Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

gitarspillende ungdom med publikum

Foto: Marcus Neto/Unsplash

Produksjonsplan – et nyttig verktøy i arbeid med forestillinger

Her finner du tips til planlegging, gjennomføring og etterarbeid av skoleforestillinger- og produksjoner.

Mange skoler har en eller annen form for produksjon, forestilling eller andre arrangement i løpet av skoleåret.  Som et verktøy og en kvalitetssikring av planlegging, gjennomføring og etterarbeid, har Byåsen skole i Trondheim i samarbeid med Norsk kulturskoleråd utarbeidet en produksjonsplan til hjelp i arbeidet med forestillinger.  Dette støttemateriellet viser hvordan produksjonsplan som verktøy kan brukes på både små og store produksjoner.

Planen kan også anvendes i barnehage med tilpasninger.

Byåsen skole deltok i Det nasjonale grunnskolenettverket til Kunst- og kultursenteret fra 2014-2016.

INTRODUKSJON

Byåsen skole gjorde seg gode erfaringer med bruk av produksjonsplan for skoleforestillinger i forbindelse med et prosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd i årene 2008-2011. Gjennom kursing ble blant annet Byåsen skole opplært i å bruke produksjonsplan som verktøy til større og mindre forestillinger på skolen.

En produksjonsplan tydeliggjør ulike ansvarsoppgaver til alle involverte: Hvem gjør hva, for hvem, med hvem, når, hvor, hvor lenge, hvorfor og hvordan. Punktene fylles inn i planen og oppdateres underveis. Det er her viktig med ny revideringsdato på første side for hver gang planen oppdateres. Med en slik plan får man struktur i samarbeide mellom de involverte i produksjonen, det motiverer og kan gjenkjennes av de involverte. Det er her viktig å ha rammefaktorer og budsjettramme klare før man setter i gang. Den skal gi alle en følelse av felleskap gjennom å lage en plan som fungerer.

En produksjonsplan skal inneholde:

• Tittel på produksjonen
• Navn på de som eier produksjonen
• Rammebetingelser
• Ansvarsfordeling, med navn, telefonnumre og e-postadresser
• Arbeidsgrupper, en bemanningsplan som listes opp for hver produksjon
• Milepæler, angir viktige datoer for produksjonen
• Fremdriftsplan, viser hvordan aktiviteten er tenkt fra uke til uke. Detaljer er viktig, og møtedatoer med tematikk

Vedlagt finner dere eksempler og maler som Byåsen skole har benyttet og som lett lar seg tilpasse både små og store produksjoner.

• Norsk kulturskoleråd har laget en nettside som heter Kulturskolebanken – En verktøykasse for kulturproduksjoner. Her ligger det både skjemaer, maler, eksempler, sjekklister og tips til teknikker.
 Spelhandboka.no er en nettside som skal være et hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjektet. Inneholder blant annet tips til oppsett for produksjonsplan.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.