Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 73 ressurser

Skisseboka

Kunst og håndverksfaget har fått fire nye kjerneelementer: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon og kulturforståelse. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i opplæringen og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger for faget. Kan systematisk bruk av skissebok være en måte å jobbe på...

Recycling – Upcycling

Fra tomflasker til bærekraftig næringsvirksomhet. Tyra Oseng-Rees kommer opprinnelig fra Norge, men har bodd i Wales siden 2003. Hun har en doktorgrad i resirkulering av glass og driver i dag sin egen bedrift basert på kunst, bærekraft og kulturell opplæring. I artikkelen forteller Oseng-Rees bl.a. om hvordan viktige verdier gjennom...

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Skapergledens muligheter

– Kunst og håndverkslæreres forståelse og koblinger mot folkehelse og livsmestring Denne artikkelen bygger på Emma Blombergs masteravhandling der hun undersøker hvordan kunst og håndverkslærere forstår begrepet skaperglede. Hun utforsker særlig begrepene flow og skaperglede, og knytter disse til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Hennes praktisk-estetiske arbeid bygger på...

 • Kunst og håndverk (46)
 • 1-3 skoletimer (13)
 • 1.-4. trinn (53)
 • Folkehelse og livsmestring (8)
 • 5.-7. trinn (73)
 • 8.-10. trinn (66)
 • Filmer (16)
 • Grunnleggende ferdigheter (16)
 • Kreativitet (7)
 • Design og redesign (7)
 • Design og bærekraft (1)
 • Bærekraftig utvikling (9)
 • Demokrati og medborgerskap (4)
 • Artikler (36)
 • VGO - KDA (15)
 • VGO - HDP (1)
 • Vurdering (2)
 • Estetiske læringsprosesser (12)
 • Lærerutdanning (13)
 • Undervisningsopplegg (30)
 • Drama (2)
 • Kunst og håndverk (6)
 • Videregående skole (8)
 • VGO - DH (10)
 • Design og arkitektur (3)
 • Kunst og visuelle virkemidler (3)
 • Tverrfaglige tema (4)
 • Musikk (18)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (7)
 • VGO - MDD (12)
 • Den kulturelle skolesekken (7)
 • 4-8 skoletimer (7)
 • Barnehage 0-3 år (2)
 • Barnehage 3-6 år (4)
 • Grunnskole (13)
 • Musikk, dans og drama (6)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (5)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (2)
 • Valgfag (3)
 • Kulturskole (6)
 • 8 skoletimer eller mer (7)
 • Andre (1)
 • Produksjon (4)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (3)
 • Samisk (4)
 • Nivå (2)
 • Hefter og rapporter (6)
 • Lydfiler (1)
 • Tilpasset opplæring (2)
 • Fag (1)
 • Vektlage områder (1)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (1)
 • Spesialundervisning (1)
 • Musikk (1)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.