Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Fant 121 resultat

Musikk i spesialundervisningen – tilrettelagt musikkundervisning i lys av fagfornyelsen

Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune er en spesialskole med over 100 elever med diagnoser innenfor autismespekteret, multifunksjonshemming og spesifikke lærevansker. Mange har sansetap, og mange bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i opplæringen. I denne artikkelen gir Merete Lippert Tobiassen, musikkterapeut ved Haug, et innblikk i sitt arbeid...

Tilpassa musikkopplæring med musikkteknologi

Ved å ta i bruk ein kombinasjon av datateknologi, tilgjengelegheitsteknologi og musikkteknologi er det ingen grenser for kven som kan få undervisning i musikk. SKUG-senteret ved kulturskolen i Tromsø er eit ressurssenter for spesielt tilpassa musikkundervisning. I denne artikkelen skriv Elin Skogdal og Einar Berg-Olsen ved SKUG-senteret i Tromsø om tilpassa musikkopplæring...

I Bob Dylans landskap- musikk som språk

Fra høsten 2011 til våren 2012 har barnehagen med Bob Dylan som utgangspunkt fordypet seg i musikk som språk. Vinner av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2013!

Musikk som kreativ kunnskap og kompetanse?

Arild Johnsen fremhever i denne artikkelen at fremtidens skole trenger gode, reflekterte og dedikerte musikklærere med både teoretisk, praktisk og utøvende kompetanse. Artikkelen ble skrevet i forbindelse med Kunst- og kultursenterets tiårsjubileum i 2017.

Språkløype i musikk

Vi har utviklet en Språkløype i musikk. Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Kompetanseutviklingspakkene skal brukes til felles, profesjonell kompetanseutvikling på den enkelte arbeidsplass, og ledes lokalt av ledere og ressurspersoner. Språkløypen i musikk fokuserer på lesing og skriving i musikkfaget. Denne ligger...

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 1 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene...

Å skrive i musikk

Det tradisjonelle skriftspråket med bokstaver finner du også i musikk-undervisningen. Men er det alt som skal til for å kunne skrive i dette fagene? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte skrivemetoder i undervisningen.

Digitale ferdigheter i musikk

Hva innebærer det å ha digitale ferdigheter i et fag som musikk eller kunst og håndverk?  Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike virkemidler i den praktiske undervisningen.

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 2 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene...

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 4 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene...

Dikt og musikkfusjon – et tverrfaglig opplegg del 3 av 4

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene...

Skapende dans i lærerutdanningen – sett i lys av fagfornyelsen

Eli Torvik, danseviter og universitetslektor ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i Levanger, skriver i denne fagartikkelen om den skapende dansens plass i lærerutdanningen sett i lys av fagfornyelsen. Vi ønsker å løfte fram et perspektiv der dansen ses i et større lærings- og dannelsesperspektiv, med...

Kunstner i barnehage – erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og kunstner

Dette heftet presenterer to prosjekter som viser hvordan barnehage og kunstner kan samarbeide for å øke kvaliteten innenfor fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Den kunstfaglige kompetansen til en profesjonell kunstner har en egen verdi i det kunstpedagogiske arbeidet i barnehagen, og kan være et supplement til det barnehagen jobber med og utvikler på egen hånd.

Smartteknologi i kunst og kulturfag – apper for elever med funksjonsnedsettelser

Kunst og kultur er viktige elementer i menneskers liv. Det å kunne oppleve og kunne uttrykke seg med visuell kunst, musikk og bevegelse betyr mye for oss. Noen trenger spesiell tilrettelegging for å få dette til. I denne artikkelen viser Hilde Fresjarå fra Fagsenteret for NAV hjelpemidler og tilrettelegging, eksempler...

Dissimilis – et tilrettelagt kulturtilbud

Dissimilis tilbyr tilrettelagte aktiviteter innen musikk, dans og teater til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Gjennom deltakelse og opplæring i musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine kunstneriske ressurser.

Kan du spille et bilde?

Undervisningsopplegg for 2. årstrinn som tar utgangspunkt i bildet «Kvinne med blomst i hånden» av Pablo Picasso. Formene og fargene i bildet brukes til å skape egne rytmer og musikkuttrykk.

Øv gitar/ukulele med digital hjelp

Dette undervisningsopplegget ser på en av mange muligheter for hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i den daglige musikkundervisningen. Ved hjelp av iPad og appen iReal Pro lærer elevene seg å spille på akustiske instrumenter.

Sirkus og akrobatikk på timeplanen

Dette undervisningsopplegget er tilrettelagt skole med utgangspunkt i et prosjektarbeid med sirkus som tema i barnehagen. Opplegget egner seg for undervisning i kunst og håndverk, norsk/drama, kroppsøving og musikk på småtrinnet i grunnskolen.

Samarbeidsprosjektet Ariadne

Hva skjer når elever i videregående skole møter Ariadne fra Naxos? Kan slike møter føre til læring og dannelse? Les om samarbeidsprosjektet der elever og lærere kommer tett på profesjonelle aktører innen opera.

Tips og Triks (II) – DI-bokser

DI er en forkortelse for Direct Input og omtales ofte som en DI-boks. DI-boksens bruksområde er mellom en ubalansert/ujevn lydkilde med jack-plugg og en mikser; som for eksempel en akustisk gitar, et keyboard, en digitalpiano eller andre lydkilder som sender et ubalansert/ujevnt signal. Vi skiller mellom mono og stereo DI-boks...

Lag et enkelt akkompagnement på iPad – Del 1 av 3

Målet med dette undervisningsopplegget er å vise deg hvordan du enkelt kan ta i bruk iPaden som verktøy og instrument i musikktimen. Den fungerer både for elevgrupper som skal lage noe eller musisere sammen og for den enkelte lærer som trenger et bakgrunnskomp til koret, bandet, solisten eller andre sammenhenger....

Lag et enkelt akkompagnement på iPad – Del 2 av 3

Målet med dette undervisningsopplegget er å vise deg hvordan du enkelt kan ta i bruk iPaden som verktøy og instrument i musikktimen. Den fungerer for elever og elevgrupper som skal lage enkle lydkulisser/lydkomposisjoner eller andre lydbaserteoppgaver. Dette undervisningsopplegget kan også gjerne brukes på tvers av fag, for eksempel i norskfaget...

«Malingens uttrykk» – å bruke kunsten til å uttrykke følelser

I kunstprosjektet «Malingens uttrykk» har Bortigard barnehage i Bergen latt seg inspirere av malingen og ulike kunstneres vide uttrykksformer gjennom kunsthistorien og forbundet dette med uttrykk for følelser.  Ideen har vært å gjøre kunsten levende og tilgjengelig for barna. Bortigard barnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i...

Street Art- utforsking av visuelle uttrykk

Kampen kunstbarnehage utforsket nærmiljøet og byen sin, fant ulike kunstuttrykk som skjulte seg rundt omkring og skapte egne uttrykk. Vinner av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2013!

Indianerne kommer- Kreativitet, vern og respekt for natur

I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte flere verdier som barnehagen delte med indianerne og som de ville formidle til barna: Vern og respekt for natur, en kreativitet som bruker alt som finnes...

«SPOR gjorde meg synlig i landskapet» – om kunst og inkludering

Kunst er en unik arena til å skape noe sammen, fra forskjellige ståsteder, men på lik linje. SPOR er et samarbeidsprosjekt mellom to videregående skoler i Kristiansand og Kilden Dialog ved Kilden Teater og Konserthus. I SPOR-prosjektet er elever med og uten funksjonsnedsettelser sammen om å lage en forestilling av...

Jubileumsfest med Emil og Pippi- Samarbeid mellom barnehage og kulturskolen

Pilotprosjektet KOM!Barnehage hadde som mål å finne gode samarbeidsmodeller mellom kulturskole og barnehage. I tillegg var det et ønske om å høyne kvaliteten på de estetiske fagene i barnehagen. Dette lyktes barnehagen og kulturskolen med gjennom KOM-prosjektet. Jubileumsforestillinga med Emil og Pippi er et eksempel på hvordan de har videreført...

Filmadeus

Med film som verktøy, er dette en tverrfaglig og prosjektbasert undervisning for 8.-10. Trinn. Undervisning foregår hovedsaklig i skoletiden, men krever en omorganisering av skolehverdagen.

Lokal kultur til små ranværinga

Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen kultur og blir stolte av å være «ranværinga». Kirkebakken kulturbarnehage i Mo i Rana vant den nasjonale barnehageprisen i 2009 med dette prosjektet.

Teaterfabrikken

Teaterfabrikken tilbyr en prosjektbasert, tverrfaglig undervisning som kan tilpasses alle klassetrinn.

Frå barnehage til skole

Dette heftet viser fire praktiske døme på korleis barnehagen kan inspirere til godt arbeid med kunst og kultur på småtrinnet i grunnskulen. Kanskje kan dette bidra til å auke forståinga for og kunnskapen om korleis ein kan jobbe med kreative læringsprosessar i møte med små barn – utifrå eit perspektiv der barn lærer best i...

Klovnefilm- teater og filmskaping i barnehagen

Barna i Villa Matilda i Arendal og Grimstad har laget sin helt egen klovnefilm. Gjett om det var gøy, spennende og tøysete på en gang! I filmen møter vi mange ulike klovner. Noen tøysete og glade mens andre er alvorlige og spente. Alle barn fra 1-6 år deltok på ulike...

Tips og Triks (V) – Miksere del 1

Miksere lages i utallige variasjoner, hvor forskjellige produsenter har ulike standarder for tilkobling, navn på elementene og rutingen innad i mikseren. I denne ressursen har vi tatt utgangspunkt i en kanal på en vanlig analog mikser produsert av Behringer (Eurorack UB2442FX-PRO.) for å forklare hva de enkelte elementene gjør.

Instrumentbygging i barnehagen

Oppdag hvordan man med enkle materialer og verktøy kan lage egne instrumenter som kan danne et helt orkester! I prosjektbeskrivelsen finnes detaljert beskrivelse av hvilket utstyr og hvilke materialer som trengs, og hvordan man går frem, trinn for trinn.

Teaterkostyme – et tverrfaglig samarbeid

Dette er en oppgave der elevene jobber med designprosessen med inspirasjon fra en tekst. Finn et utdrag fra et dramastykke eller et eventyr. I denne oppgaven er Peer Gynt i Dovregubbens hall brukt som eksempel. Elevene skriver seg inn i teksten, med fokus på beskrivelser av antrekkene til aktørene. Å lage et...

Sammen om søppel

Et tverrfaglig samarbeid mellom kulturskole, skole og SFO. For 3.-4. trinn. Samarbeidet inkluderer forskjellige kunstuttrykk, med temaet søppel som utgangspunkt.

Animasjon med nettbrett

«Pizza, det slappe øyet og Walt Disney» er et praktisk krasjkurs i animasjonens grenseløse verden. Ved å bruke iPad og den lettfattelige Stop Motion Studio-appen hopper du over flere av leddene som tidligere har komplisert animasjon i klasserommet. Den praktiske økten starter med en 5 minutters videointroduksjon hvor den kryptiske...

Ås internasjonale kultursenter

Kulturskolen kan være et møtested for flere etniske grupper i en kommune. Her finner du noen eksempel på hvordan man kan jobbe for å skape oppsøkende tilbud for internasjonale miljø.

Eksamen i kunst og håndverk?

Hvilke muligheter og utfordringer kan en eksamen i kunst og håndverk gi, og hvilke holdninger eksisterer hos lærere som underviser i faget? Denne artikkelen bygger på Mina Zvanuts masteravhandling der hun gjennom teoretiske undersøkelser og praktisk-estetisk arbeid med silketrykk, belyser og drøfter ulike aspekter ved eksamen i kunst og håndverk....

Trollfjell her nord – drama i barnehagen

Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av prosjektet Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt et samarbeid med dramaturg Ida Jørgensen fra Bodø kulturskole. Hun har gjennom høsten 2013 og våren 2014 vært i barnehagen for å dele sin kunnskap og gi inspirasjon om hvordan...

Mixologi – et grunnskurs

Teknisk innsikt om hvordan man «får lyd» på en scene eller øvingslokale er vikitg kunnskap uansett hvilken rolle man har i et show eller oppsetning. Dette kan sees på som en av de grunnleggende ferdighetene innenfor et slikt fagområdet. Opplegget kan regnes som en introduksjon til emnet, og kan senere...

Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati – et kunstprosjekt

I denne fagartikkelen beskriver Ole Kristian Herwell ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom Stuenes skole i Arendal og universitetet. Ved å involvere og gi alle elevene en tydelig stemme både før, under og etter utsmykkingsprosjektet, tyder resultater fra spørreundersøkelser på at elevene oppfatter utsmykkingens innhold...

Estetikk og matematikk

I prosjektet «Estetikk og matematikk» har Betha Thorsen Kanvas-barnehage brukt romlige installasjoner på varierte måter. Prosjektet fokuserer på kroppslighet, og viser hvordan matematikk for de yngste kan være utforskende og estetisk. Betha Thorsen Kanvas-barnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2017 for dette prosjektet.

Barnehageprisen

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur har vært delt ut siden 2008. Her finner du hefter med presentasjon av vinnerbarnehagene fra årene 2008 til 2013, og link til vinnerprosjektene fra 2015 og 2017.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.