Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 102 ressurser

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Elever i møte med Havmannen

I dette undervisningsopplegget viser Ann-Hege Fjelddahl oss hvordan geststaltteoriens varhetssoner kan omsettes til estetiske læringsprosesser for elever i ungdomsskolen. Opplegget tar for seg hvordan man aktivt kan ta i bruk sansene i møtet med kunst og bruke erfaringene som inspirasjon til å utvikle fortellinger i tekst og bilde.

Digitale kurs for kulturarrangører

Den kulturelle skolesekken i Nordland (DKS) og KKS har i samarbeid utviklet et e-læringskurs vi håper vil styrke mottakerapparatet på skolene i hele landet. Dette E-kurset tilbyr både oppfriskning av kunnskap og en innføring til de som er nye i rollen som kulturkontakt eller kulturarrangør. Målet vil være å bidra...

Intuitiv drodling

Kunst og håndverksfaget har fått fire nye kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger for faget. Kan drodling være en måte å jobbe på for at elevene...

 • Design og arkitektur (6)
 • Kunst og visuelle virkemidler (10)
 • Undervisningsopplegg (102)
 • 8 skoletimer eller mer (44)
 • VGO - KDA (29)
 • 1-3 skoletimer (21)
 • Bærekraftig utvikling (11)
 • Drama (3)
 • Demokrati og medborgerskap (2)
 • 1.-4. trinn (30)
 • Folkehelse og livsmestring (4)
 • Artikler (5)
 • 5.-7. trinn (30)
 • Estetiske læringsprosesser (5)
 • Kunst og håndverk (38)
 • 8.-10. trinn (52)
 • Grunnleggende ferdigheter (10)
 • Musikk (11)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (11)
 • Filmer (11)
 • VGO - MDD (1)
 • VGO - DH (17)
 • Den kulturelle skolesekken (2)
 • Kreativitet (1)
 • Design og bærekraft (3)
 • Produksjon (10)
 • Kvalitet og dokumentasjon (5)
 • Yrkesfaglig fordypning (1)
 • Design og redesign (15)
 • Lærerutdanning (4)
 • Arkitektur og samfunn (4)
 • Barnehage 0-3 år (4)
 • Barnehage 3-6 år (6)
 • Kunst og håndverk (6)
 • Barnehage (2)
 • 4-8 skoletimer (18)
 • Grunnskole (4)
 • Andre (5)
 • Kulturskole (1)
 • Videregående skole (26)
 • Spesialundervisning (3)
 • Tilpasset opplæring (4)
 • Tverrfaglige tema (7)
 • Drama (1)
 • Prosjekter barnehage (1)
 • Musikk (1)
 • Hefter og rapporter (8)
 • Språk og litteratur (1)
 • Nivå (26)
 • Lydfiler (2)
 • Samisk (4)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (4)
 • Valgfag (1)
 • Fag (25)
 • Tema (4)
 • Type ressurs (25)
 • Foto og grafikk (6)
 • Tidsbruk (14)
 • Valgfrie programfag (8)
 • Kunst og skapende arbeid (1)
 • Produksjon av varer og tjenester (4)
 • Musikk, dans og drama (1)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (1)
 • Dans (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.