Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 8 ressurser

Praktisk arbeid med duodji og samisk kulturarv i skolen

Denne fagartikkelen publisert i tidsskriftet Form 5/18 er skrevet av seniorrådgiver Cathrine Jenssen ved Kunst- og kultursenteret og gir et innblikk i hvordan man kan formidle kunnskap om samisk kultur og duodji, samisk kunsthåndverk, i skolen.

Skapende dans i lærerutdanningen – sett i lys av fagfornyelsen

Eli Torvik, danseviter og universitetslektor ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i Levanger, skriver i denne fagartikkelen om den skapende dansens plass i lærerutdanningen sett i lys av fagfornyelsen. Vi ønsker å løfte fram et perspektiv der dansen ses i et større lærings- og dannelsesperspektiv, med...

Musikk i spesialundervisningen – tilrettelagt musikkundervisning i lys av fagfornyelsen

Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune er en spesialskole med over 100 elever med diagnoser innenfor autismespekteret, multifunksjonshemming og spesifikke lærevansker. Mange har sansetap, og mange bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i opplæringen. I denne artikkelen gir Merete Lippert Tobiassen, musikkterapeut ved Haug, et innblikk i sitt arbeid...

 • VGO - KDA (1)
 • Kunst og visuelle virkemidler (1)
 • Bærekraftig utvikling (3)
 • Undervisningsopplegg (1)
 • Demokrati og medborgerskap (5)
 • 8 skoletimer eller mer (3)
 • Folkehelse og livsmestring (8)
 • Artikler (7)
 • Spesialundervisning (2)
 • Tilpasset opplæring (4)
 • 8.-10. trinn (3)
 • Kulturskole (1)
 • Drama (1)
 • Flerkulturelt arbeid (1)
 • Kreativitet (3)
 • 1.-4. trinn (2)
 • 5.-7. trinn (2)
 • Lærerutdanning (2)
 • Kunst og håndverk (2)
 • Levende kulturarv (1)
 • Tverrfaglige tema (1)
 • Kunst og håndverk (2)
 • Estetiske læringsprosesser (2)
 • Samisk (1)
 • Dans (1)
 • Musikk (1)
 • Musikk (1)
 • Grunnskole (2)
 • Nivå (1)
 • Fag (1)
 • 4-8 skoletimer (1)
 • Vektlage områder (1)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.