Har du innspill til våre nettsider?  – Klikk her for å gi oss din tilbakemelding!

Fant 53 resultat

Vi åpner laptoper!

Dette undervisningsopplegget i valgfaget design og redesign viser hvordan elevene ved Gosen skole demonterer laptoper og videre bruker delene til å designe og lage nye produkter. Delene bukes enten til å lage en figur/statue eller et smykke (armbånd, brosje, halssmykke, øredobbe osv).

Redesign av silo

Rundt omkring i Norge står det mange siloer som ikke lenger er i bruk.  I dag ser vi en økende interesse for gjenbruk av eksisterende byggmasse, noe som både har miljømessige fordeler og er  i tråd med samfunnets fokus på bærekraft.  I dette undervisningsopplegget får elevene jobbe med bl.a. redesign, stedsanalyse, funksjonskrav og...

Teknologi og design

Teknologi og design er et hovedområde i faget naturfag. I Kunnskapsløftet 06 er det også omtalt som et flerfaglig emne som skal inkludere naturfag, matematikk og kunst og håndverk. Naturfagssenteret, Matematikksenteret og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har gått sammen om å lage en rekke undervisningsopplegg som...

Lappeteppe med rapport

Valgfaget Design og redesign har et fokus på miljø og gjenbruk i  kompetansemålene. I denne oppgaven får elevene jobbe med gjenbruk av tekstiler, og de får trening i å skrive rapport. Kompetansemålene i valgfaget sier blant annet at elevene skal kunne begrunne valg i designprosessen, og at de skal kunne...

Monsterskjelettet Mario – et tverrfaglig kunstprosjekt

«Monsterskjelettet Mario» er et tverrfaglig kunstprosjekt som resulterer i et ferdig monsterskjelett. Svartlamon kunst- og kulturbarnehage vant Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2009 med dette prosjektet. Barnehagen hadde samarbeidspartnere fra ulike miljøer; kunst- og håndverk, gjenbruk, dans og naturvitenskap.

Tanken var en lysskulptur- hvordan følge barns initiativ og ideer

I Båsmobakken barnehage har de eldste barna jobbet med å lage en dinosaurskulptur av gjenbruksmaterialer og gips. De voksne hadde i utgangspunktet tenkt at de skulle lage en lys-skulptur, men barna hadde andre planer. Dette prosjektet viser hvordan man kan følge barnas initiativ og ideer, samtidig som de voksne støtter...

Sammen om søppel

Et tverrfaglig samarbeid mellom kulturskole, skole og SFO. For 3.-4. trinn. Samarbeidet inkluderer forskjellige kunstuttrykk, med temaet søppel som utgangspunkt.

Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati – et kunstprosjekt

I denne fagartikkelen beskriver Ole Kristian Herwell ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom Stuenes skole i Arendal og universitetet. Ved å involvere og gi alle elevene en tydelig stemme både før, under og etter utsmykkingsprosjektet, tyder resultater fra spørreundersøkelser på at elevene oppfatter utsmykkingens innhold...

Yrkesfagenes år 2018

I artikkelen presenteres et praktisk eksempel på hvordan elevene kan gis muligheter for å sette egen yrkesutdannelse inn i en større kontekst, gi dem erfaringer med at samarbeid kan generere nyskapende, kreative og gode håndverksmessige løsninger, samt å synliggjøre og løfte fram noen ulike yrkesutdanninger innen design og håndverksfagene i...

Estetikk og matematikk

I prosjektet «Estetikk og matematikk» har Betha Thorsen Kanvas-barnehage brukt romlige installasjoner på varierte måter. Prosjektet fokuserer på kroppslighet, og viser hvordan matematikk for de yngste kan være utforskende og estetisk. Betha Thorsen Kanvas-barnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2017 for dette prosjektet.

Barnehageprisen

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur har vært delt ut siden 2008. Her finner du hefter med presentasjon av vinnerbarnehagene fra årene 2008 til 2013, og link til vinnerprosjektene fra 2015 og 2017.

«Malingens uttrykk» – å bruke kunsten til å uttrykke følelser

I kunstprosjektet «Malingens uttrykk» har Bortigard barnehage i Bergen latt seg inspirere av malingen og ulike kunstneres vide uttrykksformer gjennom kunsthistorien og forbundet dette med uttrykk for følelser.  Ideen har vært å gjøre kunsten levende og tilgjengelig for barna. Bortigard barnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i...

Eget prosjekt i design og redesign

I denne perioden skal elevene selv velge teknikk og materiale – og om de vil lage en bruksgjenstand eller et kunstprodukt. Elevene skal lære å søke inspirasjon og benytte perioden til å utforske og skape noe de virkelig har lyst til å lage. Verden er åpen! De kan støpe i...

Arkitektur og design – å lage et rom i miniatyr

Undervisningsopplegget gjennomført på Bankgata barne- og ungdomsskole viser hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med temaene arkitektur, design og målestokk i kunst og håndverk, samt i valgfaget design og redesign. Fagene matematikk og naturfag kan også knyttes til opplegget.

Frå barnehage til skole

Dette heftet viser fire praktiske døme på korleis barnehagen kan inspirere til godt arbeid med kunst og kultur på småtrinnet i grunnskulen. Kanskje kan dette bidra til å auke forståinga for og kunnskapen om korleis ein kan jobbe med kreative læringsprosessar i møte med små barn – utifrå eit perspektiv der barn lærer best i...

Måltidet – en fortelling om mennesket

Mat som motiv i kunsten kan spores tilbake til de første billedfremstillingene i kunsthistorien, helt frem til dagens samtidskunst. Maten og kunsten har dermed en lang tradisjon sammen. Grunnen kan være at de har flere likheter enn forskjeller.

Etisk mote

I dette undervisningsopplegget i valgfaget design og redesign skal elevene arbeide i grupper og sammen utforske muligheter for etisk og bærekraftig mote. Gruppene får ulike problemstillinger og skal lage plakater som visualiserer løsninger, samt holde en muntlig presentasjon for klassen.

Sy en veske – redesign

Dette er en redesign-oppgave, der elevene skal sy en veske av brukte materialer. Arbeidsbeskrivelsen fungerer som bevisstgjøring, og har som mål å gjøre elevene bevisst på alle steg i prosessen fram mot det ferdige produktet. Den er også utgangspunktet for å vurdere prosessen. Tids-­ og materialsparing bør f.eks. være en...

Metallteppe inspirert av El Anatsui

I 2015 ble den ghanesiske kunstneren El Anatsui hedret med gulløve på Veneziabiennalen. I verkstedet hans i Nigeria gjøres tusenvis av flaskekorker om til silkeaktige tepper med hammer og kobbertråd – og El Anatsui til en superstjerne i kunstverden. Han gjør søppelet til noe vakkert, storslagent og verdifullt. Der publikum...

Portrett – collage i kunst og håndverk

Anne Blyseth underviser i kunst og håndverk ved Selfors ungdomsskole. I denne filmen får vi se hvordan Blyseth og hennes elever på 8.trinn gjennomfører et undervisningopplegg og collage av portretter. Høgskolelektor Mette Gårdvik ved Høgskolen i Nesna reflekterer rundt elevenes arbeid i kunst og håndverk.

Kunst er noe en kan lage for å få folk glade

Margunn Haugen er styrer i Ringebu barnehage, en barnehage med fokus på kunst, kultur og kreativitet. – Når vi jobber med skapende prosesser i barnehagene kommer barna med mange utsagn og filosoferinger underveis. Utsagnene forteller oss hvordan barn tenker, hva de undrer seg over og hvordan de ser på samfunnet...

Geriljabroderi – å skrive med nål

Geriljabroderi er et fenomen hvor hensikten er å brodere hverdagens frustrasjoner gjennom slagord, ordspill og sitater i korssting. Teksten i broderiene skal formidle et budskap mens bilder, fargevalg, utforming og plassering av bokstaver står i en «mismatch» til teksten.

Omsøm (barnekjole)

Dette er en oppgave i redesign, der elevene skal gjøre om et gammelt plagg om til en barnekjole. I faget er det viktig at elevene skal kunne dokumentere og begrunne valg i designprosessen og produktet. Det å skrive en begrunnelse når produktet er ferdig vil fungere som en bevisstgjøring i...

Sitteunderlag i ull

Lag sitteunderlag i ull, etter inspirasjon fra Ung husflid og gamle håndverkstradisjoner. Elevene jobber med temaene ull-/form- og farge gjennom fingerhekling, toving, sying og montering.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.