Gå til hovedinnhold

Foto: Sandsli barnehage/KKS

Fra barnehage til skole – gjenbruk av sko som tverrfaglig tema

Undervisningsopplegget er et eksempel på hvordan et prosjekt i barnehagen kan inspirere til arbeid med gjenbruk, kunst og handverk, drama og norsk på småtrinnet i grunnskolen; 1. – 2. trinn.

Undervisningsopplegget «Hallo – din sko!» er et eksempel på hvordan et samarbeidsprosjekt i barnehagen mellom pedagoger og kunstarkitekt Andrè Marandon kan inspirere til arbeid med temaene og fagene gjenbruk, kunst og håndverk, drama og norsk på småtrinnet i grunnskolen: 1. – 2. trinn. I gjennomføringen av opplegget tar læreren utgangspunkt i gjenbruk av gamle sko og gir det en kunstnerisk vinkling ved at elevene skaper sine egne, personlige sko gjennom utsmykning og språklek. Det er en fordel om elevene har vært gjennom den første lese- og skriveopplæringen.

”Hallo – din sko!” er et av flere kunstprosjekter som Sandsli barnehage ved Bergen har jobbet med gjennom årene. Felles kjennetegn for prosjektene er at de tar utgangspunkt i barns undring, oppdagertrang og nysgjerrighet. Filosofi er et annet tema som gjennomsyrer barnehagens virksomhet. Gjennom filosofiske samtaler med barna er det ingen fasit, og barnas refleksjoner tas på alvor. Dette er tema og innfallsvinkler som lett lar seg overføre til undervisning på småtrinnet og til læreplanens kompetansemål.

Personalet i Sandsli barnehage hadde lenge sett at temaet sko var noe som fenget. Ideen om at gjenbruk av sko kunne få en kunstnerisk vinkling, var dermed født. Barnehagen tilknyttet seg en lokal kunstner til prosjektet, dette kan også gjøres i skolen, men er ikke nødvendig.

I barnehagen gikk prosjektet over to-tre måneder, men i skolen er dette undervisningsopplegget tilpasset ca. 6 undervisningstimer. Ønsker læreren å lage et lengre prosjekt, er det mulig å gå i dybden på temaet gjennom for eksempel å jobbe tverrfaglig over tid. Da kan fag som matematikk og engelsk også knyttes til opplegget.

 

Gjennomføring

Lærerens forberedelser

Lag en bildeserie: Let frem bilder av sko fra ulike verdensdeler, litteratur, billedkunst og musikk som kan fungere som støttemateriell i undervisningen og gi et godt utgangspunkt til samtaler rundt temaet sko. Forslag til støttemateriell:

  • Hele prosjektbeskrivelse av ”Hallo – din sko!” under punktet med relaterte ressurser
  • Prosjektet er også beskrevet i dybden i læreboka ”Kunst, kultur og kreativitet” (Fagbokforlaget, side 216-225)
  • Regla ”Sko blakken, sko blakken” (Ro ro til regleland, Jo tenfjord), diktet ”Tusenbein” (Rim og regleboka, Aslaug Høydal), musikk fra ”Jul i skomakergata” og billedkunstneren Vincent Van Gogh sitt bilde ”A pair of shoes”.
  • Er det et gjenbrukssenter i nærheten av skolen? Der kan man finne spennende materialer til ”utsmykningen” av skoene som barna skaper. Materialene kan også skaffes på annen måte og det trenger ikke være dyrt. Tips til materialer: Ledninger, stoff, fjær, knapper, hjul, papp, gamle telefoner, rør og ulike plastrester. Papir/blindrammer, akrylmaling og gamle skosåler. Lim, saks, skruer og skrujern, stiftmaskin.
  • Gå gjerne inn på ReMida – Senter for kreativ gjenbruk i Trondheim sine hjemmesider for å hente inspirasjon: https://www.trondheim.kommune.no/remida/

Gjennomføring

Mann og barn ser på sko

Foto: Sandsli barnehage/André Marandon

1. time: Dramatisering

Læreren introduserer klassen for undervisningsopplegget ved en visualisering gjennom bildeserien: Hvilke sko finnes – bruker vi de samme skoene i Norge som på Grønland? Oppi en gammel støvel ligger det et ”oppdrag” til klassen i brevform: ”Hør her alle skolebarn! Dere får en gåte – lekse – å tenke og filosofere på: Gå i skapet og finn et gammelt par sko. Klikk, klakk, ett-to. Kan sko som er gamle, fortelle no`tro?”. Her blir foreldrene til barna viktige medhjelpere i jakten etter gamle sko som tas med til neste time.

to jenter i røde malefrakker lager bilde

Foto: Sandsli barnehage/André Marandon

2. time: Tegning, dikt og musikk

Få inspirasjon og tegn skisser: Læreren leser dikt om sko og spiller relevant musikk. Videre oppfordres barna til å tenke ut sin egen drømmesko – noe som aldri før er laget? Barna velger ut i fra haugen med medbrakte sko, tegner skisser av ideene sine og lager personlige ”skotitler” i samarbeid med lærer. Her kan det dukke opp både ”haisko”, ”fjærsko” og ”flammesko”!

3. og 4. time: Kreativt verksted med ordspill og regler

Elevene fordyper seg i et kreativt verksted der sko blandes med et mylder av andre ting og småsaker. Her kan man klippe, lime, male og skru. Kanskje fører verkstedet til nye ordspill og regler som tar utgangspunkt i barnas interesser og tilhørighet. Her er det mange muligheter for undring og filosofering over tema som gjenbruk, identitet, særpreg, felleskap og sansing.

 5. og 6. time: Utstilling

Elevene har nå laget mange nye og oppfinnsomme prototyper av sko som fortjener oppmerksomhet. Her kan man arrangere en utstilling enten i skolens lokaler eller i et profesjonelt utstillingslokale om det finnes i nærmiljøet. Tenk nøye gjennom lyssetting, rombruk, utforming og merking av objektene. På denne måten tar man barnas skapende prosess på alvor.

sko på grått utstillingsbord

Foto: Sandsli barnehage/André Marandon

 

Tilleggsressurser

Fordypningsoppgaver

  • Ta med elevene ut og la de sanse hvordan det er å gå uten sko: Hvorfor bruker vi sko? Hvordan føles det å gå uten sko? La barna beskrive følelsene sine.
  • Felles i klassen: Studer Vincent Van Gogh sitt kunstverk ”A pair of shoes”.  Felles samtale rundt spørsmål som: Hvem sine sko var det? Hvor befant skoene seg? Sammen kan man undre seg over at sko er noe vi går og går i, og som slites mer og mer…og til slutt blir til…ingenting? Lag fotavtrykk på papir eller blindramme med gamle skosåler som det males på. Trykk på papiret og se hvordan avtrykkene blir svakere og svakere.
  • Elevene deles inn i små grupper og lager dikt om føtter og sko som dramatiseres og fremføres for klassen.
  • La elevene lete på internett for å finne bilder av ulike sko. Print ut og lim inn i ei temabok sammen med diktet på venstre side i dette dokumentet.

Støttemateriell og litteratur

«Overgangen fra barnehage til skole» er en ressurspakke utarbeidet av Lesesenteret beregnet på dem som arbeider med de eldste i barnehage og lærerne på småtrinnet i skolen.

  • Foto: André Marandon

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.