undervisningsopplegget.

Illustrasjonsbilde med senetråd og bein.

Begrepet duodji/duodje/duedtie

«Duodji/duodje/duedtie er håndens arbeid der tradisjoner, immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet kan formidles gjennom det som skapes», skriver Gry-Kristina Fors Spein. I artikkelen redegjør Fors Spein, seniorrådgiver ved Midt-Troms Museum. for ulike aspekter ved begrepet duodji/duodje/duedtie.

Klikk her for å lese artikkelen.

 

Illustrasjonsbilde av to trekopper med utskjæringer.

Duodji i kunst og håndverk

Basert på sin egen masteravhandling redegjør Vanja Dahl Mostue for begrepet duodji. Hun argumenterer videre for betydningen av duodji i skolen og belyser ulike dilemmaer lærere kan stå overfor i formidling av samisk kunst og kultur.

Klikk her for å lese artikkelen.

Illustrasjonsbilde av hefte Duodji i grunnskolen.

Duodji i grunnskolen

Veiledningsheftet inneholder ulike eksempler på hvordan du kan jobbe praktisk med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen: tvinne sistisnor, sy fingerbøl, nøkkelring og syveske, lage nålhus av horn eller bein og lage en morsom leke mm.

Klikk her for å kikke i heftet.

Innhold i pakken

Innholdet tar utgangspunkt i nye læreplaner for grunnskolefaget kunst og håndverk og faget kunst og visuelle virkemidler på KDA, videregående skole. Pakken er, som modellen over viser, delt inn i åtte delelementer:

  • En fagartikkel, Samisk samtidskunst  –  et mangfold av praksiser
  • En lenkesamling med samiske samtidskunstnere
  • En fagartikkel: Begrepet duodji/duodje/duedtie 
  • Et undervisningsopplegg: Get OFF deFence
  • En fagartikkel: Duodji i kunst og håndverk
  • Heftet Duodji i grunnskolen med seks undervisningsopplegg

Med dette får du som lærer noe teoretisk, noe skapende, noe didaktisk, noe reflekterende og noe å ta med tilbake til klasserom og verksted.

De enkelte elementene settes sammen etter ønske og behov, men vi anbefaler at du ser dem i sammenheng.

Lykke til i arbeidet med samisk kunst og kultur!

Tilleggsressurser

NRK Radio. (2019–nåtid). I Elsa Laulas fotspor [Audio podkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/i_elsa_laulas_fotspor

RiddoDuottarMuseat. (u.å.). RiddoDuottarMuseat. Hentet 5. januar fra: https://rdm.no/

Sámi Dáiddaguovddáš. (u.å.). SDG. Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst. Hentet 5. januar 2021 fra: https://samidaiddaguovddas.no/

Schøning, E.-H. Ø. (2018, 14. november). Duodji og dáidda. Reaidu. https://result.uit.no/reaidu/?s=daidda

UiT Norges arktiske universitet. (u.å.). Reaidu. Hentet 5. januar 2021 fra:  https://url

Utdanningsdirektoratet. (2020). Samisk i skolen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.