Gå til hovedinnhold
Seks rektangulære utsnitt av ulike tegninger og, satt sammen til en collage.

Temapakke: Tegning

Tegning er en av flere temabaserte pakker i kunst og håndverk.

Målet med temapakken er å belyse betydningen av tegning i bred forstand, stimulere til refleksjon over egen tegneundervisning og inspirere til økt bruk av tegning i flere fag og i tverrfaglige sammenhenger.

Temapakken passer for deg som underviser i grunnskole eller videregående skole og er relevant også på høyere nivå. ​Pakken inneholder totalt 15 ulike ressurser, presentert gjennom 11 lenker under. Her finner du en inspirasjonsvideo, flere spennende fagartikler og ulike undervisningsopplegg. Med dette får du som lærer noe teoretisk, noe skapende, noe didaktisk, noe reflekterende og noe å ta med tilbake til klasserom og verksted. De enkelte ressursene settes sammen etter ønske og behov, men vi anbefaler at du ser dem i sammenheng.

En tegners hverdag
I filmen kan du la deg inspirere av tegner og kunstpedagog Bjørnar Meislers mangfoldige uttrykk og hans refleksjoner rundt tegning.
Tegningens betydning
Alf Howlid, sivilarkitekt, skriver i tre artikler om tegningens betydning for barn og unges læring og om tegning som pedagogisk verktøy.
Visuell kommunikasjon og utvikling av tegneferdigheter
Bente H. Skjelbred, førsteamanuensis ved HVL, har undersøkt hvordan lærere forstår og praktiserer tegning.
Sosiokulturell teori – en venn i tegneundervisningen
Nina Scott Frisch, førsteamanuensis ved  DMMH, introduserer sosiokulturell teori og konkrete tips til undervisning.
Tegning og hjernen
Hva er tegning, og hva skjer i hjernen når vi tegner? Ingeborg Stana, professor ved OsloMet, belyser tegningens verdi for læring.
Digital versus analog tegning
Ingeborg Stana, professor ved OsloMet, diskuterer muligheter og utfordringer med digital versus analog tegning. Stana kommer også inn på et verks autensitet.
Tegning i kunst og håndverk
Basert på sin masteroppgave løfter Erin Skilbrei frem noen didaktiske utfordringer knyttet til tegning. Inkluderer undervisningsopplegg med video.
Observasjonstegning – SOPP
Undervisningsopplegget innlemmer tur i nærmiljøet og innsamling av estetiske impulser og objekter. Dette brukes som utgangspunkt for observasjonstegninger.
Sentralkomposisjoner
Tegning kan romme så mange former for uttrykk. Inspirert av kunstner Anne Rolfsens tegninger på ruteark, har opplegget også et meditativt perspektiv.
Tegn stort – utforskende tegning
I dette opplegget er det fokus på eksperimentering, utprøving og samskaping. Elevene utforsker nye måter å tegne på gjennom bruk av lange redskap.
Gjør tegningene levende!
Hva om elevene kunne skape bevegelse i egne tegninger kun med et tastetrykk på iPaden? Med appen Quiver kobles analog fargelegging med digital teknologi.

Lykke til med tegneundervisningen!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.