Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 73 ressurser

Recycling – Upcycling

Fra tomflasker til bærekraftig næringsvirksomhet. Tyra Oseng-Rees kommer opprinnelig fra Norge, men har bodd i Wales siden 2003. Hun har en doktorgrad i resirkulering av glass og driver i dag sin egen bedrift basert på kunst, bærekraft og kulturell opplæring. I artikkelen forteller Oseng-Rees bl.a. om hvordan viktige verdier gjennom...

KDA: Farge og fargedidaktikk

Jon Are Myhrer har satt farge og fargedidaktikk under lupen og sett på endringer i det nye læreplanverket. Han har også undersøkt hva lærere på KDA vektlegger i sin fargeundervisning og ser dette i lys av ny læreplan i faget kunst og visuelle virkemidler. Gjennom egen maleriprosess har han utviklet...

«Sense of place»

Ressursen er en av flere deler i kompetansepakken Å skape i natur Land art som kunstpraksis og kilde til bærekraft «I en tid der vårt forhold til natur blir mer fremmedartet, er Land art og Environmental art mer relevant enn noensinne.» Dette skriver billedkunstner Stuart Ian Frost, professor ved Universitetet...

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun...

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

 • Kunst og håndverk (27)
 • Design og redesign (5)
 • Design og bærekraft (2)
 • Bærekraftig utvikling (9)
 • Demokrati og medborgerskap (9)
 • Folkehelse og livsmestring (12)
 • Artikler (73)
 • 5.-7. trinn (36)
 • 8.-10. trinn (39)
 • VGO - KDA (19)
 • Kunst og visuelle virkemidler (7)
 • Kreativitet (8)
 • VGO - HDP (3)
 • Vurdering (4)
 • Design og arkitektur (6)
 • Tverrfaglige tema (5)
 • Kulturskole (10)
 • Lærerutdanning (15)
 • Estetiske læringsprosesser (11)
 • Filmer (8)
 • 1-3 skoletimer (2)
 • Undervisningsopplegg (5)
 • Drama (3)
 • 1.-4. trinn (28)
 • Kunst og håndverk (7)
 • Videregående skole (9)
 • VGO - DH (11)
 • Musikk (13)
 • VGO - MDD (14)
 • Spesialundervisning (6)
 • Tilpasset opplæring (8)
 • Barnehage 0-3 år (7)
 • Barnehage (2)
 • Barnehage 3-6 år (9)
 • Prosjekter barnehage (2)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (6)
 • Musikk, dans og drama (6)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (5)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (3)
 • Grunnskole (10)
 • Valgfag (2)
 • Den kulturelle skolesekken (7)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Litteratur (1)
 • Produksjon (4)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (1)
 • 8 skoletimer eller mer (4)
 • Samisk (2)
 • Dans (1)
 • Musikk (3)
 • Nivå (3)
 • Fag (2)
 • 4-8 skoletimer (2)
 • Vektlage områder (2)
 • Tema (2)
 • Type ressurs (3)
 • Andre (1)
 • Hefter og rapporter (2)
 • Grunnleggende ferdigheter (6)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.