Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 71 ressurser

«Sense of place»

Ressursen er en av flere deler i kompetansepakken Å skape i natur Land art som kunstpraksis og kilde til bærekraft «I en tid der vårt forhold til natur blir mer fremmedartet, er Land art og Environmental art mer relevant enn noensinne.» Dette skriver billedkunstner Stuart Ian Frost, professor ved Universitetet...

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun...

Elever i møte med Havmannen

I dette undervisningsopplegget viser Ann-Hege Fjelddahl oss hvordan geststaltteoriens varhetssoner kan omsettes til estetiske læringsprosesser for elever i ungdomsskolen. Opplegget tar for seg hvordan man aktivt kan ta i bruk sansene i møtet med kunst og bruke erfaringene som inspirasjon til å utvikle fortellinger i tekst og bilde.

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

Et sanselig møte med Havmannen

Den nye læreplanen for kunst og håndverk vektlegger blant annet kreativitet, samt åpne og utforskende prosesser. Enkelte kjerneelementer og tverrfaglige tema omhandler elevenes utforsking av samtidens visuelle kultur, som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Ann-Hege Fjelddahl, lektor ved Rana ungdomsskole, har i sin masteravhandling undersøkt hvordan...

Intuitiv drodling

Kunst og håndverksfaget har fått fire nye kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger for faget. Kan drodling være en måte å jobbe på for at elevene...

 • Kunst og håndverk (71)
 • 1.-4. trinn (38)
 • 5.-7. trinn (43)
 • Estetiske læringsprosesser (12)
 • 8.-10. trinn (60)
 • Filmer (16)
 • VGO - KDA (19)
 • Lærerutdanning (14)
 • Design og arkitektur (9)
 • Kunst og visuelle virkemidler (8)
 • Design og bærekraft (1)
 • Tverrfaglige tema (10)
 • Bærekraftig utvikling (7)
 • Demokrati og medborgerskap (3)
 • Folkehelse og livsmestring (7)
 • Artikler (25)
 • VGO - HDP (2)
 • Kulturskole (2)
 • Kreativitet (5)
 • Undervisningsopplegg (38)
 • 8 skoletimer eller mer (9)
 • Grunnleggende ferdigheter (11)
 • Videregående skole (5)
 • VGO - DH (15)
 • 1-3 skoletimer (7)
 • Design og redesign (12)
 • Musikk (13)
 • Arkitektur og samfunn (1)
 • Barnehage 0-3 år (2)
 • Barnehage 3-6 år (4)
 • Kunst og håndverk (6)
 • VGO - MDD (5)
 • Vurdering (7)
 • 4-8 skoletimer (12)
 • Grunnskole (9)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (1)
 • Musikk, dans og drama (2)
 • Drama og samfunn (2)
 • Teater i perspektiv (2)
 • Teaterproduksjon (2)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (3)
 • Valgfag (2)
 • Den kulturelle skolesekken (3)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Drama (3)
 • Andre (2)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (4)
 • Samisk (3)
 • Tilpasset opplæring (2)
 • Nivå (3)
 • Fag (3)
 • Vektlage områder (6)
 • Type ressurs (3)
 • Tema (1)
 • Spesialundervisning (1)
 • Produksjon (3)
 • Kvalitet og dokumentasjon (3)
 • Yrkesfaglig fordypning (3)
 • Hefter og rapporter (5)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.