Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 9 ressurser

Musikk i spesialundervisningen – tilrettelagt musikkundervisning i lys av fagfornyelsen

Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune er en spesialskole med over 100 elever med diagnoser innenfor autismespekteret, multifunksjonshemming og spesifikke lærevansker. Mange har sansetap, og mange bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i opplæringen. I denne artikkelen gir Merete Lippert Tobiassen, musikkterapeut ved Haug, et innblikk i sitt arbeid...

Smartteknologi i kunst og kulturfag – apper for elever med funksjonsnedsettelser

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler...

Danny og den store fasanjakten – et tverrfaglig undervisningsopplegg for elever med spredt funksjonsnivå

Den estetiske dimensjonen står sentralt i barns og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet...

 • Artikler (6)
 • Kulturskole (2)
 • Spesialundervisning (9)
 • Tilpasset opplæring (9)
 • Demokrati og medborgerskap (1)
 • Folkehelse og livsmestring (2)
 • Produksjon (1)
 • Undervisningsopplegg (3)
 • 8 skoletimer eller mer (3)
 • Videregående skole (3)
 • VGO - DH (1)
 • Musikk (2)
 • Grunnskole (1)
 • Tverrfaglige tema (1)
 • VGO - MDD (1)
 • Musikk (1)
 • Kunst og håndverk (1)
 • Barnehage 3-6 år (1)
 • 1.-4. trinn (1)
 • 5.-7. trinn (1)
 • Estetiske læringsprosesser (2)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.