Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Ordet hjerte skrevet på mange språk.

Illustrasjon: KKS

Hjertespråk

I denne kalenderluka slår vi et slag for språkmangfold og inkluderende fellesskap. En vegg fylt av hjerter med hjerte skrevet på mange forskjellige språk, tilgjengelig for alle elever.

Tekst: Merete Hassel, KKS

Ordet hjerte finnes i de fleste språk. I denne oppgaven kan elevene bruke seg selv eller andre, muntlige, trykte eller digitale kilder for å finne ut hva ordet hjerte heter på ulike språk. Det kan for eksempel være et språk de kjenner gjennom slektninger, fra et land de har besøkt eller har venner fra. Kanskje er det elever fra flere land i klassen og elevene kan lære ord på medelevenes morsmål. Elever som bruker tegn og ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan vise medelevene hvordan man sier hjerte eller vise med tegn og symboler.

Hjertespråket

Samisk blir ofte kalt for hjertespråket. Mange uttrykker tanker og følelser bedre på sitt eget morsmål. Særlig i land og kulturer hvor man er en språklig minoritet, undertrykt eller frarøvet sitt opprinnelige språk, vil behovet for et språk som du føler ligger nærmere ditt egentlige jeg, nærmere hjertet ditt, være viktig. Samiske språk er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Det handler ikke bare om kommunikasjon, men også om identitet, kulturarv og tilhørighet (Sametinget, 2018).

Sametinget vedtok i desember 2018 en helhetlig strategi for de samiske språkene

Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten

NOU 2016: 18 – Hjertespråket

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Tegn for hjerte
Ill. Hjerte hentet fra Tegnbanken.no

Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen elever trenger ekstra støtte, for eksempel i det visuelle. Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK.

Statped har informasjon og flere læringsressurser knyttet til Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

I tegnbanken.no og flere andre digitale tegnordbøker og apper, kan du finne tegn med illustrasjoner med bilde og video.

Språk fra mange land

Fremmedspråksenteret skal bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk, og har mange læringsressurser knyttet til språkfagene.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. NAFO har ressurser på ulike minoritetsspråk, se for eksempel på Skolekassa.no.

Eksempler på språk

Nordsamisk: váibmu
Sørsamisk: vaajmoen
Lulesamisk: vájmmo
Kvensk: syđän
Svensk: hjärta
Thai: หัวใจ
Somalisk: wadnaha
Engelsk: heart
Fransk: coeur
Spansk: el corazón
Russisk: сердце
Gresk: καρδιά / kardiá
Latin: cor
Tegn
Bliss

Referanser

Moriggi, S.M. (2006). La hendene snakke. Aschehoug

NOU 2016: 18. (2016). Hjertespråket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nordal, L. I. (2019). Hjertespråket som ikke ville dø. Språknytt 47(3),18-22 https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/spraknytt/2019/32019/spraknytt-3-2019_nettutgave.pdf

Sametinget. (2018). Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten Sametingets strategier for samiske språk. https://sametinget.no/sprak/gielelutnjeme-giellalapptim-giellalokten-sametingets-strategier-for-samiske-sprak/

For å skrive ordet kan man bruke blyant, farger, maling eller kanskje til og med naturmaterialer. Ordet kan for eksempel skrives eller monteres opp på hjerter av kartong. Man kan også montere på treplater, brodere ordet på stoff eller bruke andre materialer. Slipp kreativiteten løs.

Det ferdige produktet kan henges opp i klasserommet eller ute i fellesareal på skolen. Da har man en vegg med hjerter fylt med ordet hjerte på mange forskjellige språk tilgjengelig for alle elever. Elevene kan eventuelt skrive hvilket språk det er på små lapper ved siden av.

Noen elever kan ha en talemaskin, bruke blisssymboler, tegnordbok eller laminerte bilder.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.