iframe{width:100%;}table a {display: inline-block;} Gå til hovedinnhold
illustrasjon

Temapakke: Å skape i natur

Å skape i natur er den første av flere temabaserte pakker i kunst og håndverk.

Målet med pakken er å inspirere til å ta i bruk naturen som læringsarena for å fremme skaperglede, engasjement og utforskertrang. Respekt for naturen, miljøbevissthet og bærekraft er sentralt i det nye læreplanverket. Å skape i natur viser flere veier inn til tverrfaglig undervisning, der sansing og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter er sentralt.

Temapakken passer for deg som underviser på mellom- eller ungdomstrinnet, men er svært relevant også på høyere nivå.

Kunst i natur
kunstpraksis og kilde til bærekraft
Organismer i fjæresona
Omvendt klasserom
Naturvev

Innholdet i pakken 

Innholdet tar utgangspunkt i nye læreplaner for kunst og håndverk. Pakken er, som modellen over viser, delt inn i fem delelementer:

  • En inspirasjonsvideo, «Kunst i natur»
  • En fagartikkel, «Sence of place   –  Land art som kunstpraksis og kilde til bærekraft»
  • En fagartikkel, «Organismer i fjæresona»
  • Tre flipped classroom-ressurser: videoer og framgangsmåte
  • Et undervisningsopplegg, «Naturvev»

Med dette får du som lærer noe teoretisk, noe skapende, noe didaktisk, noe reflekterende og noe å ta med tilbake til klasserom og verksted.

De enkelte elementene settes sammen etter ønske og behov, men vi anbefaler at du ser dem i sammenheng.

Lykke til med å skape i natur!

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.