Gå til hovedinnhold
Barn bygger med konstruksjonsleker.

Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Arkitektur overalt – Form

I dette opplegget kan barna lære om to- og tredimensjonale grunnformer og å gjenkjenne formene i arkitektur. Opplegget er hentet fra heftet Arkitektur overalt som er utviklet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling Arkitektur. Heftet er utviklet for å gi veiledning og ideer til pedagogisk arbeid
med arkitektur i barnehagen.

Våre omgivelser er fylt med forskjellige former: to- og tredimensjonale, geometriske og organiske. I norsk arkitektur er det vanligst å bruke rette linjer og geometriske grunnformer som utgangspunkt for utformingen. Noen bygg består av enkle kuber og prismer, for eksempel en boligblokk eller et parkeringshus. En enebolig kan se ut som et liggende prisme med et trekantprisme oppå, og er ofte sammensatt av enda flere former. Det vanligste i bygninger er kombinasjon av mange sammensatte former.

Todimensjonale grunnformer

Todimensjonale grunnformer.

Samling

Forberedelse
Klipp ut grunnformene i papp: trekant, sirkel, kvadrat. Samle sammen noen objekter med klare grunnformer.

Gjennomføring
Hva er form? Alle ting vi omgir oss med, er formmessig i slekt med de todimensjonale grunnformene.

Sirkel. Hvordan ser den ut? Rund som solen og jorden, rund som toppen på en kopp. Kan barna se eller nevne flere ting fra dagliglivet som er sirkelformet, hel- eller halvsirkel?

Kvadrat/rektangel. Hvordan ser formen ut? Som et ark, et vindu, en bok. Kan barna se eller nevne flere ting fra dagliglivet som er kvadratiske?

Trekant. Hvordan ser trekanten ut? Som et indianertelt, som bokstaven A, som toppen på et tak. Kan barna se eller nevne flere ting fra dagliglivet som er trekantede? Kan barna stå som en trekant? Barna får bli kjent med formene ved å kjenne på papplatene med lukkede øyne.

Aktivitet

Robot av grunnformer
Barna går på jakt for å finne og gjenkjenne formene innendørs. Videre tegner de omrisset av formene de finner, for eksempel sette en kopp på arket og tegne omrisset av bunnen, og det blir en sirkel. Finn flere forskjellige former, og tegn formene på et farget ark. Formene klippes ut. Arket med de negative formene henges opp i vindu. Barna ser tydelig hvilke former de har fått. Av de positive formene kan man lage en felles formcollage, eller formene kan settes sammen til roboter som limes på ark, eller lage sprelleroboter med splittbinders.

For de yngste
Forbered utklipte former av sirkel, firkant og trekant i papir. Ha gjerne flere eksemplarer av hver form. Lag til tre kasser med skilt på der hver grunnform har sin kasse. Lag en lek hvor barna skal putte formene i riktig kasse, og bruk begrepene om formene mens de leker.

Fordypning

Tegneøvelse
Barna øver seg på å tegne grunnformene på store ark, mange repetisjoner, store og små former. Tegn gjerne på store ark på gulvet.

Hus
Barna tegner hus satt sammen av ulike former. Bruk begrepene på formene underveis i tegneprosessen. Husene blir klippet ut, sortert etter form og montert sammen på et større ark. Samtal med barna om de ulike formene husene er satt sammen av, og se på likheter og ulikheter i form på alle husene.

På tur
Barna går på jakt og gjenkjenner formene på hus og lekeapparater utendørs. Jakten dokumenteres med fotoapparat, og bildene skrives ut i barnehagen. Barna klipper ut og setter sammen en fotocollage av formene. De kan sorteres etter form, eller barna kan fritt sette formene sammen til nye hus.

Tredimensjonale grunnformer

tredimensjonale grunnformer

Samling

Forberedelse
Samle sammen noen objekter med tredimensjonal grunnform, for eksempel en ball, en kloss og en dorull. Finn foto av hus med klare tredimensjonale former, for eksempel runde afrikanske hus, nomadenes jurt, et høyhus eller en lavblokk. Papir og tape.

Gjennomføring
Hva er forskjell på to- og tredimensjonale former? De tredimensjonale formene er romlige og kan sees fra flere sider. Sammenlign sirkelen og en ball eller et kvadrat og en kloss. Finne eksempler og lære navnene på tredimensjonale former: kube, prisme, kule, halvkule, tetraeder, pyramide, sylinder og kjegle. Kan man bo i en kloss eller en sylinder? Se på bilder av husene som er forberedt på forhånd, hvilke former gjenkjennes?

Aktivitet

Omriss
Barna tegner omrisset av kube og sylinder og oppdager at omrisset er det samme som for rektangel og sirkel. Barna tegner omrisset av flere tredimensjonale geometriske figurer og oppdager sammenhengen med de todimensjonale formene.

Formjakt inne og ute
Gi barna oppdrag om å gå på jakt og gjenkjenne og finne former på møbler, kjøkkenutstyr og leketøy innendørs. Dette kan de også gjøre ute ved å gjenkjenne og finne formene på lekeapparater og på hus i nærområdet.

For de yngste
Av papplater, kasser eller tekstil lages små hus som barna kan krype inn i. Forsøk å lage hus med ulikt sammensatte former, for eksempel et trekantet og et prismeformet. Barna kan leke i husene og får dermed en erfaring med ulike tredimensjonale former.

 

Fordypning

Organisk form
Hente blader og annet fra naturen som har organisk form. Hva er organisk form? Hva er forskjellen på organisk og geometrisk form? La gjerne barna kjenne på en kloss og en kvist med lukkede øyne. Barna beskriver forskjellen.

Restform
Se på et ark der grunnformer er klippet ut, heng det gjerne opp på vegg eller vindu. Papiret mellom hullene danner også en form, dette er en restform. Er det en organisk eller geometrisk form? Hvordan kan du se hvilken form det er?

Tredimensjonale hus
Lag tredimensjonale hus i papir eller papp. Lag for eksempel en jurt, altså en lav sylinder med en vid kjegle til tak. Barna kan eksperimentere med å få papiret til å bli tredimensjonale former, og sette det sammen til hus.

Fotocollage
Systematisere fotografier fra ukeblader/magasiner. Barna eller voksne klipper ut bilder av hus. Fotografiene blir systematisert etter tema som kule, kube, sylinder, prisme, pyramide, kjegle eller symmetri.

Fagbegrep

Trykkrefter
Om vi setter opp en søyle vil tyngdekraften presse den nedover samtidig som motstanden i materialet vil holde den oppe. Det dannes et motpress mot tyngdekraften. Dersom motpresset fra søylen er sterkere en tyngdekraften, vil den bli stående. Hvis søylen ikke er sterk nok, vil den falle sammen. En trekantet konstruksjon er sterkere enn en søyle, fordi den har to «ben» og leder trykket i to retninger. Det finnes mange andre måter å lede trykket på, for eksempel via en bue.

Skjelettbygg
Kalles også bindingsverk. En vanlig teknikk i eneboliger der treplanker/søyler på høykant holder taket oppe og gir motpress til tyngdekraften. Mellom søylene har man gjerne diagonale støttende bjelker, slik at det dannes trekanter, som er en sterk konstruksjon. Videre fylles det ut med isolasjon og planker utenpå der igjen, utvendig og innvendig. I antikken brukte man både tre- og steinsøyler. Katedralene i gotisk stil er perfeksjonert i denne teknikken. I Norge har vi de verdensberømte stavkirkene. I dagens moderne, store bygg er søylene ofte laget av armert betong eller stål.

Massivbygg
Det kan være av murstein, bearbeidede naturstein, støpte blokker og laftede trehus. Man bygger massivt, begynner nederst og bygger seg oppover i høyden. Trykkreftene fordeles over store flater, for eksempel over veggene som omslutter et rom.

Dominoprinsippet
Industriell oppføring av hus med prefabrikkerte bygningselementer, som oftest i betong. Standardiserte elementer som lar seg sette sammen i ulike kombinasjoner. Egnet for masseproduksjon.

Primærfarger
Rød, gul og blå som sammen med sort og hvit kan blandes til alle andre farger og nyanser. Primærfargene legges til grunn for en systematisk ordning av fargene.

Sekundærfarger
Blanding av to primærfarger.

Tertiærfarger
Blandingsfarge som oppstår ved blanding av to sekundærfarger.

Plantegning
En tegning for hver etasje i et hus (en etasjeplan), sett ovenfra.

Fasade
Betegnelsen på alle ytterveggene rundt en bygning.

Fasadetegning
Todimensjonal tegning av en bygnings yttervegg i målestokk

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.