Gå til hovedinnhold

KROM – kropp i rom

KROM – kropp i rom dekker først og fremst en del formål i fagene musikk og kroppsøving, men også en av de fremste målene i den generelle delen av læreplanen (LK06).

Vinteren 2012 har vi gjennomført et KROM-prosjekt på 13 ulike skoler i Oslo, fra 1. klasse på barneskolen til 1. trinn på videregående. KROM – kropp i rom gir elevene plass i kunstneriske prosesser, og engasjerer elevene til refleksjon rundt hva kropp kan være og gjøre, samt hvordan et rom kan tas i bruk og endres ved hjelp av egen kropp og en rull maskeringstape. Elevenes innspill ble til en forestilling i klasserommet, der elevene selv deltok. Til slutt laget hver elev sin kropp/skulptur av maskeringsteipen.

Visjonen er å på sikt å få KROM – kropp i rom inn som et permanent tilbud i grunnkolen, enten som eget fag eller som større og mindre kunstprosjekter over en viss periode. Vi ønsker sammen med skole og lærere å arbeide for en helhetlig utdanning av eleven, der også skapende prosesser og den enkeltes uttrykk og valg får plass.

KROM – kropp i rom

Det kunstneriske arbeidet og metoder utviklet ved Rom for Dans settes nå i sammenheng med utdanning og skole. KROM – kropp i rom er Rom for Dans ved Camilla Myhre og Caroline W. Nesse sin fortsettelse og videreføring av arbeidet med å inkludere barn- og unge i dansekunst. Med dette settes velutviklede metoder og verktøy inn i et helhetlig system som kan formidles videre til pedagoger, lærerstudenter, kunstnere, barn i skolen og andre interesserte. På denne måten ønsker de å dele mangeårig opparbeidet kunnskap, kompetanse og erfaring om det å involvere barn i kunstneriske prosesser og å ta den enkeltes uttrykk på alvor.

I dette KROM – prosjektet har det blitt produsert ca 1000 teipskulpturer. Disse stilles ut som en liten utstilling på den enkelte skole frem til april. Deretter blir de en del av scenografien i forestillingen [´Bæ:re]. Elevene skal selv være med å frakte sin teipskulptur til Grünerhallen hvor forestillingen blir spilt. På denne måten får de også innblikk i en større kunstnerisk prosess og hvordan de selv er med å bidra til forestillingen.

KROM – kropp i rom er en ny måte å lære om kropp, bevegelse, rom og relasjoner på. KROM – kropp i rom´s grunnleggende tese er at alle mennesker, uansett alder, har et eget ekspressivt uttrykk, og en måte å bevege seg på og kommunisere gjennom kroppen, som er unik for dem. KROM – kropp i rom tar utgangspunkt i den enkelte elev, og vi spør „hva er kropp?“ eller „Hva kan kropp være?“

KROM – kompetanse: Vi tror at den enkeltes bevisstgjøring av eget forhold til kropp og rom, hvordan du plasserer deg, bruker og forstår de ulike rom i rommet, og hvordan du selv med enkle grep kan forandre rommet, kan hjelpe oss til å ta klarere valg og bli tydeligere i egen kommunikasjon. Ved å delta i KROM blir man tryggere på eget ståsted og øves i å se og bli sett. Man forstår seg selv og sin plassering i rommet og får redskaper til presentasjon og formidling. Kompetansen er nyttig både i kunstnerisk sammenheng og i annen kommunikasjon

KROM som kunstnerisk prosess styrker sammenhengen mellom kropp, bevegelse, rom, kreativitet, kommunikasjon, presentasjon og kunst, – der kunst forstås som en erkjennelsesvei, en kreativ inngang til dannelse og ny forståelse:
Ved å delta i utforskende, skapende, kunstneriske prosesser med kroppen, styrkes bevegelsesforståelsen, trygghet i egen kropp og tillit til eget ekspressive uttrykk.
Ved å forstå kroppens betydning og uttrykk i møte med andre og som en individuell, kommunikativ kraft, skapes toleranse for ulike uttrykk og individuelle valg. Ved å bli tryggere på eget ståsted, øves i å se og bli sett og forstå seg selv i rommet, får eleven redskaper til presentasjon og formidling, i kunstnerisk sammenheng og i annen kommunikasjon.

Tilleggsressurser

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.