iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Tegning basert på rutenett.

Anne Rolfsen, Sentralkomposisjon, 2016 © Rolfsen, Anne/BONO Foto: © Nasjonalmuseet/Børre Høstland

Sentralkomposisjoner

«Jeg har alltid et ruteark liggende,» forteller kunstner Anne Rolfsen til Tegnerforbundet. Denne tegneoppgaven er inspirert av arbeidene Rolfsen utfører på ruteark og som hun selv kaller sentralkomposisjoner.

Tekst: Hilde Hermansen, seniorrådgiver v. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Tegning kan romme så mange former for uttrykk, både når det gjelder innhold og teknikk. I denne oppgaven jobber elevene helt fritt med visuelle virkemidler, passer, linjal og tegneredskaper på et ruteark. Her handler det hverken om å gjengi konkret form eller noe man forestiller seg.

I arbeid med sentralkomposisjoner er det prosessen som betyr mest. Til Tegnerforbundet beskriver Anne Rolfsen dette som en meditativ prosess, der man trår inn i noe helt annet, bort fra den daglige bevissthet, noe hun karakteriserer som befriende. Ja, som et fristed.

Undervisningsopplegget har en lekende tilnærmingsmåte og er noe de aller fleste elever kan trives med og mestre. Opplegget er todelt:

 • Kunstneren Anne Rolfsen introduseres
 • Praktisk arbeid med sentralkomposisjoner

Om kunstneren Anne Rolfsen (1946)

Anne Rolfsen er særlig kjent for sine geometriske komposisjoner på rutepapir. Med ulike tegneredskaper, som blyant, fargeblyant, tusj, kritt og penn, skaper kunstneren et mangfold av presist utførte kunstverk. Felles for dem alle er at komposisjonene forholder seg til et sentrum, hvorfra linjer, flater og farger systematisk vokser utover på det kvadratiske papiret. Motivene kan gi assosiasjoner til kaleidoskop eller mandala og tar utgangspunkt i meditative tegneteknikker (Tegnerforbundet, 2022).

Sentralkomposisjon. Geometrisk tegning utført på ruteark.
Anne Rolfsen, Sentralkomposisjon, 2016 © Rolfsen, Anne/BONO Foto: © Nasjonalmuseet/Børre Høstland

«Når det gjelder sentralkomposisjonene, blir de alltid gjort direkte. For meg er det som en meditasjon, som for så vidt mye kunstnerisk arbeid er. Men her er det ingen planlegging. Jeg har rutearket foran meg, setter passerspissen i sentrum, og dermed er jeg i gang. Det er nesten som om mønsteret ligger klart i grid’ en – tegningen tegner seg selv», uttaler kunstneren (Tegnerforbundet, 2022).

Når det gjelder sentralkomposisjonene, blir de alltid gjort direkte. For meg er det som en meditasjon, som for så vidt mye kunstnerisk arbeid er.

Anne Rolfsen til Tegnerforbundet.

For kunstneren er tegningene et sted der hun kan ha kontroll, skape orden og balanse og bokstavelig talt sentrere seg (Bomuldsfabrikken Kunsthall, 2019; Tegnerforbundet, 2022). Rolfsen er opptatt av det prosessuelle og beskriver at hun bare tenker tegning og farge når hun arbeider: «Sentralkomposisjoner. De er laget med tusj, tørrpastell og fargeblyanter.  Det er geometriske former – forestiller ikke noe, de er det de er» (Tegnerforbundet, 2022).

I mai 2022 var Anne Rolfsen månedens tegner i Tegnerforbundet. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole og har deltatt på en lang rekke separat- og gruppeutstillinger. Rolfsen er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger, Nasjonalmuseet og Stortinget (Kalleklev, 2022).

Praktisk arbeid med sentralkomposisjoner

«Jeg har rutearket foran meg, setter passerspissen i sentrum, og dermed er jeg i gang», sier Anne Rolfsen (Tegnerforbundet, 2022). Og vi tenker dette kan være en direkte og fin start på elevenes arbeid, etter at de har blitt kjent med kunstnerens mangfoldige og rike uttrykk. Det er god tilgang på digitale utgaver av Rolfsens verk, se bl.a. under Tilleggsressurser.

 1. Utskrift av ruteark
  Skriv ut vedlagte ruteark eller bruk andre ruteark du har tilgjengelig. Vedlagte ruteark kan skrives ut i A4- eller A3-format og har kvadratiske tegneflater på henholdsvis 19 x 19 cm og 28 x 28 cm. Hver rute er 1 x 1 cm.
  Vi anbefaler å skrive ut på tegnepapir av god kvalitet. Anne Rolfsen benytter spesiallagede ruteark av velinpapir, som er en papirtype laget av bomull.
 2. Gå i gang
  Så er det bare å legge rutearket foran seg, sette passerspissen i sentrum og gå i gang, slik kunstneren beskriver sin egen arbeidsprosess.
  Oppfordre til intuitivt arbeid med linjer, flater, skravur, valører og farger. Stikkord å ta med seg kan f.eks. være orden, balanse, symmetri, kontraster. Anbefal elevene å la den geometriske komposisjonen vokse gradvis frem. Arbeid med sentralkomposisjoner er ikke noe man trenger å bli ferdig med i løpet av en, to eller fem timer. Sentralkomposisjoner kan være fint som ventearbeid eller mellomarbeid og kan strekke seg over uker og måneder.Hånd som tegner et geometrisk mønster på ruteark, samt utsnitt av tegningen. Fra tegneworkshop med A. Rolfsen, Kunstnernes hus, Tegnetriennalen 2019. Tegning og foto: Hilde Hermansen
 3. Refleksjon underveis og/eller i etterkant
  – Reflekter over og sett ord på bruken av visuelle virkemidler i komposisjonen.
  – Hvilke kontraster kan du se i arbeidet ditt?
  – Er det noen flater som trer fram eller noen som trekker seg mer tilbake? Hva kan det i så fall skyldes?
  – Hva synes du er de mest spennende områdene i komposisjonen din?
  – Hva vil du si om den håndverksmessige kvaliteten på arbeidet ditt?
  – Hva opplever du at du har fått ekstra godt til i dette arbeidet?
 4. Still ut
  Det vil være flott med en felles utstilling av elevenes sentralkomposisjoner. Tenk så mye spennende man kan få ut av et ruteark!

Kilder

Bomuldsfabrikken Kunsthall. (2019). Sentralkomposisjoner  –  Anne Rolfsen. Bomuldsfabrikken Kunsthall. https://bomuldsfabriken.no/artendal_program/anne-rolfsen-tegninger/

Kalleklev, K. (2022, 20. mars). Anne Rolfsen. I Store norske leksikonhttps://snl.no/Anne_Rolfsen

Tegnerforbundet. (2022, 2. mai). Månedens tegner: Anne Rolfsen. Tegnerforbundet. https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/manedens-tegner-anne-rolfsen

 • Komposisjon
 • Symmetri
 • Geometrisk
 • Visuelle virkemidler
 • Form, flate, rom
 • Skravur
 • Valører
 • Kontraster

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.