Skip to content

Barnehageprisen deles ut i 2021 – info og kriterier finner du her

Duodji i grunnskolen

Forside av heftet.

Dette veiledningsheftet inneholder praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med samisk kunsthåndverk (duodji/duedtie/duodje) i grunnskolen. Oppgavene tar utgangspunkt i norsk læreplan, kunst og håndverk, 1.-7. trinn (2006).

Duodji er ”håndens arbeid der tradisjon, immateriell kulturarv, fortellinger og åndelighet formidles gjennom det som skapes”. Dette skriver konservator Gry Fors ved RiddoDuottarMuseat i innledningen.

Vi håper at veiledningsheftet vil gi lærere økt kunnskap og inspirasjon til å jobbe med duodji i grunnskolen. Vi tror at mange elever, både samiske og norske, vil synes dette er et spennende fagfelt å bli bedre kjent med. Heftet kan også brukes på lærerutdanningene i undervisningen av studenter som senere skal jobbe i grunnskolen.

Flere av de praktiske eksemplene er tilrettelagt for undervisning av elever med særskilte behov og elever som trenger faglige utfordringer.

Bestilling

Heftet kan lastes ned (under Vedlegg), og kan også bestilles i trykt versjon.
Send en epost til kunstkultur@nord.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer dere ønsker tilsendt.

Heftet er utprøvd i en tredjeklasse på en større skole i Bodø kommune. Under Tilleggsressurser ligger et refleksjonsnotat fra klassens kontaktlærer som viser hvordan en av oppgavene i duodjiheftet er gjennomført i praksis (tilpasset opplegg i duodji, nøkkelring/gihppu/tjåvda suormas/tjoevtenje reagka).

Bakerst i heftet har vi laget en fyldig liste med tips til fagstoff og personer som arbeider med duodji. I denne listen finner du også linken til en nettbutikk som selger samiske produkter og duodjimaterialer.

Titlene på undervisningsoppleggene er oversatt til nord-, lule- og sørsamisk.

Duodji vuođđoskuvllas

Bagadallangihpa mas leat duoji praktihkalaš ovdamearkkat, dáidaga ja duoji dárogiel oahppoplána: 1.-7. ceahkki

Duodje vuodoskåvlån

Bagádallamgirjásj praktihkalasj buojkulvisáj duodjáj fágan dájdda ja giehtaduodje, dáro oahppopládna: 1.-7. jahkedásse

Duedtie maadtskuvlesne

Bïhkedimmiegærja vuesiehtimmiejgujmie duedtijste faagesne Kunst og håndverk, daaroen learoesoejkesje: 1.-7. daltesasse

Tilleggsressurser

Refleksjonsnotat fra lærer Beate Nilsen, Bodø kommune

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.