iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
Illustrasjon. Blå og grønn overlapper hverandre. Hvite bobler

Utsnitt av forsiden til boken Sangglede og stemmebruk i skolen.

Sang som ressurs i et tilrettelagt opplæringstilbud 

Her finner du lydklipp og film knyttet til kapittelet «Sang som ressurs i et tilrettelagt opplæringstilbud». Kapittelet inngår i læreboken «Sangglede og stemmebruk i skolen», se faktaboks til høyre. Bli med inn på STOLT (Sang som ressurs i et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud) og del noen musikkøyeblikk med oss i lyd, film og bilder.

Tekst og media: Anne-Linn Vatnedalen Vik, Gunnfrid Størkersen Fjelde og Therese Reinsnes

Musikkøyeblikk på film
Oversikt over ulike instrumenter. Illustrasjonene er laget i Rolltalk Designer for Print.

På bildene over er det eksempler på hvordan elevene kan velge instrumenter uten talespråk. Mange av våre elever knytter instrumenter til spesifikke sanger. Legg merke til at noen av symbolene er taktile og for elever med nedsatt syn. Elever som har egne kommunikasjonsbøker eller øyestyrte talemaskiner benytter seg av disse på enetimer. Noen elever velger instrument eller sang ved å se mot eller ta på et av to instrumenter eller sangkort. Til gruppetilbudene FysMus og dansetime lager mange egne tematavler for sangene sånn at elevene ser bilder som representerer bevegelsene. FysMus er et samarbeid mellom fysioterapeut og musikkterapeut, der den musikalske rammen skal motivere og engasjere i treningen.

Bilde av ark med symboler av blant annet sang og instrumenter.

Bildet til venstre er eksempel på tematavle til bruk på musikktimene. På vår skole bruker vi Rolltalk Designer for Print når vi lager disse. Noen bruker også bilder med tegnet på tegnspråk, foto av eleven eller konkreter som forbindes med aktiviteten. Alt handler om å gi elevene muligheter for deltakelse med sine forutsetninger.


En heisang med litt fart der barna du ønsker velkommen kan svare «hei» enten med ord eller sin lyd i mikrofon, et slag på ei tromme som holdes fram eller sin bevegelse. Stopp gjerne opp og vent når barna skal svare. Vi bruker å synge et helt vers til hver elev ettersom mange trenger litt tid på å komme i gang.

Hei på deg!

Her er tromma

Aktiviteten fungerer best med to voksne, der den ene styrer tromma og den andre akkompagnerer på piano eller gitar. I del en holdes tromma frem til en og en elev som får slå et slag på bestemt sted; bang! I del to får elevene trommesolo. Akkompagnementet følger elevens intensitet og tempo. I denne aktiviteten er vi alle sammen om å få noe til å skje. Vi gir rom for, og venter på hverandre, og vi lytter til de ulike uttrykkene i gruppa.


Sangen inviterer til å holde noen i hånden, men viktigst av alt; å være sammen. Jeg tilbyr deg en hånd og byr deg opp til dans, du deltar på din måte. Vi løfter hendene opp og ned. 1, 2 og 3 kan markeres med klapp, tydelig rytmisk bevegelse eller telling med fingrene.

Hold meg i hånden

Kvil på fanget

Våre elever trenger hjelp til å finne ro og nok hvile i en aktiv hverdag med mange arbeidsoppgaver og treninger. Kvil på fanget er en avslutningssang som kan passe på slutten av FysMusgrupper, dansetimer, lyttetimer, eller bare en til en hvor som helst. Teksten er enkel og repeterende: Kvil på fanget, pust med magen.


Sangen kan brukes som en rammeaktivitet hvor barnet oppmuntres til å delta med stemmen. Tilpass tempo, dynamikk og karakter for å møte barnets følelsesuttrykk. Man kan også jobbe med å gjenkjenne og uttrykke ulike følelser. Lengden på delene hvor barnet fyller inn kan være korte eller lange.

Toner i vår kropp

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.