iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold

Tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv

Nå er det mulig å søke om midler som bidrar til å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen

Fra 2024 er tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv finansiert gjennom spillemidlene til kulturformål. Dette medfører endringer i søknadsfristen for tilskuddsordningen, da hovedfordelingen av spillemidler skjer i mai. Det er også gjort endringer i kriteriene og rammene for tilskuddet, samt at Kulturtanken har gått over til et nytt system for søknadsbehandling.

Søknadsfristen er 15. mai klokken 12:00.

Her finner du mer informasjon, lenke til søknadsportalen og søknadsskjema.

Les mer på Kulturtanken sin nettside.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.