Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Mørkhudet mann som danser i en godt opplyst kjeller

Foto: Drew Graham

Omvendt danseundervisning

Dette undervisningsopplegget baserer seg på hvordan en kan tilegne seg kunnskap fra ulike dansere og dansepedagogers kompetanse gjennom bruk av Flipped classroom.

Alle lærere har kompetanse som er viktige i klasserommet. Samtidig har alle lærere noen kompetansehull – eller i hvert fall områder de ikke mestrer like godt som andre. Her er det hensiktsmessig å utnytte andres kompetanse så godt som mulig, og dette opplegget baserer seg på mange ulike dansere og dansepedagogers kompetanse på et område der mange musikklærere ikke selv føler seg trygge. Elevene kan lære mer stilsikre koreografier og strebe etter et høyere nivå. Det tror jeg bidrar både til en mer engasjerende læringsprosess og til høyere kompetanse ved periodens slutt.

Flipped Classroom

Opplegget er basert på metoden omvendt undervisning (flipped classroom). I sin enkleste form innebærer dette at man flytter «forelesningen» fra klasserommet til videoforelesning, og gir elevene videoforelesninger i hjemmelekse mens skoletiden brukes til mer praktiske læringsaktiviteter. De siste årene har definisjonen utvidet seg kraftig, og innebærer mange typer informasjonsformidling til elevene – oftest gjennom digitale medier. Det er et viktig element at lærerens rolle primært blir som veileder og læringspartner.

Moderne omvendt undervisning har altså til felles at fokuset ligger på elevens arbeid, elevens progresjon, elevens nivå, elevens fysiske erfaringer med faget – at eleven er aktiv. Dette minimerer den tiden læreren bruker på direkte instruksjon og maksimerer den tiden læreren kan bruke på å veilede hver enkelt elev. Hvis du ønsker en helt grunnleggende innføring i omvendt undervisning kan du ta dette korte nettkurset: https://versal.com/c/gq2trx/omvendt-  undervisning-i-musikkfaget.

Du bør gjøre deg kjent med nettsidene og dansestilene på forhånd, og fortrinnsvis prøve noen av dansene for å kjenne på vanskelighetsgraden. Da kan du hjelpe elevene å finne en stil de kan mestre.

Gjennomføring og muligheter for tilpasning

Utgangspunktet for disse undervisningsøktene er instruksjonsvideoer i dans laget av eksterne dansepedagoger; jeg anbefaler Danseinformasjonens «Dansens dager»-danser. De siste årene har de gitt ut videoer med både hip hop, house, samtidsdans, jazzdans og internasjonal folkedans med Bollywood-preg. Alle stilene kan du finne her; http://www.danseinfo.no/dansens-dager/dd-dansen – der kan du også laste ned musikken til flere av dansene.

Gi elevene i oppdrag å gjøre seg kjent med de ulike stilene og lære én av dansestilene representert – de velger selv hvilken og om de vil jobbe individuelt eller i gruppe. Jeg foreslår å la elevene fylle ut et spørreskjema i forkant; 1) Hvilken stil vil du danse? og 2) Vil du helst jobbe selvstendig eller i gruppe?

–  og så sette sammen arbeidsgrupper deretter. Da sørger du for at elevene som vil jobbe i gruppe faktisk får en samarbeidsdyktig gruppe, uavhengig av sosiale grupperinger i klassen – og at de som jobber selvstendig er de som faktisk ønsker å jobbe selvstendig.

Jeg vil også oppfordre til at du er fleksibel på framvisningsmåte; noen vil nok ønske å vise fram i klasserommet, i en felles danseforestilling – men det er mye å hente ved å åpne opp for at elever filmer seg selv og laster opp videoen i LMS (eller deler med deg på andre måter) også. For enkelte elever ville det kanskje vært nyttig og utviklende å gå såpass langt utenfor komfortsonen. For andre kan tanken på en framføring foran alle medelever være såpass skremmende at eleven skulker framføringstimene, eller at eleven gjennomfører framføringen, men med en grad av nervøsitet som hindrer dem i å vise hva de faktisk kan og reduserer mestringstroen framfor å øke den. Det å filme og laste opp er også utenfor manges komfortsone, men allikevel innenfor tryggere rammer. Bekreftelse rett fra læreren er også verdifullt!

Her er forslag til alternative organiseringer som kanskje passer deg og gruppa di bedre:

  • Du kan gi hele klassen i oppdrag å lære samme stil; men legge opp til at ikke alle trenger å lære hele dansen (kanskje én del er nok for noen). Noen danser kanskje på fritida – kan de være ressurser? Kan de få muligheten til å lage egne trinn som supplement? En freestyle-del?
  • Du kan sette elevene sammen i grupper og gi dem i oppdrag å lære ulike danser (én gruppe tar hip hop, én tar samtidsdans, én tar house – kanskje kan du til og med bruke loddtrekning)

Men kanskje bare én eller to deler hver. Gruppa for eksempel deles i to, der halvparten lærer del 1 og halvparten del 2 før hele gruppa sammen dansen del 3? Slik får du nivådeling innad i gruppene – og med ulike danser blir det lite sammenligning mellom gruppene som framfører. Det krever at du som lærer har kvalitetskriteriene klare.

Dette opplegget kan danne grunnlaget for en del 2, der elevene skal finne en låt i samme sjanger som stilen de har jobbet med og skape et eget danseuttrykk til den låta.

Kriterier

Mål for undervisningen er at elevene skal kunne:

  • vise ansvar for egen læringsprosess og jobbe selvstendig og/eller vise sin del av ansvaret for gruppens arbeid
  • imitere og mestre et sett dansetrinn fra selvvalgt dansestil
  • ha fokus på sjanger og stilfølelse i framføringen
  • få bedre kjennskap til digitale læringsressurser og mulighetene for å lære på egenhånd

I dette undervisningsopplegget foreslår jeg et skjema som på engelsk kalles «single-point rubric» (Gonzalez, 2014). Her danner kriteriene utgangspunktet, og der elevene møter alle kriteriene helt tilstrekkelig kan skjemaet i teorien forbli slik. Der eleven strever med noe og/eller overgår forventningene fylles dette ut for hånd i henholdsvis venstre og høyre kolonne. Skjemaet kan se slik ut:

Skjema for vurdering i omvedt danseundervisning, tre kolonner

Gjennom dette skjemaet legger du til rette for at eleven får fokusere på de skriftlige tilbakemeldingene etter denne aktiviteten, framfor på tallkarakteren. Skjemaet gir deg allikevel et godt grunnlag for karaktersetting ved terminslutt.

Fagstoff

Bretzmann, J. (Red.). (2013). Flipping 2.0: Practical Strategies for Flipping Your Class. New Berlin: The Bretzmann Group.

Solstuen, A.  (2014). Et nytt  verktøy  i verktøykassa –  omvendt musikkundervisning  i  grunnskolen (Masteravhandling). Høyskolen i Hedmark, Hamar.

Litteraturliste

Gonzalez, J. (2014, 1. mai). Know Your Terms: Holistic, Analytic, and Single-Point Rubrics. Lokalisert på http://www.cultofpedagogy.com/holistic-analytic-single-point-rubrics/

Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket i musikk. Lokalisert på 
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.