Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 65 ressurser

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

Et sanselig møte med Havmannen

Den nye læreplanen for kunst og håndverk vektlegger blant annet kreativitet, samt åpne og utforskende prosesser. Enkelte kjerneelementer og tverrfaglige tema omhandler elevenes utforsking av samtidens visuelle kultur, som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Ann-Hege Fjelddahl, lektor ved Rana ungdomsskole, har i sin masteravhandling undersøkt hvordan...

Programmering i kunst og håndverk

«Når elevene lærer om programmering i kunst og håndverk kan de være med i diskusjonen, utviklingen og bruken av slike plattformer», skriver Stephanie C. Hoebeke. I denne artikkelen forklarer hun nøkkelbegreper og diskuterer hvorfor programmering blir en viktig del av kunst og håndverksfaget i fagfornyelsen. Artikkelen baserer seg på Hoebekes...

 • Design og redesign (4)
 • Bærekraftig utvikling (5)
 • 1.-4. trinn (27)
 • Kunst og håndverk (7)
 • Artikler (65)
 • 5.-7. trinn (31)
 • 8.-10. trinn (33)
 • Kunst og håndverk (21)
 • Videregående skole (9)
 • Estetiske læringsprosesser (7)
 • VGO - KDA (13)
 • VGO - DH (11)
 • Lærerutdanning (12)
 • Design og arkitektur (4)
 • Kunst og visuelle virkemidler (4)
 • Tverrfaglige tema (4)
 • Folkehelse og livsmestring (9)
 • Musikk (13)
 • VGO - MDD (14)
 • Vurdering (3)
 • Kulturskole (9)
 • Spesialundervisning (6)
 • Tilpasset opplæring (8)
 • Barnehage 0-3 år (7)
 • Barnehage (2)
 • Barnehage 3-6 år (9)
 • Prosjekter barnehage (2)
 • Demokrati og medborgerskap (6)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (6)
 • Musikk, dans og drama (6)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (5)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (3)
 • Grunnskole (10)
 • Valgfag (2)
 • Kreativitet (6)
 • Den kulturelle skolesekken (7)
 • Drama (2)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Litteratur (1)
 • 1-3 skoletimer (1)
 • Filmer (7)
 • Produksjon (4)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (1)
 • 8 skoletimer eller mer (4)
 • Samisk (2)
 • Dans (1)
 • Musikk (3)
 • Nivå (3)
 • Fag (2)
 • 4-8 skoletimer (2)
 • Vektlage områder (2)
 • Tema (2)
 • Type ressurs (3)
 • Andre (1)
 • Undervisningsopplegg (4)
 • Hefter og rapporter (2)
 • Grunnleggende ferdigheter (6)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.