Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

KROM – kropp i rom

KROM – kropp i rom dekker først og fremst en del formål i fagene musikk og kroppsøving, men også en av de fremste målene i den generelle delen av læreplanen (LK06).

Vinteren 2012 har vi gjennomført et KROM-prosjekt på 13 ulike skoler i Oslo, fra 1. klasse på barneskolen til 1. trinn på videregående. KROM – kropp i rom gir elevene plass i kunstneriske prosesser, og engasjerer elevene til refleksjon rundt hva kropp kan være og gjøre, samt hvordan et rom kan tas i bruk og endres ved hjelp av egen kropp og en rull maskeringstape. Elevenes innspill ble til en forestilling i klasserommet, der elevene selv deltok. Til slutt laget hver elev sin kropp/skulptur av maskeringsteipen.

Visjonen er å på sikt å få KROM – kropp i rom inn som et permanent tilbud i grunnkolen, enten som eget fag eller som større og mindre kunstprosjekter over en viss periode. Vi ønsker sammen med skole og lærere å arbeide for en helhetlig utdanning av eleven, der også skapende prosesser og den enkeltes uttrykk og valg får plass.

KROM – kropp i rom

Det kunstneriske arbeidet og metoder utviklet ved Rom for Dans settes nå i sammenheng med utdanning og skole. KROM – kropp i rom er Rom for Dans ved Camilla Myhre og Caroline W. Nesse sin fortsettelse og videreføring av arbeidet med å inkludere barn- og unge i dansekunst. Med dette settes velutviklede metoder og verktøy inn i et helhetlig system som kan formidles videre til pedagoger, lærerstudenter, kunstnere, barn i skolen og andre interesserte. På denne måten ønsker de å dele mangeårig opparbeidet kunnskap, kompetanse og erfaring om det å involvere barn i kunstneriske prosesser og å ta den enkeltes uttrykk på alvor.

I dette KROM – prosjektet har det blitt produsert ca 1000 teipskulpturer. Disse stilles ut som en liten utstilling på den enkelte skole frem til april. Deretter blir de en del av scenografien i forestillingen [´Bæ:re]. Elevene skal selv være med å frakte sin teipskulptur til Grünerhallen hvor forestillingen blir spilt. På denne måten får de også innblikk i en større kunstnerisk prosess og hvordan de selv er med å bidra til forestillingen.

KROM – kropp i rom er en ny måte å lære om kropp, bevegelse, rom og relasjoner på. KROM – kropp i rom´s grunnleggende tese er at alle mennesker, uansett alder, har et eget ekspressivt uttrykk, og en måte å bevege seg på og kommunisere gjennom kroppen, som er unik for dem. KROM – kropp i rom tar utgangspunkt i den enkelte elev, og vi spør „hva er kropp?“ eller „Hva kan kropp være?“

KROM – kompetanse: Vi tror at den enkeltes bevisstgjøring av eget forhold til kropp og rom, hvordan du plasserer deg, bruker og forstår de ulike rom i rommet, og hvordan du selv med enkle grep kan forandre rommet, kan hjelpe oss til å ta klarere valg og bli tydeligere i egen kommunikasjon. Ved å delta i KROM blir man tryggere på eget ståsted og øves i å se og bli sett. Man forstår seg selv og sin plassering i rommet og får redskaper til presentasjon og formidling. Kompetansen er nyttig både i kunstnerisk sammenheng og i annen kommunikasjon

KROM som kunstnerisk prosess styrker sammenhengen mellom kropp, bevegelse, rom, kreativitet, kommunikasjon, presentasjon og kunst, – der kunst forstås som en erkjennelsesvei, en kreativ inngang til dannelse og ny forståelse:
Ved å delta i utforskende, skapende, kunstneriske prosesser med kroppen, styrkes bevegelsesforståelsen, trygghet i egen kropp og tillit til eget ekspressive uttrykk.
Ved å forstå kroppens betydning og uttrykk i møte med andre og som en individuell, kommunikativ kraft, skapes toleranse for ulike uttrykk og individuelle valg. Ved å bli tryggere på eget ståsted, øves i å se og bli sett og forstå seg selv i rommet, får eleven redskaper til presentasjon og formidling, i kunstnerisk sammenheng og i annen kommunikasjon.

Tilleggsressurser

Relaterte ressurser

Omvendt danseundervisning

Dette undervisningsopplegget baserer seg på hvordan en kan tillegne seg kunnskap fra ulike dansere og dansepedagogers kompetanse gjennom bruk av...

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.