Gå til hovedinnhold

Nettsiden er under oppdatering! Gi beskjed dersom du oppdager noen feil og mangler.

Collage fasan gutt skog stjerner

Elevarbeid Hjalmar Johansen vgs

Danny og den store fasanjakten

Den estetiske dimensjonen står sentralt i barns og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre.

Utviklet av Laila Askheim Hjørnevik og utprøvd ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Danny og den store fasanjakten ble gjennomført som et tverrfaglig undervisningsopplegg for en gruppe elever med et spredt funksjonsnivå, autister og elever med utviklingshemming. Felles for alle elevene var at de hadde behov for tydelig og langsom progresjon. Formålet med prosjektet var bruk av litterær tekst som inspirasjon for et visuelt uttrykk gjennom samhandling. Kommunikasjon var et sentralt læringsmål.

Forberedelser

Formålet med prosjektet var å lede elevene inn i en tekst med rik samhandling, hvor det ble arbeidet bevisst med kommunikasjon og identifisering, for til slutt å skape et felles visuelt uttrykk. Prosjektet ble planlagt og lagt inn i årsplanen. Litteratur og hjelpemidler ble anskaffet og gjester invitert i god tid.

Gjennomføring

Gruppearbeid ble valgt for å bruke den enkelte elevs styrke, gi en god opplevelse av mestring og gjennom dette mulighet til utvikling og prosjekt ble valgt som metode. Elevene ble fra starten bevisstgjort om at de ved ferdig produkt skulle presentere dette for andre. Kommunikasjon var et sentralt læringsmål.

Høytlesing

For å skape forståelse for teksten var det viktig å formidle denne på flere måter. Det ble brukt en muntlig fortellerstemme, gjentatte repetisjoner og ulike innfallsvinkler som for eksempel rollespill, musikk og visualisering av tekst ved bruk av konkreter.

Kunstproduksjon

Elevene laget en skisse for bildet. Lærer var sekretær som tegnet og noterte. Elevene malte selv ark med de nødvendige fargene og brukte sin egen fantasi til utvikling av bildet. Under monteringen hadde hver elev ansvar for sine selvlagede figurer og plassering av disse. Dette krevde en stor grad av kommunikasjon og samhandling.

Bildets størrelse var 1,5m (bredde) × 1m (høyde). Motiv og farge kan oppfattes gjennom bildet.

Vernissasje

Etter tre måneder kunne en stolt elevgruppe presentere mesterverket sitt. Dette ble gjort på følgende måte: Medelever og personale fra skolen ble invitert til vernissasje. Gjestene ble ønsket velkommen av elevene i gruppa. De hadde lest inn en velkomsthilsen og spilt inn egenprodusert musikk på bånd. Etter presentasjonen av prosjektet var det sosialt samvær, hvor elevene selv sto for servering av hjemmelaget saft og sveler for de innbudte gjestene.

Dette undervisningsopplegget er utviklet for en gruppe elever med ulike funksjonsnedsettelser og er tilpasset for å skape mestring for den enkelte. Elevene har ulikt kognitivt nivå tilsvarende 3-6 år. Noen elever evnet å lese mekanisk og hadde også et relativt godt utviklede finmotoriske ferdigheter, mens en av elevene hadde svært dårlige finmotoriske ferdigheter og var i tillegg svaksynt. Felles for alle elevene var at de hadde behov for tydelig og langsom progresjon. De sosiale ferdighetene innad i gruppa var variable.

Lærer så denne modellen som grunnlag for flere prosjekter for denne uensartede elevgruppa. Undervisningsopplegget kan differensieres etter behov. Eksempel på andre prosjekter er blomsterprosjekt med toving og gardinprosjekt med potettrykk.

Refleksjon

Hele prosessen var viktig for elevene på flere måter:

  • Stort engasjement
  • Elevene viste læring både som individ og som gruppe, gjennom kommunikasjon og samhandling
  • Eierforhold og stolthet til det ferdige resultatet
  • Ga grunnlag for god gruppedynamikk.

Fagstoff

Boka «Danny og den store fasanjakten» med tekst av Roald Dahl og illustrasjoner av Quentin Blake, Gyldendal forlag, 1997 (flere utgaver) ble brukt som inspirasjon og til høytlesing. Boka finnes i de fleste bibliotek, for salg og som ebok i Nasjonalbibliotekets database NBdigital. Finnes også som lydbok og film.

Referanser

Dahl, R. & Blake, Q. (1997). Danny og den store fasanjakten. Gyldendal Tiden.

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer her.