Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Bilde av tre hefter med grå bakgrunn

Foto: RiddoDuottarMuseat ved fotograf Tomasz Wacko/Mockup: Ørjan Olsen (KKS)

Duodji i grunnskolen

Dette veiledningsheftet inneholder praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen. Heftet er laget med utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk, 1.-7. trinn (LK06), og er revidert og tilpasset ny læreplan (LK20).

Heftet er utviklet av tidligere seniorrådgiver ved KKS, Cathrine Jensen og kurator og konservator Gry Fors Spein.

Duodji er ”håndens arbeid der tradisjon, immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet formidles gjennom det som skapes”. Dette skriver kurator og konservator Gry Fors i innledningen.

Vi håper at veiledningsheftet vil gi lærere økt kunnskap og inspirasjon til å jobbe med duodji i grunnskolen. Vi tror at mange elever, både samiske og norske, vil synes dette er et spennende fagfelt å bli bedre kjent med. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

Flere av de praktiske eksemplene er tilrettelagt for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer.

Heftet er blant annet utprøvd i en tredjeklasse på en større skole i Bodø kommune, se kontaktlærers refleksjonsnotat.

Bakerst i heftet har vi laget en fyldig liste med tips til fagstoff og personer som arbeider med duodji. I denne listen finner du også linken til en nettbutikk som selger samiske produkter og duodjimaterialer.

Titlene på undervisningsoppleggene er oversatt til nord-, lule- og sørsamisk.

Duodji vuođđoskuvllas

Bagadallangihpa mas leat duoji praktihkalaš ovdamearkkat, dáidaga ja duoji dárogiel oahppoplána: 1.-7. ceahkki

Duodje vuodoskåvlån

Bagádallamgirjásj praktihkalasj buojkulvisáj duodjáj fágan dájdda ja giehtaduodje, dáro oahppopládna: 1.-7. jahkedásse

Duedtie maadtskuvlesne

Bïhkedimmiegærja vuesiehtimmiejgujmie duedtijste faagesne Kunst og håndverk, daaroen learoesoejkesje: 1.-7. daltesasse

I LK20 er det egne tekster om underveisvurdering og sluttvurdering i læreplanen. Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle
kompetanse i faget. Her er utdrag fra læreplanen:

Underveisvurdering 2. trinn
Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 1. og 2. trinn når de bruker hender og verktøy til å forme i forskjellige materialer, forteller gjennom digitale og visuelle medier og samtaler om opplevelser av kunst, gjenstander og
bygninger.

Underveisvurdering 4. trinn
Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 3. og 4. trinn når de prøver ut håndverksteknikker, digitale verktøy og visuelle uttrykk og deltar i skapende prosesser. Videre viser og utvikler de kompetanse når de samtaler om
hva kunst, gjenstander og bygninger forteller om menneskers tanker og behov.

Underveisvurdering 7. trinn
Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 5., 6. og 7. trinn når de bruker ulike kreative strategier for å skape visuelle uttrykk og funksjonelle løsninger. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over visuelle
virkemidler, kulturelle referanser, håndverkskvalitet og miljøbelastning.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.