Gå til hovedinnhold
Barn i kostymer på en scene.

Med brask og bram. Operaen skal fram! Operaforestilling med 5-åringer

Et prosjekt der femåringene i seks barnehager gikk sammen, lagde og fremførte sin egen operaforestilling. Hovedgårdsonen barnehager vant den nasjonale barnehageprisen i 2011 for dette prosjektet.

Opera for barnehagebarn! 50 femåringer fra barnehagene deltok i operaforestillinger, fordelt på tre ulike operaer: Askepott, Hans og Grete og Dokkedoktoren. Prosjektet startet med lek og rollespill, så fordypning i musikk og roller og til sist forestilling i kulturhuset.

Mål for prosjektet

  • Barna får utvidet sin musikalske horisont.

Gjennomføring

Bakgrunn for prosjektet

Hvorfor
Med dette prosjektet ønsket vi å utvide barnas musikalske horisont. Omfanget var tenkt fordypning med et utsnitt av operalitteratur. Vi ansatte i barnehagen opplever at de fleste barn er ukjente med opera som musikkform. Vår musikkpedagog har sin utdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium, med fordypning i klassisk sang. Våre barnehager hadde også et ønske å gjennomføre et felles prosjekt for avdelingene som har femåringer, hos oss kalt «skoleknerter», slik at de skulle bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger og hus før skolestart.

Hvordan
Musikkpedagogen tok initiativ til å drøfte tanker omkring prosjektet med virksomhetsleder og de seks pedagogiske lederne som har femåringer på sine avdelinger. Involvering i tillegg til en bred forankring på flere nivåer i organisasjonen i forkant av prosjektet viste seg å være viktig. De ansatte ble veldig engasjerte og ekstra motiverte når prosjektet skulle starte.

Arbeidsmåte

Barnehagene våre har musikkstunder med musikkpedagogen hver uke, og vi skal ivareta barnas musikkglede og kreativitet med sang, musikk og dans. De begynner med dette helt fra de er ett år, og det følger dem som en del av barnehagens innhold til de slutter hos oss. I våre barnehager er vi opptatt av å gi barna mange og ulike opplevelser av kunst og kultur. Vi har hatt flere egne konserter, i tillegg til at vi selv har vært på konserter og forestillinger i vårt lokale miljø, og vi har ved flere anledninger vært i operaen.

Gjennomføring

En prosjektgruppe la planer for organisering, ansvarsfordeling og innhold.

Eksempler:

  • Valg av opera
  • utdrag de enkelte barnegruppene skulle jobbe med.
  • Arbeidsfordeling med selve forestillingen, praktiske oppgaver som kostymer, kulisser, booking av lokaler, engasjere musiker, engasjere lys- og lydteknikker, presseansvarlig og utarbeide invitasjon og programblad.

Musikkpedagogen valgte ut utdrag fra tre operaer; Askepott, Hans og Grete og Dokkedoktoren. Hun laget dialog til stykkene og satte opp forslag til et øvingsopplegg. Hver enkelt avdeling valgte det stykket de hadde lyst til å jobbe med. Det ble to avdelinger per opera, og det var i alt 50 barn som deltok. Fra januar til mai 2011 ble det gjennomført 19 øvelser per gruppe (en gang i uka a 45 min), som ble ledet av musikkpedagogen. De siste seks gangene varte øvelsene én time. Avdelingene brukte tid til høytlesning og samtaler med barna om stykkene de skulle bruke, slik at innholdet var gjenkjennelig før øvingene begynte. Som en del av innholdet i prosjektet valgte vi å ta med barna til Den norske opera og ballett hvor vi så operaen Askepott av Peter Maxwell Davies. Før forestillingen var vi på en flott omvisning med en kunnskapsrik og «barnevennlig» omviser. Vi så at barna var oppslukt av forestillingen. De satt som tente lys og fulgte aktivt med, og innimellom ble latteren vekket av denne moderne utgaven av Askepott.

De fire første øvingene for gruppene ble musikk og innhold tilrettelagt med lek og dramatisering. Alle barna kunne prøve forskjellige roller og de ble kjent med musikken og handlingen i stykkene. Videre fikk barna velge hvilke roller de ønsket å spille. For å gjøre det tryggere og mer motiverende for flere av barna å spille roller ble hver rolle spilt av to stykker som spilte sammen under hele forestillingen. Fordelingen løste seg veldig bra, flere valgte å spille sammen med en god venn. Barna fikk påvirke innholdet i replikker hvis de syntes noe var vanskelig å uttale, og noen fikk voksenhjelp for å tilpasse til sitt språklige nivå. Barna fikk også innenfor visse rammer velge kostymer. De hadde ideer og forslag til hvordan kostymene kunne se ut. Kostymene skulle barna ha med hjemmefra. Informasjon til foresatte ble gitt fra personalet med oppfordring til å bruke klær man allerede hadde hjemme.

I prosjektperioden viste barna mer og mer interesse og glede av å høre på operamusikk. Under øvingene var det engasjerte og glade barn, og i tillegg kunne vi se at musikken fikk betydning i hverdagen. Eksempel:

  • Ansatte observerte en dag flere av barna i lek ute i barnehagen, og i leken bruker de sanger fra operastykket de har lært.
  • Barn har spurt om voksne kan sette på musikken fra operastykkene når de er inne på avdelingen. Alle avdelingene hadde cd med musikken.
  • Jente som hadde rollen som askepott ville gjerne høre musikken om og om igjen og sang teksten med stor innlevelse. Dette var et musikkstykke som var krevende tekstlig.

Invitasjon ble sendt ut og 25. mai brakte det løs i Multisalen i Asker Kulturhus.
Flere uttalelser fra foreldre, i tillegg til hva vi observerte hos barna under og etter forestillingen viste en veldig positiv utvikling på selvhevdelse og eget selvbilde.

Mor: Jeg opplevde at Jonas vokste mye i løpet av prosjektet. Fra å være en gutt som sjelden hadde lyst til å si noe i samling til å bli trygg på sangene og rollen sin. På prøvene og fremføringen gikk det superbra og tror han følte en stor mestring som ga et godt påfyll til bedre selvbilde. Han fikk ha sin rolle sammen med bestevennen sin, noe som jeg er veldig glad for at ble tatt hensyn til, og noe som jeg tror var en viktig forutsetning for mestring av rollen og situasjonen!!

Mor: Operaprosjektet har vært en lærerik erfaring for vårt barn, hun blomstret i denne perioden, som hun nå har også tatt med seg i det første skoleåret sitt. Ikke bare det at det har gitt vårt barn en selvsikkerhet, men også se hvordan de har lært barna og spille på ”lag” og samarbeide. Fra å høre om prosjektet fra barnet vårt hjemme til å se alle barna på scenen, hvor de hadde en fantastisk forestilling for 200 personer – kan ikke beskrives. Vi som foreldre satt der som stolte lys og så vårt barn i en situasjon som vi aldri ville tro at hun kunne mestre, men der stod hun og strålte!

Barn synger på en scene.

Juryens begrunnelse

Hovedgårdsonen barnehager i Heggedal har faste musikkstunder med eigen musikkpedagog kvar veke og er opptekne av å ta vare på musikkgleda og kreativiteten til borna gjennom song, musikk og dans allereie frå dei er 1 år. Barnehagane går i operaen, besøker musikkhøgskolen, held eigne konsertar i lokalmiljøet og får besøk av ungdomsskulen som speler dokketeater for dei.

Denne måten å arbeide med kunst og kultur på, blir også inkludert i eit operaprosjekt som imponerer med mot, organisering og ei storstilt satsing på klassisk musikkuttrykk. Den klassiske opera utfordrar til aktiv lytting, og vi kan i rapporten lese at dei vaksne let borna få mykje tid og høve til å nærme seg temaet på ein leikande måte.

Personalet får ros for at de set seg eit tydeleg og klart mål: – Vi vil utvide bornas musikalske horisont. På same tid evnar dei og ivareta borna sine eigne initiativ og medverknad.

Eit stort kollektivt arbeid er lagt ned for å skape ei operaframsyning med 50 entusiastiske førskuleborn. Borna har undervegs lært mykje om scenekunst, eigne grenser som kan flyttast, meistring, gleda av å skape noko saman og dele med andre. Juryen håpar at Hovedgårdensonen barnehager sitt operaprosjekt kan inspirere andre til å tenkje stort!

Juryen for Barnehageprisen 2011 bestod av

Cathrine Jenssen er rådgiver med ansvarsområde barnehage og grunnskole til og med småtrinnet hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Som ansvarlig for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er hennes interesse å styrke og synliggjøre kunstfagene på barnehagefeltet. Jenssen er utdannet Sosialantropolog med samisk kultur, pedagogikk og kulturkunnskap i sin fagkrets og hun har arbeidet med undervisning i inn- og utland.

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er høgskolelektor i forming, kunst og håndverk ved institutt for førskolelærerutdanning på høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglærerutdanning og hovedfag i forming. I tillegg har hun studert historie, kunsthistorie og kunstformidling. Hun har som mangeårig førskolelærerutdanner arbeidet for å styrke barn rett til opplevelse og erfaring med kunst, og for at barnehager i samarbeid med kunst og kultursektoren skal legge til rette for barns kunstnerisk virksomhet med fokus på opplevelse, erfaring, medvirkning, kvalitet, mangfold og eget uttrykk. Hun er opptatt av å styrke barnehagens kunstfaglige virksomhet og for å gi kunstfagene større faglig forankring i barnehagen, førskolelærerutdanningen og i samfunnet.

Erik Duncan er utdannet M.Sc. i henholdvis Utdanningsledelse og Offentlig administrasjon. Førskolelærer med spesialisering i kunst & håndverk, samt grunnfag i Kunsthistorie. Aktiv skribent og Italia-entusiast, som har skrevet masteroppgave om Cittaslow og er pådriver for human stedsutvikling gjennom Allgrønn Omgivelser. Barnehagefaglig rådgiver ved Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole. Initiativtaker til og koordinator for det kunstfaglige kompetansebarnehage-nettverket tilknyttet Den Kulturelle Bæremeisen.

Mette Røbergeng er styrer i Kirkebakken kulturbarnehage som ligger i Rana kommune.Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning i forming og naturfag. Har gjennom flere år hatt ulike kurs og prosjekter for voksne og barn der hun bruker kombinasjonen musikk og drama. Med utgangspunkt i sine egne praktiske erfaringer trekker hun inn den enkeltes ressurser underveis, og har mottatt Rana kommunes kulturpris for sitt engasjement i det frivillige kulturliv. Hun er opptatt av at den lokale kulturen skal være bærebjelken i barnehagens pedagogiske plattform, og at personalet sammen med barna skal bygge opp sin kompetanse på dette området.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.