Gå til hovedinnhold

Sjå, skyan e krøllete! Lek og lær med foto

Jente som holder et kamera foran ansiktet.

Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/KKS

I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på hvordan et fotoprosjekt i barnehagen kan inspirere til arbeid med kunst og håndverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet i skolen.

Læreren kan med dette undervisningsopplegget ta med barna på en foto- og værreise gjennom lek og læring! Elevene får innsikt i fenomenet vær gjennom ulike former for utforskning. De får også erfaringer med fotografering som teknikk og kunstnerisk formidlingsform. Man fordyper seg i barns fasinasjon for vær og vind og knytter det opp mot fotografering som teknikk og formidlingsform.

Opplegget tar utgangspunkt i et allerede gjennomført prosjektarbeid i barnehagen og det er videreutviklet og tilrettelagt undervisning i kunst og håndverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet i skolen.

Bakgrunn for prosjektet

Barnehagene i Ringebu kommune har i flere år deltatt på sommerutstillingen på Ringebu prestegård sammen med profesjonelle kunstnere. I 2011 var tema for utstillingen ”Vær sett med barns øyne – en fotoutstilling med fotografier tatt av barn”. Temaet ble valgt ut i fra at alle snakker om været, små som store. Men barnehagen ønsket sammen med barna å gå dypere inn i temaet: – Hva er egentlig vær og hvordan oppfatter barna været?

Etter at temaet var valgt ble det bestemt at kunstuttrykket skulle representeres gjennom fotografier som barna selv tok. Prosessen pågikk fra november og frem til sommerutstillingen i mai. Barna gikk selv på fotojakt i nærmiljøet med kameraer og tok bilder av det de syntes var vær. Sammen med de voksne oppsøkte barna informasjon om vær, noe som resulterte i mange spennende refleksjoner. På denne måten fikk de innsikt i fenomenet vær gjennom ulike former for utforskning. Barna fikk også erfaringer med bruk av fotografering som teknikk og formidlingsform.

Dette er tema og arbeidsmåter som lett lar seg overføre til flere skolefag og kompetansemål innenfor disse fagene.

 

Gjennomføring

Lærerens forberedelser:

  • Bestem hvor lang tid som kan settes av til prosjektet: Skal det gjennomføres som et halvdagsopplegg i kunst- og handverk og eventuelt naturfag, eller skal man gjennomføre det som et lengre prosjekt hvor det tverrfaglige står i fokus? I dette opplegget beskriver vi gjennomføring tilrettelagt 6 timer
  • Elevene må ha tilgang til kameraer, men de trenger ikke være avanserte. Hvis skolen har noen kameraer, kan barna dele på dem i grupper. Hvis ikke er det kanskje mulig å ta med hjemmefra? Mobilkamera fungerer også!

Gjennomføring

1.og 2. time

Introduser opplegget med en idemyldring hvor det fokuseres på elevenes tanker rundt det med vær og vind. Hva betyr vær for barna, hva er godt vær, hva er dårlig vær? Hvilket vær liker de og har de noen spesielle vær- og naturopplevelser? Grip tak i elevenes undring og utforsk tema som dukker opp: Hvor mye veier en snøkrystall, hvorfor er snøkrystallene forskjellige? Hva er en regnbue og hva består skyer av? Kan skyene ligne på noe? Hvorfor er ikke sola varm på vinteren? Hvordan føles det å kjenne sola varme på våren? Kan man tegne vinden? La barna tegne en væropplevelse de har hatt.

Smeltet snø på barnenese

Foto: Barnehagene i Ringebu kommune

På bakgrunn av artikkelen «Barn fotograferer i barnehagen» (M. Undheim i Foto # 2- 2011) introduserer læreren barna for fotografering som teknikk og uttrykksmåte. Beskriv kameraets funksjoner på en enkel måte. Diskuter med barna: Kan man ta bilder av været, og hvordan gjør man det? Ha fokus på barnets perspektiv. Som det står beskrevet i artikkelen: «Barn ser verden fra et annet perspektiv enn voksne» (s.2).

3. og 4.time

Dra på fotojakt med elevene i nærmiljøet og ta bilder av været ut i fra det man har arbeidet med på skolen. La barna eksperimentere og utfolde seg fritt, men lær dem å fokusere slik at bildene blir tydelige. Tilbake i klasserommet bruker man tid på å gå gjennom bildene. Tenk gjennom punktene på side 4 i fotoartikkelen: Hvorfor tok de akkurat det bildet og hva tenkte de rundt selve fotograferinga? Dette kan gi mange filosofiske og undrende samtaler både i norsk- og naturfaglig sammenheng.

5. og 6. time

La barna velge seg ut noen bilder som fremkalles/skrives ut. Lim de på ark. Her kan elevene sette inn enkle titler, tekster, dikt eller annet. Arkene lamineres og hvert barn får sitt eget «fotoalbum». Albumene kan henges opp og suppleres utover året gjennom ulike årstider.

Refleksjoner rundt fenomenet vær

(Barnesitater fra barnehagene i Ringebu kommune):

”Skyene blir laget i verdensrommet, jeg har faktisk smakt på en sky en gang”

”Når det bare er blå himmel er det ikke vær i det hele tatt”

”Når e ser på himmelen da kiler det i magen”

”Sjå, skyan e krøllete! Det ser ut som traktorspor”

”Hvis alle vær treff hverandre, da smelte alt sammen”

 

Vurdering

Vurdering av elevenes læringsprosesser og arbeid gjøres i selve undervisningen. Elevene kan i arbeidet vurderes av lærerne, seg selv og i grupper gjennom for eksempel samtaler om materialvalg, fremgangsmåte og produktene som elevene lager. Vurderingen sees i sammengheng med elevens evne til å vurdere sin egen innsats og sitt eget arbeid på en konstruktiv måte. Dette settes i sammenheng med de målene som læreren har satt for undervisningen og for gjennomføringen av opplegget.

Tilleggsressurser

Fordypningsoppgaver

La elevene fotografere gjennom et helt år og gjennom de ulike årstidene. Dokumenter i barnas «fotoalbum». Velg ut ett bilde fra hvert barn som forstørres i god fotokvalitet. Ram inn. Planlegg og gjennomfør en avsluttende fotoutstilling. Dette kan gjøres på skolen, men også i samarbeid med for eksempel en lokal fotoklubb, kunstforening eller kulturhus. Vektlegg kvalitet og god formidling på utstillingen. Da viser man at barnas produkter og skapende prosess tas på alvor.

Gå i dybden på vær som naturfaglig tema. Jobb tverrfaglig og avslutt med en dramaforestilling med barnas fotografier som bakgrunn. Hva består for eksempel snøkrystaller av? Kan barna lage en dans som viser hvordan snøkrystallene faller? Formidle mangfoldet i krystallene – og mangfoldet blant mennesker og elevene i klassen?

Foto og bilder kan være et godt utgangspunkt for barn som ikke snakker norsk. Bruk foto aktivt i språkopplæringen og til økt kulturforståelse. Hva med å tematisere eventyr fra ulike land? Tegn, ta foto eller finn bilder som illustrerer eventyrene.

Se på tips til støttemateriell: Gjennomfør undervisningsopplegget «Fotografer skytyper» som Naturfagsenteret har utviklet. Registrering og beskrivelse av ulike skytyper.

Støttemateriell og litteratur

Artikkelen «Barn fotograferer i barnehagen» av Marianne Undheim i Foto # 2 (2011). Redigert versjon av kap. 3 i boken «Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen»: Marianne Undheim, GAN Aschehoug (2010)

Nettressurs og undervisningsopplegg på Naturfagsenteret: «Fotografer skytyper».

«Overgangen fra barnehage til skole» er en ressurspakke utarbeidet av Lesesenteret beregnet på dem som arbeider med de eldste i barnehage og lærerne på småtrinnet i skolen.

Barn leker med snorer i vind

Foto: Barnehagene i Ringebu kommune

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.