Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 67 ressurser

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

Intuitiv drodling

Kunst og håndverksfaget har fått fire nye kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger for faget. Kan drodling være en måte å jobbe på for at elevene...

 • Kunst og håndverk (38)
 • 1.-4. trinn (67)
 • 5.-7. trinn (52)
 • Estetiske læringsprosesser (8)
 • 8.-10. trinn (46)
 • Filmer (12)
 • VGO - KDA (8)
 • Lærerutdanning (9)
 • 1-3 skoletimer (11)
 • Bærekraftig utvikling (7)
 • Undervisningsopplegg (30)
 • Drama (4)
 • Demokrati og medborgerskap (2)
 • Folkehelse og livsmestring (5)
 • Artikler (28)
 • Design og redesign (4)
 • Kunst og håndverk (10)
 • Musikk (20)
 • Design og arkitektur (2)
 • Kunst og visuelle virkemidler (2)
 • Tverrfaglige tema (7)
 • VGO - DH (7)
 • Grunnleggende ferdigheter (12)
 • Kreativitet (5)
 • Barnehage 0-3 år (8)
 • Barnehage 3-6 år (11)
 • Barnehage (1)
 • VGO - MDD (10)
 • 4-8 skoletimer (7)
 • Grunnskole (12)
 • Vurdering (1)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (6)
 • Musikk, dans og drama (5)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (5)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (3)
 • Valgfag (2)
 • Videregående skole (7)
 • Kulturskole (6)
 • Den kulturelle skolesekken (6)
 • 8 skoletimer eller mer (6)
 • Andre (3)
 • Produksjon (4)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (2)
 • Samisk (4)
 • Drama (1)
 • Prosjekter barnehage (1)
 • Musikk (2)
 • Hefter og rapporter (8)
 • Språk og litteratur (1)
 • Nivå (2)
 • Lydfiler (1)
 • Tilpasset opplæring (2)
 • Fag (1)
 • Vektlage områder (1)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (1)
 • Spesialundervisning (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.