Gå til hovedinnhold
kvinne som tegner med langt tegneredskap

Tegn stort – utforskende tegning

«Utvikling av tegneferdigheter er her helt grunnleggende for å kunne kommunisere ideer, erfaringer, budskap og sammenhenger», står det under kjerneelementet Visuell kommunikasjon. I dette undervisningsopplegget utforsker elevene en ny måte å tegne på gjennom å bruke lange redskap. Fokus er på eksperimentering, utprøving og samskaping.

Kan man tegne med en saks?

Hvis du så nøyaktig som mulig skal tegne de delikate detaljene på en sopp gjennom observasjonstegning, velger du kanskje ikke en tykk tusj som redskap. Skal du derimot forestille deg noe, tegne ut fra hukommelsen og skape mer eksperimenterende og utforskende uttrykk i tegningen, står du friere i valg av redskaper og teknikker.

Å frigjøre seg fra tradisjonelle tegneredskaper, som blyant på papir, kan oppleves forløsende for selv den mest erfarne tegner.

Hvilke redskap du bruker når du tegner påvirker unektelig resultatet. Hvor raskt du tegner, hvor hardt du trykker og hvor nøyaktig du er, har stor betydning. Hvilket papir eller underlag du velger å tegne på, er heller ikke uvesentlig. Poenget er at for at elevene skal kunne ta valg, ut fra hva de ønsker å uttrykke, er det viktig at de får eksperimentere og utforske hva som faktisk er mulig og ikke mulig.

Å frigjøre seg fra tradisjonelle tegneredskaper, som blyant på papir, kan oppleves forløsende for selv den mest erfarne tegner. En som er kjent for å eksperimentere med ulike tegneredskaper er den franske modernisten og bildekunstneren Henri Matisse (1869-1954). Om du googler «Matisse drawing with scissors» eller «Matisse drawing with a stick» får du opp mange treff.

bilde av kunstner som tegner med langt redskap

Allan Cash Picture Library / Alamy Stock Photo

I bildet over, fra 1951, ser vi en eldre Matisse i sitt atelier. Han jobbet med dekorasjoner som skulle oppføres i et lite katolsk kapell på den franske rivieraen, The Chapelle du Rosaire de Vence (the Rosary Chapel). På veggen ser vi at det henger store stykker papir. Matisse tegnet her med kull eller bly som var festet til en lang pinne.

Å tegne stort og aktivere kroppen

Det å tegne stort og bruke hele kroppen i tegneaktiviteten, kan få frem spennende og nye uttrykk. En kan lettere ta noen skritt tilbake å se og vurdere strekene. Det lange redskapet gjør i tillegg at man til en viss grad mister kontroll på streken, noe som gjør at det kan tre frem uante og spennende former. Rommet du skaper mellom deg selv og tegningen, distansen man får til arket, kontrollen man slipper og perspektivet det gir, kan være med på å skape noe unikt og uventet.

Den teknisk gode tegneren får utfordringer med å tegne det hen forestiller seg, og noe nytt oppstår mellom forestillingen en har og teknikkens begrensninger. Denne utforskende måten å tegne på kan bidra til å jevne ut forskjeller på elever vi anser som teknisk gode tegnere og de som strever mer med å gjengi det de ser.

Gjennomføring

Å ta seg tid til å eksperimentere

Under kjerneelementet Kunst- og designprosesser i KHV01‑02 står det at en skal vektlegge både åpne og utforskende prosesser og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål. I denne tegneøkten får elevene være i prosess, uten å tenke på ferdig resultat. Prosessen er målet, og samskaping og bevegelse står i fokus.

Forslag til undervisningsøkt: 

Spenn opp et stort ark, gjerne fra rull, på vegg eller gulv. Gå sammen to og to, og eksperimenter med ulike tegneredskaper festet til en lang pinne.

Elevene trenger: 

  • En eller flere lange pinner. Det kan være bambuspinner, pinner hentet fra skogen, blomsterpinner, kosteskaft eller lignende.
  • Ulike tegneredskaper for å feste på forlenger-skaftet, som kullstift, pensel til blekk/uttynnet akrylmaling, blyant, kritt mm.
  • Tape for å feste papir til veggen og redskapene til pinnene.

Vi understreker at det kan være fint å gå sammen om en slik oppgave. Det å bytte side underveis, tegne over den andres tegning og ha en leken tilnærming til tegningen er et poeng.

 

I galleriet nedenfor ser du hvordan Hilde Hermansen, seniorrådgiver KKS, har eksperimentert med lange tegneredskap. Det første bildet er utelukkende gjort med langt redskap, mens bilde 3 og 6 er bearbeidelser av den første skissen. Bildeflatene er utviklet ved å eksperimentere og kombinere ulike tegneteknikker og redskaper.

Tegninger gjort med langt redskap kan være starten på noe mer. Et veggmaleri på en urørt og kjedelig vegg i skolebygget, kanskje? Øvelsen kan også stå alene, og få være akkurat det vi starter med å sitere fra kjernelementet kunst- og designprosesser: en åpen og utforskende prosess. 

Tilleggsressurser

«Kreativ karantene» episode 1, av Nasjonal museet

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.