Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Fire vinduer på en vegg.

Illustrasjon: KKS

Samiske samtidskunstnere

Ressursen er en av flere deler i temapakken Duodji/duodje/duedtie og dáidda.

I det nye læreplanverket er samisk kunst og kultur sterkere betont enn tidligere. I kunst og håndverk skal elevene etter 10. trinn bl.a. undersøke hvordan samisk kunst kan bidra i samfunnskritikk. Også i videregående skole, i faget kunst og visuelle virkemidler på KDA, skal elevene «utforske kunstverk frå samiske kunstnarar og drøfte korleis samisk identitet kjem til uttrykk i verka».

Vi håper lenkesamlingen kan være til hjelp i arbeidet med de nye kompetansemålene og kjerneelementene som knytter seg til disse.

Murvegg med 12 vindusflater. Fotomanipulasjon.
Anders Sunna
Aslaug Juliussen
Britta Marakatt Labba
Geir Tore Holm
Iver Jåks
Joar Nango
Maret Anne Sara
Marja Helander
Lena Stenberg
Outi Pieski
Suohpanterror
Synnøve Persen

De 12 samtidskunstnerne fra Norge, Sverige og Finland, som er tatt med i lenkesamlingen, representerer et stort spenn i materialer, teknikker og uttrykksformer. Noen har vært aktive utøvere i et helt livsløp, mens andre formidler med unge, visuelle stemmer.

Lenkesamlingen og listen med tilleggslitteratur er ment som en støtte til arbeidet med de nye læreplanene, både i grunnskolen og i videregående skole.

Christensen, K. M. (Red.). (2010). Samisk kunst. Ottar, 2010(4). Tromsø museum: Universitetsmuseet. Hentet fra: https://uit.no/Content/471459/Ottar%204-2010web.pdf

Dáiddadállu. (u.å.). Dáiddadállu. Hentet 5. januar 2021 fra: https://www.daiddadallu.com/#

Grini, M. (2016). Samisk kunst i norsk kunsthistorie. Historiografiske riss [Doktorgradsavhandling]. UiT Norges arktiske universitet.

Grini, M. (2019). Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. Kunst og kultur, 102(3), 132-135. Hentet fra: https://www.idunn.no/kk/2019/03/saa_fjernt_det_naere_nasjonalmuseet_og_samisk_kunst

Hansen, H. H. ((2007). Fortellinger om samisk samtidskunst. Karasjokk: Davvi girji

Hansen, Ch. K. (2017, 14. juli). Samiske kunstnere bruker sterke politiske virkemidler. Hentet fra: https://forskning.no/uit-norges-arktiske-universitet-kulturpolitikk-partner/samiske-kunstnere-bruker-sterke-politiske-virkemidler/334495

Hansvold, K. (2020, 2. juni). Samisk Senter for Samtidskunst tar pulsen på samisk kunst. Hentet fra: https://nordnorge.com/artikkel/samisk-senter-for-samtidskunst-tar-pulsen-pa-samisk-kunst/

Kulturdepartementet. (2018). Utredning om samisk kunst og kultur på
arenaer i Norge. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/utredning-om-samisk-kunst-og-kultur-pa-arenaer-i-norge/id2620279/

Lundström. J-E.,  Hansen, H. H. & Sahlmann, V. (2015). Contemporary Sami Art and Design. Stockholm: Arvinius+Orfeus Publishing

Scandinavia House. (2020, 30.april). Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (video). Hentet fra: https://youtu.be/UpbGoa-uoyc

Snarby, I. (2018, 19. september). Samisk kunst i søkelyset. Billedkunst. Hentet fra: https://www.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/aktuelt/samisk-kunst-i-sokelyset/

Spein, G. K. F. (2019). Duodji som utgangspunkt for kunstnerisk arbeid. Hentet fra: https://www.norwegiancrafts.no/articles/duodji-as-a-starting-point-for-artistic-practice

Vuolab, Å. K. (2017). Samisk vrede  –  en nasjonal vrede?. Hentet fra: https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2017/11/17/samisk-vrede-en-nasjonal-vrede

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.