Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Duodji i grunnskolen

Forside av heftet.

Dette veiledningsheftet inneholder praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk, 1.-7. trinn (2006).

Duodji er ”håndens arbeid der tradisjon, immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet formidles gjennom det som skapes”. Dette skriver konservator Gry Fors ved RiddoDuottarMuseat i innledningen.

Vi håper at veiledningsheftet vil gi lærere økt kunnskap og inspirasjon til å jobbe med duodji i grunnskolen. Vi tror at mange elever, både samiske og norske, vil synes dette er et spennende fagfelt å bli bedre kjent med. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

Flere av de praktiske eksemplene er tilrettelagt for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

Bestilling

Heftet kan lastes ned (under Vedlegg), og kan også bestilles i trykt versjon.
Send en epost til kunstkultur@nord.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer dere ønsker tilsendt.

Heftet er utprøvd i en tredjeklasse på en større skole i Bodø kommune. Under Tilleggsressurser ligger et refleksjonsnotat fra klassens kontaktlærer som viser hvordan en av oppgavene i duodjiheftet er gjennomført i praksis (tilpasset opplegg i duodji, nøkkelring/gihppu/tjåvda suormas/tjoevtenje reagka).

Bakerst i heftet har vi laget en fyldig liste med tips til fagstoff og personer som arbeider med duodji. I denne listen finner du også linken til en nettbutikk som selger samiske produkter og duodjimaterialer.

Titlene på undervisningsoppleggene er oversatt til nord-, lule- og sørsamisk.

Duodji vuođđoskuvllas

Bagadallangihpa mas leat duoji praktihkalaš ovdamearkkat, dáidaga ja duoji dárogiel oahppoplána: 1.-7. ceahkki

Duodje vuodoskåvlån

Bagádallamgirjásj praktihkalasj buojkulvisáj duodjáj fágan dájdda ja giehtaduodje, dáro oahppopládna: 1.-7. jahkedásse

Duedtie maadtskuvlesne

Bïhkedimmiegærja vuesiehtimmiejgujmie duedtijste faagesne Kunst og håndverk, daaroen learoesoejkesje: 1.-7. daltesasse

Tilleggsressurser

Refleksjonsnotat fra lærer Beate Nilsen, Bodø kommune

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.