Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Anita Karlsen. Skjermdump youtube-video (KKS)

Tegnsang = inkludering!

Bli med og marker FNs internasjonale dag for tegnspråk ved å lære elevene en tegnsang! Anita Karlsen og Helge Strøm ved Dalgård skole og ressurssenter har delt en tegnsatt video av sangen Anti-Jantelov med oss.

Den 23. september er den internasjonale dagen for tegnspråk. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt tegnspråk og vise hvilken betydning tegnspråk har for at døve og tunghørte skal få realisert sine menneskerettigheter. Datoen er valgt da dette er dagen Verdensforbundet for døve ble opprettet i 1951.

Tegnsang

Begrepet tegnsang stammer fra et inkluderingsprosjekt, utviklet ved flere skoler i Trondheim, der det gikk barn med hørselstap. Tegnene som anvendes i tegnsang er hentet fra norsk tegnspråk. Visjonen var å videreformidle betydningen av tegnsang for å etablere en inkluderende kultur. Gjennom prosjektet er det nå etablert flere tegnsangkor på ulike skoler i Trondheim. I korene er målsettingen å etablere en vennskapsarena mellom barn med hørselstap og hørende barn. I dag er det korforbundet Ung i Kor som sertifiserer tegnsangdirigenter.

Ta i bruk tegnspråk i sang

Anita Karlsen, som selv er sertifisert tegnsangdirigent, sier at alle kan ta i bruk tegnsang. Det er opp til deg selv hvor avansert du vil gjøre det. Under har hun noen tips til hvordan lærere kan bruke tegnspråk i sangen:

  • Du kan tegnsette hele sangen…
  • …eller kun refrenget.
  • Du kan tegnsette enkeltord.
  • Finn meningsbærende ord slik at døve kan skape mening i teksten.
  • I tegnbanken på minetegn.no kan du selv søke opp ordene i den aktuelle sangen og se tegnene i bevegelse.

Hvorfor bruke tegnsang?

  • Tegnsang bygger bro mellom hørende barn og barn med hørselstap fordi de får et repertoar av tegn som utgangspunkt i kommunikasjon.
  • Tegnsang normaliserer bruk av tegnspråk.
  • På lik linje med annen form for koreografi skaper tegnsang bevegelse i koret.
  • Man husker sangen bedre fordi man knytter en bevegelse til ordene.
  • Mange opplever stemmeskam og vegrer seg for å synge. Ved å bruke tegnsang flyttes noe av fokuset bort fra stemmen og på bevegelsene, noe som kan gjøre det lettere for noen å synge.

Lær sangen og tegnene

Det finnes flere måter å lære seg en sang på. Dere kan enten lytte til og se på sangen flere ganger og på den måten få melodi og tekst inn på øret. Læreren kan synge strofe for strofe og elevene kan repetere strofene. Man kan lære seg melodi først og deretter tekst, eller man kan lære melodi og tekst samtidig. Dersom det er elever med hørselstap er det en forutsetning at man lærer tekst, melodi og tegn samtidig.

Prøv dere fram, og finn det som fungerer for dere.

Kanon

Denne sangen består av to deler, som kan gjøres som kanon ved at klassen deles i to. Gruppene kan enten synge èn del hver om og om igjen eller synge hele sangen. Den ene gruppen starter da på del 1 og den andre gruppen på del 2.

Klikk på videoen for å høre og se sangen.

Anti-jantelov

Tekst: Grethe-Karin Hovde.
Melodi: Peter Bjaarstad.

Du har noe ingen andre har.
Ingen er som deg.
Du kan mye,
har litt av hvert å lære meg,
glad for jeg møtte deg.

Jeg er glad for at du lever.

Kilder

Lundereng, E. M & Skei, T. R. (2022). Tegnsang. Sangbok for gode venner. Statped. https://www.statped.no/laringsressurser/horsel/tegnsang/

«TEGNSANG  i et inkluderende fellesskap». http://www.tegnsang.no/ 

Tegnbanken. https://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php#

For tips til flere sanger som allerede er tegnsatt har Statped gitt ut boken Tegnsang. Sangbok for gode venner. Kan lastes ned her: https://www.statped.no/laringsressurser/horsel/tegnsang/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.