Gå til hovedinnhold

Redesign av silo

Rundt omkring i Norge står det mange siloer som ikke lenger er i bruk.  I dag ser vi en økende interesse for gjenbruk av eksisterende byggmasse, noe som både har miljømessige fordeler og er  i tråd med samfunnets fokus på bærekraft.  I dette undervisningsopplegget får elevene jobbe med bl.a. redesign, stedsanalyse, funksjonskrav og visualisering av nye bærekraftige løsninger i arkitekturen.

Gjennomføring

Opplegget er delt inn i tre ulike deler:

Del 1: Digitale ferdigheter
Del 2: Stedsanalyse
Del 3: Visualisering og presentasjon

 

Del 1: Digitale ferdigheter

Oppgaven krever grunnleggende ferdigheter i følgende programmer:

Sketchup: Sketchup er et 3D modeleringsprogram som finnes i mange versjoner. I dette opplegget er gratisversjonen Sketchup Make brukt. Man kan bruke Pro-versjonen i 30 dager uten å betale. Det er viktig at elevene kjenner de forskjellige verktøyene i programmet.

Photoshop: Skjermbilder fra Sketchup og fra kartdata settes inn i Photoshop slik at de kan kombineres.

InDesign: En plansje i A2 lages i InDesign. Innholdet er de kombinerte bildene fra Photoshop. Her legges også relevant tekst om prosjektet inn. Poenget her er å selge ideen slik at prosjektet kan realiseres.

Elvene tilegner seg grunnleggende ferdigheter i gratisversjonen av Sketchup, i Photoshop og InDesign og hvordan tilegne seg ferdigheter i et digitalt program ved å bruke tutorials på Youtube.

 

Del 2: Stedsanalyse

Hva er en stedsanalyse? Her er to litt forskjellige definisjoner:

«En måte å systematisere kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. Det er særlig aktuelt som grunnlag for planutarbeidelse, byggesaksbehandling og som del av konsekvensutredninger».
Kilde: https://www.miljolare.no/info/ordliste/#SEn stedsanalyse «skal kartlegge hva stedet inneholder av ressurser og hvilke verdier som er knyttet til ressursene. Den skal også kartlegge hvordan ressursene brukes og forvaltes og gi grunnlag for en planlegging for framtiden. En stedsanalyse skal gi kunnskaper om et steds historie, dagens situasjon og framtidsmuligheter og gi grunnlaget for en helhetlig forståelse av stedet».
Kilde: https://geografi-vgs.cappelendamm.no/vgsamf/begrep.html?tid=1211760

En stedsanalyse vil være like forskjellig som hvert sted er forskjellig, se bare her:

En liten tomt på Nordpolen. Bakken er av is. Det er veldig kaldt. Lyset fra solen er enten alltid til stede eller helt fraværende på grunn av årstidene. Når solen er oppe ser vi på banen til solen på himmelen for å gjøre valg i forhold til vinduer.  Det kan være svært ekstremt vær uten ly fra skog og fjell og lignende.  Det kan komme en isbjørn, så styrken på byggets ytre blir en faktor.

En liten tomt midt i London. Det er mye regn og gjennomsnittstemperaturen ligger på 10 grader.  Tomten ligger stort sett i le og har på bakkenivå sol fra kl. 12-14 på dagen. Under bakken er det omfattende infrastruktur som vann og kloakk mm. Det er planlagt en undergrunnsbane med stasjon to kvartaler unna. Området domineres av forlatte produksjonslokaler, kunstnerverksteder og en befolkning fra lavere inntektsklasse. Det er i økende tendens flere og flere kafeer som dukker opp. Billige tomter og eksisterende bygg er kjøpt opp av boligutviklere. Det forventes økt interesse og tilstrømming av lavere middelklasse til området, noe den planlagte T-banestasjonen vil bidra til. En park i området har vært preget av kriminalitet, men på grunn av økt kulturell aktivitet fra befolkningen er kriminaliteten på vei ned. Befolkningen savner tilbud som barnehage og skoler.

 

Det viktigste med stedsanalysen er å samle inn mest mulig relevant informasjon i forhold til oppgaven man skal løse, nemlig gjenbruk av silo i dette tilfellet. Elevene velger seg en silo fra nærområdet eller fra nærmeste større by.  Ved å bruke Kvasirs karttjeneste leter elevene seg fram til sin konstruksjon.

 

Kilde: https://kommunekart.com/klient/Fonnakart/ (Skriv inn adressen til siloen)

 

Google Maps og Google Earth
Du finner ofte gatebilder og 3D-bilder av tomten i Google Maps og Google Earth, men ikke alltid, og som regel ikke i landlige strøk. Det er også mulig å plassere 3D-modellen din inn i Google Earth, slik som dette:

Dersom siloen er i nærheten er det mulig å avtale en befaring på stedet. Man får da en følelse av stedet og kan samtidig hente inn informasjon om tomten og området rundt. I tillegg kan man gjøre egne oppmålinger som kommer til nytte i del 3.

 

Del 3: Visualisering og presentasjon

Når eleven har funnet et sted med en silo som skal redesignes, må betongmassen til den virkelige siloen først tegnes inn i Sketchup. Målene har man fra befaringen eller man kan gjøre antakelser på størrelse etter bilder og kartdata. (Standard størrelse kan være H: 12 m, O: 6 m, T: 20 cm)

Tittelen på elevens oppgave er adressen til siloen. Bilder og tekst som skal inn i presentasjonen er hovedsakelig hentet fra arbeidstegninger og stedsanalyse. Det er viktig at bildene fanger betrakterens øye og at teksten gir flere bilder eller forestillinger som selger ideen videre.

Visuell presentasjon, plansje, av Ida Aksland, Haugaland videregående skole

Det kreative arbeidet
Utformingen av den ferdige siloen er essensen i oppgaven og det som tar lengst tid. Elevene møter mange utfordringer når de begynner arbeidet i SketchUp. «Hvordan få programmet til å gjøre akkurat det jeg vil?» Svaret på det vil være like mange løsninger som det er ideer til siloer. Det er derfor viktig å bruke tutorials på YouTube for å finne løsninger på akkurat den utfordringen den enkelte til enhver tid står ovenfor. Husk også å lagre arbeidet underveis!!!

Arkitekter må alltid ha hodet sitt både innenfor og utenfor bygget de tegner. Når man for eksempel legger inn vinduer, så får man effekten av vinduet både innvendig og utvendig. Det er derfor viktig å tenke på interiør og eksteriør samtidig. I tillegg må utformingen av bygget fungere i forhold til stedet.

 

Presentasjon
I denne oppgaven skulle elevene utarbeide en digital presentasjon eller plansje for utskrift. Presentasjonen kan elevene godt arbeide parallelt med helt ifra tankekartet. Bilder elevene er fornøyd med legges i arbeidsdokumentet i Indesign eller Photoshop.

Å lage en plansje kan virke enkelt, men å lage en plansje som fungerer er adskillig vanskeligere. Å studere og reflektere over visuelle presentasjoner og plansjer på internett, inkludert plansjer laget av anerkjente arkitekter og arkitektfirmaer er obligatorisk. Dette kan også gjøres som en felles refleksjon i små eller større grupper.

I plansjene som er vis her er det brukt noen ulike effekter eller stiler i SketchUp. Her er fire «oppskrifter» enkle og virkningsfulle effekter. Lagre alle dokumenter og bilder i samme mappe, f.eks. med filnavn «Silo».

1) Dagslys (Sketchup)
I filmenyen øverst velger man View og Toolbars. Kryss så av på Shadows, se illustrasjonen under. Nå kan man stile på lys og skygger i den nye menyknappen som dukker opp øverst.

Eksporter bilde: Når du har fått virkningen du ønsker velges et perspektiv du liker. I filmenyen øverst velger man File, Export og 2D Graphic. Lagre i «Silo-mappen. Nå kan bildet hentes opp i Photoshop eller InDesign og brukes i plansjen.

2) Bakgrunn (SketchUp og Photoshop)
Finn et foto, f.eks. fra Google Streetview, eller ta et bilde selv fra det området siloen er tenkt plassert. Man kan eventuelt finne et vilkårlig foto med samme type natur som valgt lokasjon.

Se etter hvor skyggene faller, altså hvor lyset kommer fra. Endre dagslyset i SketchUp-modellen slik at det passer med fotoet. Juster perspektivet i Sketchup-modellen slik at perspektiv og størrelse passer inn i valgt foto. Eksporter Sketchup-filen i JPEG-format til «Silo» mappen.

Åpne valgt foto av natur i Photoshop. Opprett et nytt lag, og åpne den eksporterte Sketchup-filen. Velg Magic wand i Photoshop og fjern blå himmelflate og grønn «gressbunn» fra Sketchup-filen. Juster modellens plassering i naturfotoet slik at det ser mest mulig realistisk og virkelighetstro ut.

3) 3D tegningen i forskjellige stilarter. (Sketchup)
I filmenyen øverst velger man View og Toolbars. Hak av på Styles. Prøv deg fram med ulike stiltyper for å finne den som passer ditt konsept best.

Bruk av ulike stiler i SkechUp: Brush Strokes, Blueprint og X-ray

Eksporter bildet: Når du har fått den virkningen du ønsker velges det perspektivet du vil se modellen i. I filmenyen øverst velger man File, Export og 2D Graphic. Lagre i «Silo» -mappen. Nå kan bildet hentes opp med Photoshop eller InDesign for å brukes i plansjen.

4) Materialer og vinduer som reflekterer lyset (Sketchup)

Materialer: Søk på Google etter et materiale som kan brukes på ytterveggen til siloen, f.eks. skifer tekstur eller slate texture. Engelsk søk veldig mange flere alternativer!

I bildesøk på Google velg Verktøy. I alternativene som kommer opp sorteres bildene etter bildekvalitet, farge osv.  Velg et bilde du vil ha og lagre det i samme mappe som Sketchup filen.

I SketchUp åpnes så Materials fra Default tray.  Klikk videre på Create materials og en ny boks kommer opp. Kryss av på Use texture image og velg bildet du lagret fra filmenyen. OBS! Du har flere valg når det gjelder farge og størrelse på teksturen i denne boksen. Prøv deg fram. Fyll så teksturen inn på modellens overflate med Paint bucket. Se illustrasjon under.

Vinduer: For å lage vinduer som reflekterer lyset trykker man i rulleboksen på Materials og velger Glass and Mirrors og velger ett av de transparente alternativene, f.eks. Translusent glass sky reflection, se illustrasjon:

 

 

Plansje av silodesign, tekst og bilder. Elevarbeid.

Visuell presentasjon, plansje, av Guro Kalstveit

 

Plansje med silodesign, tekst og bilder. Elevarbeid

Visuell presentasjon, plansje, av Helene Syre

 

Litteraturliste

Utdanningsdirektoratet. (2017). Læreplan i arkitektur og samfunn – valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA5-01). Hentet 06.06.18: https://www.udir.no/kl06/KDA5-01

Vurdering

Lav måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse
Beskrive og eksemplifisere berekraftige løysningar i arkitekturen Kan fortelle noe om bærekraftige løsninger. Kan fortelle om bærekraftige løsninger som er gjort i eget prosjekt. Kan forklare med eksempler og refleksjon bærekraftige løsninger som er gjort i eget prosjekt.
Bruke digitale verktøy, tegning og modeller ved studium av rom og kunne diskutere kvalitet og utføring. Viser grunnleggende
ferdigheter i digitale program.
Viser tekniske ferdigheter i alle de digitale programmene. Ferdig produkt er inspirert fra skissene. Viser svært gode tekniske ferdigheter i et stort utvalg verktøy i alle de digitale programmene. Ferdig produkt er tydelig inspirert fra skissene.
Visualisere storleikstilhøve og romdanning ved hjelp av menneskekroppen. Noen størrelser av arkitektoniske elementer i modellen stemmer. Det meste av størrelser av arkitektoniske elementer stemmer. Plassering av arkitektoniske elementer som etasjeskiller, vinduer og dører stemmer helt og man får et bilde av hvordan modellen ville vært i virkeligheten.
Analysere og vurdere behov for ny utforming av rom ut frå funksjonskrav. Noen tanker om ny utforming har styrt utformingen av siloen. Den nye utformingen av siloen er basert på tanker og vurderinger om funksjonskrav. Prosjektets tenkte funksjon er basert på reflektert analyse og behovsvurdering fra stedsanalysen.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.