Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Se filter

Nullstill | Viser 16 ressurser

Drama som læringsform i fagfornyelsen

På hvilken måte kan drama som læringsform anvendes for å styrke elevenes dybdeforståelse i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling? Malin Kathrine Vik er dramapedagog og tok sin master i drama og teaterkommunikasjon ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet våren 2020. I denne...

Skaperglede

Hva karakteriserer skaperglede? Hvordan kan man tilrettelegge for skaperglede, og på hvilke måter kan skaperglede komme til uttrykk? Dette er spørsmål mange lærere stiller seg nå når det nye læreplanverket skal implementeres. Siri Hauge Solbakken har gjennom sitt masterprosjekt undersøkt ulike aspekter ved begrepet skaperglede. I denne artikkelen deler hun...

Elever i møte med Havmannen

I dette undervisningsopplegget viser Ann-Hege Fjelddahl oss hvordan geststaltteoriens varhetssoner kan omsettes til estetiske læringsprosesser for elever i ungdomsskolen. Opplegget tar for seg hvordan man aktivt kan ta i bruk sansene i møtet med kunst og bruke erfaringene som inspirasjon til å utvikle fortellinger i tekst og bilde.

Dybdelæring og skapende arbeidsprosesser

Hvordan kan dybdelæring defineres i forhold til kunstfaglige arbeidsprosesser? Hvordan kan dybdelæring oppstå? Disse to spørsmålene er utgangspunktet for Cathrine Fuglestad når hun forsker på egne skapende prosesser. Artikkelen er basert på Fuglestads masteravhandling Med dyp involvering i skapende arbeidsprosesser. Vi får et spennende innblikk i hennes egne skapende arbeidsprosesser...

Et sanselig møte med Havmannen

Den nye læreplanen for kunst og håndverk vektlegger blant annet kreativitet, samt åpne og utforskende prosesser. Enkelte kjerneelementer og tverrfaglige tema omhandler elevenes utforsking av samtidens visuelle kultur, som kilde til opplevelser og inspirasjon til egen skapende praksis. Ann-Hege Fjelddahl, lektor ved Rana ungdomsskole, har i sin masteravhandling undersøkt hvordan...

 • Kunst og håndverk (12)
 • 1.-4. trinn (8)
 • 5.-7. trinn (12)
 • Estetiske læringsprosesser (16)
 • 8.-10. trinn (13)
 • Filmer (2)
 • VGO - KDA (5)
 • Lærerutdanning (6)
 • Artikler (11)
 • Bærekraftig utvikling (4)
 • 1-3 skoletimer (2)
 • Undervisningsopplegg (5)
 • Drama (1)
 • Demokrati og medborgerskap (2)
 • Folkehelse og livsmestring (5)
 • Design og arkitektur (2)
 • Kunst og visuelle virkemidler (2)
 • Kreativitet (4)
 • VGO - HDP (1)
 • 8 skoletimer eller mer (3)
 • Grunnleggende ferdigheter (2)
 • Videregående skole (4)
 • VGO - DH (2)
 • Musikk (1)
 • Design og redesign (1)
 • Produksjon for scene (tidligere sal og scene) (1)
 • Musikk, dans og drama (1)
 • Drama og samfunn (1)
 • Teater i perspektiv (1)
 • Teaterproduksjon (1)
 • Musikk i perspektiv (1)
 • Dans i perspektiv (1)
 • Musikk (1)
 • Dans (1)
 • Grunnskole (3)
 • Valgfag (1)
 • VGO - MDD (1)
 • Kulturskole (1)
 • Den kulturelle skolesekken (1)
 • Kulturarv (tidligere levende kulturarv) (1)
 • Tverrfaglige tema (1)
 • Kunst og håndverk (2)
 • Samisk (1)
 • Nivå (2)
 • Fag (1)
 • 4-8 skoletimer (1)
 • Vektlage områder (1)
 • Tema (1)
 • Type ressurs (1)
 • Spesialundervisning (2)
 • Tilpasset opplæring (2)

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.